Förföljda av skandal

Lovisa Alfort & Anders Lindahl + Johannes Samuelsson


  LovisaLouiseAlfort (21/1 1790 – 6/4 1837)
  C-grenen [1.2.10.3]
  Dotter till Gustaf Ahlfort & Catarina von Gertten
icon-location-arrow  Östanå, Åsbo, Östergötland


 1. Anders Adam Lindahl (25/3 1787 – 27/10 1820) (g. 25/3 1813 i Rinnaicon-map-marker)
icon-location-arrow  Malexander, Östergötland
  Guldsmed; lantvärnsfänrik
icon-play  3 barn


 2. JohannesJohan” Samuelsson (7/5 1795 – 27/12 1875) (g. 19/8 1829)
icon-location-arrow  Högstorp, Säby, Småland
  Rättare, bonde
  1 barn – Lovisa och Johannes är stamföräldrar åt C3-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  29-03-2021
icon-book  Läs även krönikans kap. 4


Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

Från att till en början ha varit respekterade och förmögna kom familjen Ahlfort på Östanå (eller Össta, som den kallades lokalt) efterhand att hamna i skandal, skam, fattigdom och slutligen två självmord.

Per Daniel Amadeus Atterbom.

Församlingens prostinna Anna Greta Atterbom-Forling på Åsbo prostgård var lite av en skvallertant, vars brev avslöjar att grannarna skrattade åt flickorna Ahlfort, deras döttrar, och tyckte att familjen söp och festade för mycket. En av dem hon skrev med var emellertid hennes bror, den kände skalden Per Daniel Atterbom, som var kär i tredje dottern Lovisa. Det verkar till och med som att en av hans kända dikter skrevs till henne.

Åsbo Prästgård byggdes 1781 och utbyggdes med en övervåning 1828.

Anders Lindahl, Skogwaktare, på ett lantmätningsdokument år 1800.

Anders Lindahl, Skogwaktare, på ett lantmätningsdokument år 1800.

Kanske hade de velat gifta sig, men detta blir inte av, för storasysterns oäkta dotter hade knappt hunnit födas innan familjen återigen drabbas av skandalblixten då även Lovisa blir med barn och barnafadern avslöjas vara avskedade lantvärns­fänriken Anders Adam Lindahl från Gärdslätt rusthåll i Rinna församling. De gifter sig snabbt, men skadan är obotlig, och många familjer avbryter kontakten med den skandaldrabbade familjen. Prostinnan har inget bra att säga om dem 1814.

Nu går det på tok med östanå herskap, frun och gubben super som voro de galna i vinter har Rubeck och hans fru lefvat på [hjälp från?] fadern och nu med det första skall de flytta till Kårarp, Landelius och den andra mågen är hemma alt som oftast och super och slås om bitarna – – –

Parets barn föds på Östanå, men registreras ändå i Rinna. Anders är son till Anders Jolsson Lindahl och Christina Wetterström, som är en brorsdotter till Lovisas farmor Anna Brita Wetterström. Anders Joelsson Lindahl var själv oäkta barn.

Anders har varit lärjunge hos guldsmed Anders Isberg i Skänninge 1804-1808, fast sedan inkallas han till lantvärnet och deltar i Finska Kriget 1808-1809.

Gärdslätt Västergård. Foto: Esben Alfort 2019.

Efter detta bosätter de sig först på hans föräldrars gård Gärdslätt, men 1818 flyttar de till Carlsberg under Bötinge i Åsbo församling. De får 3 barn, men det blir inga barnbarn.

 • 1.   Hedvig Lindahl (18/4 1813 – 24/7 1813)
 • 2.   August Lindahl (28/8 1814 – 28/10 1839) icon-stop
  •  Brita Larsdotter
 • 3.   Per Vilhelm Lindahl (28/7 1818 – 26/1 1819)
Inkallan till laga skifte efter A. A. Lindahl i Post- och Inrikestidningar 4/9 1821.

Inkallan till laga skifte efter A. A. Lindahl i
Post- och Inrikestidningar 4/9 1821.

Två år efter det stora skandalåret dör systrarnas mamma, och sedan bliver det bara värre för döttrarna, vars män inte kan försörja deras familjer. Svärsönerna Lindahl och Styrlander tar ut lån hos deras svärmor, men ändå måste Anders, som har försökt livnära sig som guldsmed, 1820 erkänna att han är konkurs. Han ger slutligen upp och skjuter sig d. 27/10 samma år. Anna Greta har väldigt lite att säga om denna händelse.

