Tidslinje för Alfortsläkten i Sverige

1659-1700: Invandringen till Sverige

1659-1660

Europakarta

Skeppsbyggmästaren Alfort flyttar till Sverige från England, troligen till en större varvsstad, t.ex. Göteborg eller Stockholm.

Skeppsbyggmästarens son Erik Alfort föds 1659 eller januari 1660 (antingen i England eller Sverige).


1675

Erik tjänstgör enligt egen utsago i flottan från detta år, dock möjligen i utländsk tjänst.


1677

Gabriel Gyllenståhl. Reproduktion av originalmålning av David von Krafft 1700. Foto: Esben Alfort.

Hans blivande svärfar, major Gabriel Piädeståhl adlas under namnet Gabriel Gyllenståhl för sina insatser i Danska Kriget.


1679

karl ix karlskrona
Karl IX visar var Karlskrona ska byggas.

Karlskrona grundas i det nyvunna Blekinge och flottan flyttas dit.


1685

Karlskrona Amiralitetskyrka.

Erik blir volontär i flottan i Karlskrona.


1688

Erik befordras till konstapelsmat 1688. Flottans arkiv.
Erik befordras till konstapelsmat. Flottans arkiv 1688.

Äldsta primärkällan som visar att Alfortsläkten var i Sverige: Erik befordras till konstapelsmat.

Rekonstruktion av Christer Lillies Liljeholmen innan Gyllenståhls tid. Teckning av Arvid Hjelmquist efter skiss av Per Olof Nisser.

Samma år köper Gabriel Gyllenståhl bl.a. Liljeholmens Säteriicon-map-marker, som Erik så småningom ska ärva.


1695-1696

Erik importerar vin med skepp från St. Martin till Stockholm.

Erik passerar Öresundstullen d. 20 november 1696.

1700

Anfallet på Köpenhamn år 1700.

Erik är med Karl XII på expedition till Danmark och deltar i anfallet på Köpenhamn. Sedan transporterar han med stor sannolikhet soldater till Riga varifrån de sedan marscherar till Narva.

Erik på Linnekulla 1700.
Erik är dopvittne åt Kapten Mackliers dotter på Linnekulla år 1700.

Erik är dopvittne åt sin kollega Kapten Mackliers dotter på Linnekulla i Torpa församling i Östergötland, där han även träffar barnets morfar, major Gabriel Gyllenståhl och förälskar sig i hans dotter Maria Sophia Gyllenståhl.


1701-1733: Kapten Erik Alfort på Liljeholmen

1701-1703

Erik Alfort gifte sig 1701 med unga adelskvinnan Maria Sophia Gyllenståhl. Torpa församling.
Erik Alfort gifter sig 1701 med unga adelskvinnan Maria Sophia Gyllenståhl. Torpa församling.

Erik Alfort och Maria Sophia Gyllenståhl gifter sig. De bosätter sig på säteriet Liljeholmen.

Liljeholmens Säteri i Torpa.

Deras två första barn, Maria Catharina och Gabriel Ahlfort, föds 1702 och 1703.


1704-1707

Erik kommenderas på Nyenska Eskadern 1704 för att försvara svenska Ingermanland mot ryssarna.

Erik kommenderas på Nyenska Eskadern för att återvinna St. Petersburg och upprätthåller under de följande åren en handelsblockad på Finska Viken mot ryssarna, ända tills 1707 då han drar sig tillbaka på Liljeholmen.

Gyllenståhl och Fahnehielms vapensköldar i Torpa Kyrka. Foto: Esben Alfort 2017.

Gabriel Gyllenståhl dör 1705.


1713

Erik och Maria Sophias tredje barn Carl Henric Ahlfort föds.


1721-1726

Gabriel Ahlfort blir volontär i flottan precis som sin far. Han reser bland annat till Riga, Stralsund och Cadiz.

1724 friar både bokhållaren Ramberg i Norrköping och en onamngiven kapten till hans storasyster Maria Catharina Ahlfort, men hon säger sig eij wara inclinerad till något giftermåhl.

