Lär känna våra förfäder

Gyllenståhl och Fahnehielms vapensköldar i Torpa Kyrka. Foto: Esben Alfort 2017.

Vilka var våra förfäder? Hur levde de? Och är det sant att det går att spåra släkten tillbaka till riddare och kungar?

Det är altid roligt att lära känna sina anfäder, både de som var adliga och kungliga och de som var handlande, bönder och fattiga. Ofta blir det mest rörande att läsa om vanligt folk och deras livsöden, därför att det är lättare att föreställa sig hur de levde. Men det är klart att det är fantasieggande att läsa om riddare och kungar också.

Och det går absolut att spåra vår släkt tillbaka till medeltidens riddare, vikingatidens kungar och stormän och järnålderns hövdingar. Det finns flera gamla adliga släkter i stamträdet, och de gifte sig ju ofta med varandra, och det gjorde även deras kungliga släktingar. Så förmodligen är det sant att vi t.ex. är ättlingar till de första svenska, danska och franska kungarna Sverker I, Gorm den Gamle och Hugues Capet. Men så går det ju även att fortsätta spåra till sägentidens mytiska figurer och till och med de nordiska gudarna, så frågan är förstås hur många av källorna som man faktiskt kan lita på. Det finns massor med naiva släktträd på nätet som är fullastade med tveksamma anor, där man ofta kan konstatera att en man var sin egen farfar, eller blev flera hundra år gammal. Självklart kan man inte lita på dessa, utan man måste själv kolla upp alla anor i en pålitlig källa.

För att få fram ett pålitligt träd grundat på forskningsresultat har jag valt att tillsvidare ta bort alla anor som jag inte personligen kunnat bekräfta antingen genom primärkällorna (kyrkböcker och andra originella dokument) eller någorlunda pålitliga historiska källor (officiella adliga och kungliga släktträd). Om ni klickar på antavlan här bredvid så ser ni hur långt jag har hunnit i det projektet. Alla anor har markerats med en färg som visar om den personen har kunnat bekräftas med primära eller sekundära källor, eller om det finns osäkerheter kring den. De gröna är de som har bekräftats med primärkällor. Fler anor kommer att läggas till efterhand. Alternativt kan man använda länkarna nedan.

Det går självklart inte att rita upp en antavla som är gemensam för alla, utan den här tavlan tar utgångspunkt i Axel Alfort från D1b-grenen. Sedan är det bara att hitta första anan som man har gemensamt med honom i första raden och följa trädet vidare därifrån. Alla som tillhör en av D-grenarna är t.ex. ättlingar till Friedrich Georg Ahlfort och Helena Christina Ögnelod.

Esben AlfortUtsikt över Sommen från båthuset vid Torpa prästgård. Foto: Esben Alfort 2018.

icon-check  13-04-2022