Materialförvaltaren vid Göta Kanal

Gustafva Ahlfort & Gerhard Styrlander


  Gustafva Maria Ahlfort (9/2 1793 – 31/8 1862)
  C-grenen [1.2.10.4]
  Dotter till Gustaf Ahlfort & Catarina von Gertten
icon-location-arrow  Östanå, Åsbo, Östergötland


  GerhardGerdtStyrlander (3/1 1782 – 27/1 1848) (g. 1811)
icon-home  Son till Hans Magnusson & Anna Gerdtsdotter
icon-location-arrow  Koltorp, Styrestad, Östergötland
  Materialförvaltare vid Göta Kanals arbetsstation Tåtorp; sekreterare
  Minst 8 barn – Stamföräldrar åt C4-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  11-09-2020


Gustafva Styrlander f. Ahlfort, ritad av barnbarnet Hanna Styrlander.

Gustafvas namnteckning 1848 när hennes man hade dött.

Gustafvas namnteckning 1848 när hennes man gått bort.

Gustafva växer upp på Östanå i Åsbo församling, där familjen lever det glada livet. Familjen har dock redan drabbats av den första av en rad skandaler med döttrar som blivit gravida utan att vara gifta som ska komma att isolera familjen från vänkretsen så småningom.

Gustafva gifter sig 1811 med sekreteraren Gerhard ”Gerdt” Styrlander från Ekeskog mellan Vänern och Vättern (son till Hans Magnusson och Anna Gerdtsdotter på Kolstad i Styrestad församling utanför Norrköping). De bosätter sig på Dalby i Å församling på Vikbolandet i februari 1811 tillsammans med hans pappa. Han heter inte Styrlander; när Gerhard döptes, var bokhållaren Joan Styrlander vittne (gift med Anna Sofia Åsbrink), men ingen av hans föräldrar bär namnet, så det är oklart varifrån Gerhard fått namnet.

Gustafva och Gerdt får första barnet på Dalby, men bosätter sig sedan – efter en vistelse i västliga kvarteret i Västervik 1814 – på Svenstorp under Ulfstorp i hans hemförsamling Ekeskog, där de får ytterligare två barn. Gerdt jobbar som materialförvaltare på Göta Kanals arbetsstation Tåtorp där kanalen mynnar ut i sjön Viken. Tomten hade 1810 köpts av Göta Kanalbolag för att fungera som hamn och gjuteri.

Göta Kanal vid Tåtorp nu för tiden. Google.

Göta Kanal vid Tåtorp nu för tiden. Källa: Google.

Del av en originalkarta från utgrävningen av Göta Kanal vid Tåtorp. Linköpings Universitet.

Del av en originalkarta från utgrävningen av Göta Kanal vid Tåtorp. Linköpings Universitet.

1817 flyttar familjen till Sörkvarn (även kallad Lilla Björstorp) i Undenäs församling. Senare arrenderar de även Larstorp, som ägs av kanalbolaget. De får minst 8 barn ihop.

När Gerdt dör, äger de 1 oxe, 3 kor, 1 kviga, 5 får med lam, 1 bagge, 3 grisar och 14 höns, samt 2 kor och en kviga på Larstorp.

Gustafva flyttar då in hos sin dotter Amalia på den stora Skagersholm Herrgårdicon-map-marker i Finnerödja tillsammans med sin yngsta dotter Ida. Hon far med dem til Mörtestad Sörgård rakt framför Amnehärad kyrka vid Gullspång 1852, men 1855 flyttar hon i stället in hos sin son Abel på Sätra Bruk, och 1861 flyttar hon vidare till Torsberg, fortfarande tillsammans med Ida. På Torsberg har sonen Theodor bott några år tidigare. Hon kommer att tillbringa resten av livet där.

Gustafva Styrlanders död 1862. Undenäs församling.

Gustafvas död 1862. Undenäs församling.

Gerdt tycks ha varit en bildad man, att döma efter hans ovanligt omfattande bibliotek. Han äger både en vetenskaplig och en skönlitterär samling, vilket är sällan vid den här tiden.

Gerhard Styrlanders bibliotek när han dör 1848. Valla Häradsrätt.

Gerhard Styrlanders bibliotek när han dör 1848. Valla Häradsrätt.

På hans äldre dar tar paret åtskilliga lån hos deras söner Theodor, Frans och Abel, och även hos svärsonen Carl Nyberg. Dessa lån hinner de aldrig betala tillbaka innan hans död, trots att de inlämnat ett fickur, en bikupa, ett halvfat, en tunna alun och två tunnor vitriol. De lånar även från Undenäs kyrkokassa och från mjölnaren på Sörkvarn. De tycks sålunda ha varit mindre bra ställda på de senare åren, trotts att bouppteckningen vid hans död visar att deras levnadsstandard var relativt hög.


Gerhard dog av gastrisk feber (salmonella) 1848. Undenäs församling.

Gerhard dog av gastrisk feber (salmonella) 1848. Undenäs församling.

Bouppteckningen efter Gerhard.

Bouppteckningen efter Gerhard.

Framsida och baksida av ritningen av Gustafva Styrlander f. Ahlfort, ritad av barnbarnet Hanna Styrlander. Bilderna vänligen inskickade av Birgitta Edelman.