Så känner inte Gabriel. När han 1725 är hemma på Liljeholmen mellan två resor, friar han till sin 10-åriga kusin, Anna Brita Wetterström, og hon säger ja. Trolovningen hålls dock hemlig ända tills 1733.


1727-1733

Maria Catharina får en oäkta dotter 1727 med sin blivande man, drängen Jonas Andersson, och bokhållaren Ramberg släpar hennes föräldrar i rätten för brutet äktenskapslöfte, trots att det endast är hennes mamma som uppmuntrat honom. Hennes förhållande till föräldrarna skadas för alltid.

Rekonstruktion av Gabriels långa resa 1730-1733.

Gabriel permitteras samma år att resa ut i världen för att euertera sig uti navigation och far först till Amsterdam och Medelhavet, och senare till Sydafrika, Indonesien, Indien och Mekka.

Maria Catharina och Jonas gifter sig mot föräldrarnas vilja 1728 och hon görs arvlös.

Samtida avskrift av Maria Sophia Ahlforts testamente från 1754.

Erik Alfort dör 1730, och hans hustru börjar känna att de kanske varit för hårda mot dottern.

Mosstugan. Foto: Esben Alfort 2018.

Maria Catharina och Jonas blir inhysta i soldattorpet Mosstugan i Askeryd 1731. Han är följaktligen i tjänst som soldat under många år.


1734-1773: Kaptensfamiljen Alfort på Liljeholmen

1734-1735

Släktens spridning 1735. Karta: Google.

Gabriel återvänder till flottan i Karlskrona som arklimästare.

Liljeholmen.

Gabriel och hans trolovade Anna Brita gifter sig och bosätter sig på Liljeholmen. De grundar därmed Blåvikssläkten.


1737-1742

Hans lillebror Carl Henric Ahlfort får en oäkta son med pigan Sara Larsdotter.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.
Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Maria Catharina och Jonas bosätter sig 1737 på gården Gunnarstorpicon-map-marker i Säby församling, som sedan blir utgångspunkten för en stor släkt av ättlingar, Gunnarstorpssläkten.

Gabriel och Anna Britas äldsta söner Carl Magnus och Eric Anders Ahlfort föds 1738 och 1739.

1739-1742 blir det svår missväxt, och familjen på Gunnarstorp får nöjas med väldigt litet. Jonas blir sjuk och lämnar armén 1741.

Fourier Ahlfordt kommanderas till Finland 1739. Notera Fältwäbel Macklier, som måste ha varit Gustaf Adolf Macklier (1693-1779). Generalmönsterrulla for Östgöta regemente till fot, Krigsarkivet.
Fourier Ahlfordt kommenderas till Finland 1739.

Carl Henric dör under ett fälttåg genom Finland 1740.


1750-1754

Släktens spridning 1750. Karta: Google.

Kapten Gabriel Ahlfort drar sig tillbaka från flottan.

De tre yngsta barnen Brita Fredrica, Gustaf Adolf  och Friedrich Georg föds 1751, 1753 och 1754.

Mormor Maria Sophia dör 1753. Hennes arvlösa dotters 7 barn får enligt testamentet ärva ändå.


1758-1768

Detalj från Liljeholmens väggmålningar. Foto: Esben Alfort 2017.

Äldste sonen Carl Magnus blir 1758 volontär i flottan i Karlskrona precis som sin far och farfar.

Dottern Maria Margareta dör plötsligt 1762 , endast 21 år gammal.

Nästäldste sonen Eric Anders Ahlfort utbildas till sekreterare på universitetet i Lund 1766.

Carl Magnus permitteras 1768 att resa utomlands.


1770-1774

Släktens spridning 1770. Karta: Google.

Mamma Anna Brita dör på Liljeholmen 1770.

Carl Magnus uteslutas från flottan 3. mars 1773 för öfwerskriden permission.
Carl Magnus blir utesluten från flottan för öfwerskriden permission.

