Blåvik

Blåviks gård låg ursprungligen i Ekeby församling ända tills Blåviks kyrka byggdes (tack vare Sven Johan Bergman) och Blåviks församling upprättades. 

Efter att en tid under 1600-talet ha varit ett självständigt säteri, kom Blåvik länge att lyda under Liljeholmen, tills det d. 25. mars 1810 övertogs av Gustaf Adolf Ahlfort, som bodde på Östanå. Med gården följde även torpen Baggemålen och Kopparhult. Hans son Carl Gustaf Alfort växte sålunda upp på Blåvik. Han kom att äga gården till hälften, och bodde kvar med sin hustru (och kusin) Helena Maria Alfort till sin tidiga död 1830. Sedan flyttade Helena Maria till granngården Hårdaholmen.

När Carl Gustaf gick bort så ärvdes hans hälft av deras kusin Lovisa Alfort (1/4) och hennes syster Gustafva Ahlforts man Gerhard Styrlander i Västergötland (1/4). Andra hälften ägdes emellertid av Johannes Samuelsson, som 1829 gifte sig med nyssnämnda Lovisa Alfort. De bodde där tillsammans tills 1832, då de flyttade till Kopparhult. Då såldes gården till Sven Johan Bergman, som ägde den till sin död 1868. Han ägde även Liljeholmen, så nu ägdes de båda gårdarna återigen av samma person. Sven Johan Bergman bodde emellertid aldrig på någondera av gårdarna, utan på Boarp i Ekeby. Efter hans död ärvdes Blåvik av dottern Mathilda, och efter henne av hennes systerson Esbjörn Pontin 1894.

Blåviks gård 2016. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.

Inte förrän 1880 beboddes Blåvik åter igen av familjen, då D3-grenens grundare Vilhelmina Ahlfort och Carl Andersson flyttade dit från Hårdaholmen. 1904 följde deras son Per Magnus Karlsson och hans hustru Hedda Sofia Karlsdotter efter med sin son Karl Johan Selim Pettersson. Per Magnus bodde kvar i 1926.

Tvistepark mellan Erik Alforts Blåvik och Eklabo 1715.
Tvistepark mellan Erik Alforts Blåvik och Eklabo 1715.
Lantmätning vid Blåvik 1808. Flickorna Alforts styvpappa har inte möjlighet att bevaka deras rätt då han är utskickad i Napoleonskriget. Lantmäteriet.
Lantmätning vid Blåvik 1808. Flickorna Alforts styvpappa har inte möjlighet att bevaka deras rätt då han är utskickad i Napoleonskriget. Lantmäteriet.

icon-check  30-03-2021