Ingalunda

Axel Alfort & Inga Karlsson flyttade i början på 1950-talet det gamla boningshuset från Amböke Övregård 1:3 i Enslöv församling till Onsjöberg i Söndrum, där det återuppfördes med vissa förändringar som sommarstuga och kallades Ingalunda efter Inga. Senare byggde Axel ytterligare en byggnad på tomten som då kallades Annorlunda. Jag har tagit reda på var Ingalunda-huset ursprungligen kom ifrån och vem som bott där under århundradena.

Läs mer

Asperénska försläkten

Wilhelm Asperéns föräldrar var Carl Adolf Asperén (27/2 1791 – 25/5 1852) och Eva Cathrina Fredricsson (1/9 1791 – efter 1848). Carl Adolf föddes i Eskilstuna fristad, men växte upp på Vedevågs bruk i Lindesbergs församling, där hans pappa jobbade som mässingslagare. Efter pappans bortgång blev han själv bleckslagare i Eskilstuna Gamlestad. På 1840-talet hade han blivit ekonomidirektör.

Läs mer