Carl Magnus exkluderas från flottan för öfwerskriden permission 1773. Möjligen har han dött under sina resor; man hör aldrig om honom igen, och Liljeholmen går i stället till hans lillebror, sekreteraren Eric Anders.

1771-1774 blir det återigen svår missväxt, och familjen på Gunnarstorp är mycket trängda och får dela på den lilla jorden som finns.


1776-1791: Släktens grenar växer fram

1776

Gabriels yngsta dotter Brita Fredrica gifter sig med sergeanten Esaias Ögnelod och grundar B-grenen.

Friedrich Georg och Helena Christina gifte sig på Stora Tirserum. Foto: Esben Alfort 2017.

Lillebror Friedrich Georg gifter sig med hans lillasyster Helena Christina Ögnelod och grundar D-grenen.


1778-1780

Gabriels äldste son Eric Anders får två oäkta barn med pigan Annica Nilsdotter, men de gifter sig inte.

Bålnäs Säteri. Krafttaget.com.
Bålnäs Säteri.

Gabriel Ahlfort dör på Liljeholmen 1780. Samma år gifter sig hans äldsta dotter och bosätter sig på Bålnäs Säteri.


1782

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Friedrich Georg och Helena Christina bosätter sig på Hårdaholmen.


1785

Släktens spridning 1785. Karta: Google.

Eric Anders gifter sig med sin morbrors dotterdotter Ingrid Elisabet Buss och grundar A-grenen.

Gustaf Adolf gifter sig med avlägsna släktingen Catarina Lovisa von Gertten och grundar C-grenen.


1787

Friedrich Georgs lilla son Adam hittas död i sängen – amman har råkat kväva honom i sömnen.


1789-1790

Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

C: Gustaf Adolf och Catarina Lovisa flyttar till Säteriet Östanå i Åsbodalen.

Skurebo Säteri.
Skurebo Säteri.

Gabriels sista ogifta dotter Märta Catharina gifter sig med en dräng på Skurebo Säteri.


Ca. 1791

D: Historien upprepar sig då Friedrich Georgs äldste son Gabriel Abraham, som har volonterat i flottan precis som sin farfar och farfars far, permitteras att resa utomlands och försvinner, precis som sin farfars äldste son Carl Magnus. Hårdaholmen ärvs då i stället av nästäldsta sonen, som precis som i fallet med Liljeholmen har fått en utbildning som hovrättsauskultant därför att han inte förväntat sig ärva.


1792-1851: Sista tiden på Liljeholmen och Östanå

1793

B: Familjen Ögnelod mister allt under en gårdsbrand för andra gången. Året därpå flyttar de till Stockholm.


1800

Släktens spridning 1800. Karta: Google.
Baltisk silverkanna som tillhört familjen Ahlfort & Boursie på Liljeholmen.

A: Eric Anders dör, och hans hustru gifter om sig med Fredrik Boursie. De bor kvar på Liljeholmen.


1805

Hårdaholmens Boxholms-lada från sent 1800-tal. Foto: Esben Alfort 2018.

D: Carl Henrik Ahlfort drunknar i Stockholms Ström, så Hårdaholmen går till hans bror Adolf Fredrik, som dock håller på att utbilda sig till läkare och aldrig bosätter sig på gården.


1807

Dr Allfort på resa till Stralsund i fint sällskap. Inrikes Tidningar 12/5 1807.

D: Adolf Fredrik skickas till Stralsund i svenska Pommern som fältskär under Napoleons belägring av staden.


1808-1810

Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

C: Äldsta dottern på Östanå, Anna Catarina Ahlfort, blir med barn och gifter sig snabbt med Anders Landelius.

C: Yngsta dottern på Östanå, Gustafva Ahlfort, gifter sig 1810 med Gerhard Styrlander.


1812-1813

Pleopeltis pleopeltifolia insamlad av Adolf Fredrik Alfort i östra Brasilien.

D: Adolf Fredrik reser till Brasilien på en vetenskaplig expedition för att samla in växter.


1813-1815

Släktens spridning 1815. Karta: Google.