Jag har inget nytt att säga dig om den manhaftiga Fändricken som sköt sig har du förmodligen hört af Syster min som han lefde så blef hans slut.

Lovisa blir aldeles förtvivlad, och Anna Greta talar om för Lovisas forna beundrare att din fordna Louis har fått annat utseende hon är Svart och mager som en taterska som ej är underligt hon är olycklig fattig menniska. (Elisabeth Tykesson: Atterbom: En levnadsteckning, 1954).

Elisabeth Tykesson: Atterbom – En levnadsteckning (1954).

Efter sin mans död återvänder Lovisa från Bötinge till sit barndomshem, säteriet Östanå, som änka. Hon äger själv en sjättedel av godset, och hennes kusin Carl Gustaf har just lämnat det till förmån för Blåviks gård. Lovisa är sålunda den enda från familjen som bor på Östanå vid den här tiden.

Östanå. Källa: Krafttaget.com.

Senare hyr hon in sig på gården Bjärhult i Malexander, där hon och sonen bor till dess att hon i augusti 1829 gifter sig med rättaren på Liljeholmen Johannes Samuelsson från Blåvik. Han är född på Högstorp rusthåll i Säby församling som son till Samuel Nilsson och Stina Persdotter, men äger hälften av Blåvik. Lovisa själv ärver ytterligare 1/4 av Blåvik när Carl Gustaf går bort 1830. De bor kvar där som jordbrukare tills 1832, då de flyttar till Kopparhult utanför Blåvik.

Lovisa bär fortfarande namnet Lindahl när de får deras enda dotter tillsammans, men barnbarnen återtar namnet Ahlfort och grundar sålunda C3-grenen: Ahlfort i Säby och Stockholm.

1834 flyttar de till Klämmen utjord på gränsen mellan Säby och Trehörna församlingar. Där dör hon av vattusot 1838, 47 år gammal. Hennes son dukar sedan under för samma sjukdom just när han gift sig. Pappa Johannes dör i Trehörna 1875 av en blodpropp, 80 år gammal.


Lovisas död 1837. Säby församling.

Lovisas död 1837. Säby församling.

Bouppteckningen efter Lovisa.

Bouppteckningen efter Lovisa.

Johannes' död 1875. Trehörna församling.

Johannes’ död 1875. Trehörna församling.

Bouppteckningen efter Johannes.

Bouppteckningen efter Johannes.


Dopnotiser

Hedvigs dop 1813. Vittnen: Arklimästaren G.A. Alfort och dess fru Cath. Lovisa von Gerdten från Össta i Åsbo Socken; Landtjägaren And. Landelius och dess fru Catarina Alfort; Mamsell Elisab. Christ. Kulin, Pig. Brita Stina Andersdoter, dr. Peter Svensson, från Gärdslätt, dr. Peter Nilsson i Ljungstorp. Rinna församling.

Hedvigs dop 1813. Vittnen: Arklimästaren G.A. Alfort och dess fru Cath. Lovisa von Gerdten från Össta i Åsbo Socken; Landtjägaren And. Landelius och dess fru Catarina Alfort; Mamsell Elisab. Christ. Kulin, Pig. Brita Stina Andersdoter, dr. Peter Svensson, från Gärdslätt, dr. Peter Nilsson i Ljungstorp. Rinna församling.

August Lindahls dop 1814. Vittnen: Bond. Samuel Gustafsson och h. Anna Olofsdotter i Ljungstorp, Nämd. Nils Jönsson i Stenstorp, dess söner Anders och Samuel samt dotren Margareta, och Mamsell Stina Lisa Hulin. Rinna församling.

Augusts dop 1814. Vittnen: Bond. Samuel Gustafsson och h. Anna Olofsdotter i Ljungstorp, Nämd. Nils Jönsson i Stenstorp, dess söner Anders och Samuel samt dotren Margareta, och Mamsell Stina Lisa Hulin. Rinna församling.

Johanna Carolinas dop 1832. Vittnen: Fru Prostinnan Nygren född Reuterswärd, Bruk. Anders Björk I Eklabo, hustr Maja Olsdr I Liljeholmen, Torpa Sochn, Dr Carl Joh. Andersson fr. Wadstena och pig. Anna Andersdr i prostegården. Ekeby församling.

