Vem var dessa människor?

Vem var dessa människor?

Skicka en kommentar om du kan hjälpa mig identifiera någon av dessa personer:

1847 skickar P. L. Alfort enligt riksarkivet ett brev till Johan Christoffer Boklund, ”Historie-, genre- och porträttmålare. Ledamot i kommittén angående Nationalmusei inredning 1861-1862. T.f. kamrer vid Kongl. Museum 1861-1865. Ledamot i kommittén angående urval av av oljemålningar för Nationalmuseum 1865 samt i kommittén angående förevisande av nationalmuseum 1865-1866. Föreståndare vid Konstakademiens konstsamlingar, intendent vid nationalmuseum och föreståndare för dess konstavdelning år 1866”. Vem var denne P. L. Alfort? Det finns ingen i mitt arkiv som har dessa initialer. Möjligen skulle det kunna vara en felstavning av Nils Philip Alfort, som kallades Philip?

Vem var Wilh. Ahlfort, som enligt stockholmska mantalslistan 1874 var verkställande direktör i Stockholm? Jag känner inte till någon med detta namn.

Nils Albert Johansson Alfort (17/10 1870 – 8/10 1898) föds i Frösta i Torstuna församling i Västmanland som son till bonden Johannes ”Johan” Eriksson från Härlod i Torstuna och Johanna Mathilda Schenström från Frösthults församling i Uppsala Län. Det är oklart varifrån namnet Alfort kommer. Han utbildar sig till bokhållare och vaktmästare, och senare kontorsbiträde. 1896 bor han på Mäster Samuelsgatan 13 i Stockholm, 1897 på Jakobsbergsgatan 20, och 1898 på Kaptensgatan 15. Han gifter sig 9/5 1897 med Tekla Maria Öhman från Rö församling i Stockholms Län. Det blir tyvärr ett kort äktenskap, därför att Nils Albert dör 1898 av tuberkulos på Sabbatsbergs Sjukhus. Sedan får Tekla jobb som kassörska och bor tillsammans med 7 pigor i kv. Kamelian nr. 1 i Adolf Fredriks församling. Är det någon som vet varifrån namnet Alfort kom?

Vem var järnhandlaren Alvi Carl ”Almind” Alfort (1921 – ca. 2007), som bodde i Köpenhamn? Var han släkt?

 

Läs även om hela grenar som inte har kunnat kopplas till släktträdet här.

icon-check  17-07-2017