C: Andra dottern på Östanå, Eva Christina Ahlfort, gifter sig med adliga fänriken Adam Rudebeck.

C: Tredje dottern på Östanå, Lovisa Alfort, som diktaren Per Daniel Amadeus Atterbom var kär i, blir plötsligt med barn och tvingas gifta sig med avskedade lantvärnsfänriken Anders Lindahl. Många familjer avbryter kontakten med den skandaldrabbade familjen.

Anna Maria Bergman. Krafttaget.com.
Anna Maria Bergman.

A: Eric Anders’ äldsta dotter Anna Maria Ahlfort gifter sig med den förmögne mönsterskrivaren Sven Johan Bergman.

A: Hennes syster Gustava Ahlfort gifter sig med pastor Samuel Gumelius.


1816-1818

Adolf Fredriks hem på Köpmangatan 60 i Eskilstuna. Foto: Esben Alfort.

D: Adolf Fredrik Alfort blir stadsläkare i Eskilstuna och gifter sig 1818 med förre rådmannens unga dotter Christina Wilhelmina Almroth. Han stavar sitt namn Alfort och grundar sålunda D1-grenen.


1820

Blåviks gård 2016. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.

C&D: Carl Gustaf från C-grenen gifter sig med sin kusin Helena Maria från D-grenen. De bosätter sig som lantbrukare på Blåviks Gård.

C: Lovisa Ahlforts man Anders Lindahl går konkurs och skjuter sig.

A: Eric Anders’ dotter Elionora Christina Ahlfort gifter sig med blivande prosten Fredric Drotty.


1821

Östanå. Källa: Krafttaget.

C: Säteriet Östanå slutar användas av släkten.


1822-1824

D: Gustaf Magnus Ahlfort gifter sig med höggravida pigan Johanna Lindecrantz.

C: Anna Catarina Ahlfort och Anders Landelius skiljer sig 1824.


1829-1831

C: Lovisa Alfort gifter om sig med bonden Johannes Samuelsson och grundar C3-grenen på Kopparhult.

C/D: Carl Gustaf och Helena Maria köper Hårdaholmen av hennes bror, men samma år dör Carl Gustaf. Helena Maria flyttar till Stockholm.


1834-1835

Släktens spridning 1835. Karta: Google.

C: Anders Landelius skjuter sig, ungefär samtidigt som hans son anklagas för mord.


1840-1843

D: Adolf Fredriks äldste son, apotekaren Philip Alfort, ger ut Pharmaceutisk Tidning, och sedan avhandlingen Handbok för Brunnsgäster, som får en blandad mottagning. Han anklagas för dålig vetenskapsmannaanda, och hans vetenskapliga karriär tar slut.

D: En kameleont som Adolf Fredrik Alfort haft med sig från Mauritius studeras av en vetenskapsman; djuret var dittils nästan okänt i Sverige.


1846

D: Gustaf Magnus’ son Frans Ahlfort gifter sig med Johanna Johansdotter.

Vilhelmina Ahlfort & Carl Fredrik Andersson. Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

D: Gustaf Magnus’ dotter Vilhelmina Ahlfort gifter sig med drängen Carl Andersson och bosätter sig på Blåviks gård, där de grundar D3-grenen.


1850

Släktens spridning 1850. Karta: Google.

D: Apotekaren Philip Alfort utvandrar till Amerika efter sitt vetenskapliga faux pas.


1851

Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.

Liljeholmen slutar användas regelbundet av familjen.


1852-2002: Affärsmännens tid

1852

Adolf Michaël Alfort

D: Michaël Alfort grundar A.M. Alforts Järnbod i Örebro.

Nerikes Allehanda 28/4 1852.

1854-1857

D: Hälften av Örebro innerstad förstörs i en stor eldsvåda. Michaël Alforts butik ändrar då namn från A. M. Alforts jernbod till Michaël Alforts jernkramhandel, antagligen i samband med att kvarteret återuppbyggts. 1855 börjar han sälja kakelugnar, och 1857 startar han fabriksverksamhet i Örebro tillsammans med en rad andra handelsmän.