Johanna Karolinas dop 1832. Vittnen: Fru Prostinnan Nygren född Reuterswärd, Bruk. Anders Björk i Eklabo, hustr Maja Olsdr i Liljeholmen, Torpa Sochn, Dr Carl Joh. Andersson fr. Wadstena och pig. Anna Andersdr i prostegården. Ekeby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Lovisa (1790-1798); Louisa (1805-1810); Lovisa Alfort (1811-1837); Fru Louisa Alfort (1813-1814); Fru Lovisa Ahlfort (1815-1818); Fru Lovisa Alfort (1818-1820); Enkefr. Lovisa Alfort, gift Lindahl (1820-1823); Lovisa Ahlfort (1821-1837); EnkeFru Louisa Lindahl (1824); Lovisa Lindahl f. Alfort (1830-1832); Lovisa Lindahl (1832); Lowisa Lindahl (1833-1835)
 •  namnteckningar: Anders Lindahl (1800-1804)
 •  namn (andras stavsätt): Anders Adam (1787-1799); Anders Adam Lindahl (1800-1804); LäroG. And. Ad. Lindahl (1804-1808); Fendr. A. A. Lindal (1810); LandtvärnsFendriken A. A. Lindal (1813); förre Fendr./Landtv.Fendriken A. A. Lindal (1813-1814); f.d. Fändr. A. Lindahl (1815-1818); Afskj. Fendriken And. Ad. Lindahl (1818-1820); aflidne förre LantswärnsFändricken A. A. Lindahl (1821)
 •  namn (andras stavsätt): Johannes (1795); Dr. Johs. Samuelsson (1825-1830); Johannes Sam.s. (1830-1832); Hemmansägaren Johannes Samuelsson (1830); Bond. Johannes Samuelsson (1832); Inh. Johannes Samuelsson (1833-1837); HusÄgare Johannes Samuelsson (1834-1836); Johannes Samuelsson (1837-1875); Inh. Johs. Samuelss:n (1841-1845); Inh. Enkl. Johs. Samuelsson/Samuelss:n (1846-1860); Inh. Enkl. Johannes Samuelsson (1850-1875); Undantagsmannen Johannes Samuelsson (1876)
 •  f. Åsbo 1790: v42491.b152.s265
 •  f. Malexander 1787: v39086.b81.s155
 •  f. Säby 1795: v36241.b155.s320
 •  d. Säby 1837: v36243.b363.s707 (vattusot)
 •  d. Trehörna 1875: v36386.b180.s351 (slag)
 •  bou. Säby 1837: v77737.b494.s977
 •  bou. Trehörna 1876: v77760.b122.s235
 •  husf. 1790-1798;1805-1823;1830-1837 Åsbo: v26838.b51.s85(1790-1798); v26839.b57.s101(1805-1810); v26840.b71.s63(1811-1813); Rinna: v28668.b53.s93(1813-1814); v28669.b84.s155(1815-1818); Åsbo: v26841.b127.s118(1818-1820); v26841.b67.s58(1820-1823); Ekeby: v25378.b330.s641(1830-1832); v25380.b16.s5(1833-1834); Säby: v22043.b241.s231(1834-1836); v22045.b275.s264(1836-1837)
 •  husf. 1790-1820 Rinna: v28667.b29.s45(1790-1791); v28667.b61.s109(1791-1799); v28668.b58.s103(1800-1803); v28668.b53.s93(1802-1804); Skänninge: v29074.b15.s15(1804-1808)
 •  husf. 1821-1875 Torpa: v29520.b10.s3(1825-1830); Säby: v22047.b275.s264(1841-1845); v22049.b274.s264(1846-1849); v22051.b273.s263(1850-1854); v22053.b285.s263(1855-1860); Trehörna: v22448.b181.s172(1861-1865); v22449.b139.s129(1866-1870); v22450.b142.s134(1871-1875)
 •  dopv. v39915.b27.s47(1810)
 •  arv. v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830); v77458.b134.s261(1835)
 •  arv. v77453.b111.s215(1830)
 •  lantm. 1804
 •  barn f. Rinna: v39915.b38.s69(1813); v39915.b42.s77(1814); Ekeby: v37217.b265.s523(1832)
 •  barn d. Rinna: v39913.b280.s549(1813)