A-grenen: Ahlfort på Liljeholmen

Grenen som ärvde Liljeholmen men miste släktnamnet


icon-leaf  Blåvikssläkten > A-grenen > A1-grenen / A2-grenen
icon-home  Förfäderna till A-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.3] Eric Anders Ahlfort & Ingrid Elisabet Buss/Busser

icon-book  Det finns många inlägg som rör A-grenen
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  2 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  23-10-2021


Liljeholmens Säteri i Torpa.

Denna gren omfattar Eric Anders Ahlfort och Ingrid Elisabet Buss’ barn. De bodde på Liljeholmen i Torpa, som ärvdes av äldsta dotterns man, Sven Johan Bergman. De fick inte heller några söner, så återigen gick säteriet till svärsonen, Pontin.

Sven Johan Bergman var en mycket förmögen man och en synnerligen säregen person. Tack vare hans övertalningsförmåga och inte minst ekonomiska bidrag byggdes Blåviks Kyrka för att släkten inte skulle ha så långt till kyrkan. Själv bodde han och hans hustru Anna Maria Ahlfort till en början på Boarp i Ekeby församling, men de ägde många gårdar och säterier, och de köpte även Schedevi Slott, som sedan blev familjegård för den delen av släkten.

Schedevi, numera Skedevid Slott.

A-grenen har även ärvt Gabriel Ahlforts dagbok som berättar om hans äventyr på världshaven, och kanske har detta bidragit till att männen i A-grenen genom alla tider har varit kustartillerister och liknande. Till denna gren hör till och med chefen för svenska försvarsstaben under 90-talet, Peter Nordbeck.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 7 generationer med 45 ättlingar födda 1775-1984. Av dessa är 25 (55%) män och 20 (44%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 64,4 år (23 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 4,4 % (2 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 0,9 st. (43 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 1,5 st. (26 par)