Vingsleör på 1920-talet.

D: Adolf Fredriks dotter Adèle gifter sig med godsägaren Wilhelm Asperén på Vingsleör Säteri.

D: Josephina Alfort vistas hos sin faster Helena Maria i Stockholm. Båda dör i koleran.


1861

D: Gustaf Adolf Ahlfort gifter sig med Kristina Charlotta Bylof och grundar D4-grenen i Ekeby.


1864

Marie-Louise Bachman syr. Originalfotot finns på Glimshaga.

D: Michaël Alfort gifter sig med Marie-Louise Bachman.

D: Hans lillasyster Anna Lovisa Charlotta dör i tuberkulos.


1865

Anna Maria Bergman. Källa: Krafttaget.

A: Anna Maria Ahlfort dör på Liljeholmen. Prästen berättar om hur släkten kom från England till Sverige.


1866-1868

D: Frans Ahlfort och hans familj utvandrar till Amerika 1866 och grundar Alfordsläkten i Missouri, D2-grenen. Där kallas de Frank & Hannah Alford.

D: Michaëls bror Sven Wilhelm Alfort får en oäkta dotter med en piga i Filipstad och grundar D1c-grenen i Värmland. De gifter sig aldrig.

D: Michaël och Marie-Louise går i konkurs och flyttar till Stockholm.

Sven Johan Bergman. Källa: Krafttaget.

A: Anna Marias man Sven Johan Bergman dör 1868.


1871

Kristoffer Karlsson och Alida Ahlfort. Fotot vänligen inskickat av Lotta Karlsson Hiljanen.

D4: Alida Ahlfort blir den sista som föds med släktnamnet hemma i Östergötland.

D2: Frank Alford dör i en gruvolycka i Amerika då hans son tappar en gruvhink på honom.


1873

Foto: Esben Alfort 2017.

Blåviks Kyrka byggs tack vare Sven Johan Bergmans gåvor och engagement, för att släkten ska få kortare avstånd och mindre farliga resor till kyrkan.


1874

D1: John Alfort föds.


1880

Carl Johan Carlsson. Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

D3: Carl Johan Carlsson emigrerar till Illinois med sin syster efter att ha blivit änkling. Han gifter sig under namnet Charles Ahlforth och grundar D3b-grenen Ahlforth.


1888

D3: David Ahlfort prästvigs för Lappmarken och flyttar till Jokkmokk.


1889

Anna Sofia Ahlfort.

C3: Syskonen Anna och David återtar mormors flicknamn Ahlfort när de reser till Amerika.


1891-1892

Märta Alfort g. Rydin (1866-1932) [1.2.11.3.8.3]
Märta Alfort g. Rydin.

D1: Johns syster Märta gifter sig med Axel Rydin.

D1: Michaëls bror Sven Wilhelm Alfort drunknar i en å en regnig kväll.


1893

Axel Ahlforts efterträdare A. Norling på Malmskillnadsgatan 7 i Stockholm.

C3: Stolmakare Axel Gustafsson återtar sin mormors flicknamn Ahlfort precis som två av hans syskon gjort och flyttar till Stockholm där han öppnar antikhandel.


1895

David Ahlfort med familj, ca. 1918? Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

D3: David Ahlfort gifter sig med Carolina Ullenius i Jokkmokk och grundar D3e-grenen.

D2: Amerikanska släkten sprids över gränsen från Missouri till Kansas. D2a-grenen grundas.


1899

Liljeholmen i 1905. Foto: Carl Stille.
Liljeholmen 1905. Foto: Carl Stille.

Liljeholmen används återigen av släktingar från D3-grenen.


1901

Konditoriägare Anna Ahlfort (i mitten) med sin personal. Hennes lillebror David sitter i korgstolen.

C3: Anna Ahlfort återvänder från Amerika och öppnar eget bageri i en lägenhet.


1903

John Alfort. Bilden är tagen i Stockholm av Jan de Meyere någon gång efter 1925. Titel: Porträtt av Alfort.
John Alfort.

D1: John Alfort gifter sig med Märta Cronholm.


1905

Från Sven Alforts förlovningsannons i Aftonbladet 13/3 1933.

D1: John & Märtas äldsta son Sven Alfort föds.

Samma år grundas samhället Viking i Minnesota officiellt. Flera av släktens utvandrare har bosatt sig där.

Liljeholmen 1905. Foto: August C. Hultgren.

Liljeholmen slutar användas av släkten.


1906

John Alforts första färghandel på Norrlandsgatan 14
John Alforts första färghandel på Norrlandsgatan 14.

D1: John grundar färghandeln Alfort & Cronholm på Norrlandsgatan tillsammans med sin svärfar, dansken Christian Cronholm.


1907

Ahlforts Konditori.

C3: Anna Ahlfort öppnar Ahlforts Konditori på Falkgatan i Tranås. Det blir succé och konditoriet finns kvar ända till 1969.

Liljeholmen.
Liljeholmen.

Liljeholmen säljs ur släkten till Boxholmsbolaget.


1908

John och Märta med barnen.

D1: Axel Alfort föds.

Företagsnamnet Alfort & Cronholm börjar användas officiellt.


1909

John Alfords grav på Carl Junction Cemetery. Källa: Findagrave.com.

D2: Amerikanska släkten sprids från gränstrakterna mellan Missouri och Kansas till Oklahoma. D2c-grenen grundas.


1912

Michael Alfort läser tidningen. Originalfotot finns på Glimshaga.

D1: Järnhandlare Michaël Alfort dör.


1913

Arvid Alforn.

C3: Lovisa Alforts dotterdotters son Arvid vill återta släktnamnet, men hindras av en ny namnlag och väljer därför i stället namnformen Alforn. Därmed grundas C3a-grenen.


1924

Marie-Louise Bachman

D1: Marie-Louise Alfort, f. Bachman dör.

Delfinen ritades av en österrikigsk konstnär och valdes av Axel Alfort när han var 16 år.
Delfinen ritades av en österrikigsk konstnär och valdes av Axel Alfort när han var 16 år.

Den välkända delfinen blir Alcros varumärke.


1928-1929

Martin Ahlfort ca. 1918.

D3: Davids son Martin Ahlfort flyttar till Göteborg och blir violinist.

Karl Ahlfort ca. 1918.

D3: Brodern Karl Ahlfort flyttar till Luleå och gifter sig med Nancy Hellgren.


1930

David Ahlfort 1922. Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

D3: Pastor David Ahlfort i Jokkmokk går bort.

D3: Martin Ahlfort gifter sig med Helena Svobodova och grundar en Ahlfortgren i Göteborg.


1935

D1: Märta Alfort, f. Cronholm dör.


1937

Axel Alfort. Foto: Ateljé Bergne.

D1: John Alfort dör. Axel Alfort blir VD i Alcro.


1947

Lina Ahlfort hyllas på sin 60-årsdag i kvinnotidningen Idun nr. 44, 4 november 1928.

D3: Carolina Ahlfort, f. Ullenius dör.


1950- och 1960-talet

Screen Shot 2014-02-25 at 2.47.40 PM

Måla på lördag-kampanjen sätter fart på gör-det-själv marknaden i Sverige.

Torsten Ahlforn.

C3: Arvid Alforns son Torsten ändrar namnform till Ahlforn.


1986

Alcro-fabrikken i Ulvsunda på 60-talet

D1: Färgdelen av Alcro säljs.


2002

Axel Alfort.

D1: Axel Alfort dör.


Sedan 2011: Förnyat intresse

2011

Esben Alfort börjar släktforska och grundar familjearkivet familjenalfort.se med sin syster.


2014

Företaget, som nu heter Alfort & Co., ägs återigen till 100% av familjen Alfort.


2017-2018

Esben Alfort och Margareta Sigbladh börjar arrangera föredrag om släktshistoria i Blåviks kyrka med visningar i trakten.icon-check 15-11-2023