Dopnotiser

Doppvittnelistorna avslöjar vem familjen umgicks. När äldsta sonen döps, reser Gustafvas föräldrar Gustaf Adolf Ahlfort och Catarina Lovisa von Gertten till Å för att vara vittnen.

Albert Theodors dop 1812. Vittnen: Herr Cornet Olivier Holmstedt företrädde, herr Archlimästaren Gustaf Adolph Ahlfort, herr Secretaren Joh. Pet. Nyrén, Fru Holmstedt, född Wichius företrädde, Fru Catharina Lovisa … , Madem. Maria Chr. Lilja och Vendla Joh. Lilja. Å församling.

Albert Theodors dop 1812. Vittnen: Herr Cornet Olivier Holmstedt företrädde, herr Archlimästaren Gustaf Adolph Ahlfort, herr Secretaren Joh. Pet. Nyrén, Fru Holmstedt, född Wichius företrädde, Fru Catharina Lovisa … , Madem. Maria Chr. Lilja och Vendla Joh. Lilja. Å församling.

Kornetten Per Olivier Holmstedt (1744-1821) var gift med Eva Ulrica Wichius (1758-1821). Vendela Johanna (1792-1855) och Maria Christina (f. 1796) Lilja var kusiner av skogvaktarsläkt från resp. Södra Vi och Östra Stenby. Maria Christina var dotter till pastor Anders Lilja och Christina Nyrén, som väl var när släkt med Pet. Joh. Nyrén.

Under några år därefter är det mest kolleger och arbetskamrater som är doppvittnen åt deras barn.

Frans Wilhelms dop 1815. Vittnen: Kapitén Magn. Lundström på Påfwelstorp, Arbets-Chefen Lieutn. L. G. Ekmark i Tåtorp, Byggmästare Anders Jonsson med h. Stina Larsdr, Demois. Ulr. Gadelius i Tåtorp, B. M. H. Marg. Fågelberg på Lagerfors. Ekeskog församling.

Frans Wilhelms dop 1815. Vittnen: Kapitén Magn. Lundström på Påfwelstorp, Arbets-Chefen Lieutn. L. G. Ekmark i Tåtorp, Byggmästare Anders Jonsson med h. Stina Larsdr, Demois. Ulr. Gadelius i Tåtorp, B. M. H. Marg. Fågelberg på Lagerfors. Ekeskog församling.

Loreus Gerhards dop 1817. Vittnen: Herr Kapitén Lundström på Påfwelstorp, Hr Lieutn. Ekmark, Lieutn. Holmström på Tåtorp, Hr Casseur Lampa Ibm, Madame Sidbeck i Sörbodan, Demoiselle Pettersson på Tåtorp, B. M. H. Margr. Fogelberg. Ekeskog församling.

Loreus Gerhards dop 1817. Vittnen: Herr Kapitén Lundström på Påfwelstorp, Hr Lieutn. Ekmark, Lieutn. Holmström på Tåtorp, Hr Casseur Lampa Ibm, Madame Sidbeck i Sörbodan, Demoiselle Pettersson på Tåtorp, B. M. H. Margr. Fogelberg. Ekeskog församling.

Frans Adolfs dop 1818. Vittnen: Prostinnan Wennerholm, Inspector Wijkström, [?] D: Rudelius med Fru. Undenäs församling.

Frans Adolfs dop 1818. Vittnen: Prostinnan Wennerholm, Inspector Wijkström, Ph.D. Rudelius med Fru. Undenäs församling.

Påvelstorp ligger vid Göta Kanal, inte långt från Tåtorp, fast i Fägre församling. Det ägdes precis som Tåtorp av Göta Kanalbolag.

Från 1818 ändrar dopvittnelistorna karaktär; nu blir familjen nära vänner med en lokal präst- och lärarsläkt. Anna Brita Wennerholm f. Svart (f. 1752) var gift med prosten Magnus Wennerholm i Undenäs (1746-1824). Den nämnda Rudelius är förmodligen bruksinspektor Hans Daniel Rudelius (1789-1832).

Amalias dop har varken hittats i Undenäs eller Ekeskog församling.

Abel Gerhards dop 1822. Vittnen: Hr Pastor Bånge med Fru, Hr Magister Arfvidsson, Inspect. Pettersson på Sättra, Mamsell A. M. Bånge, Madame M. Rydell på Säckestad. Undenäs församling.

Abel Gerhards dop 1822. Vittnen: Hr Pastor Bånge med Fru, Hr Magister Arfvidsson, Inspect. Pettersson på Sättra, Mamsell A. M. Bånge, Madame M. Rydell på Säckestad. Undenäs församling.

Pastor Johan Bånge (f. 1759) var gift med Märta Elisabet Sundell. Hans mor Anna Maria Hasenmüller (1720-1796) var syster till Anna Brita Wennerholms mor Cajsa Hasenmüller (1718-1799). Anna Maria Bånge (1806-1854), som väl var en dotter till pastorn, gifte sig själv med pastor Johan Per Mebius (1802-1872) från Amnehärad. Sannorlikt var familjerna Rydell og Rudelius nära släkt. Säckestad ligger nordväst om Moholm.

Knut Davids dop 1826. Vittnen: Professor & Fru Norder, Pastor Thorbjörnson, [Mag. sui Knekt?], Mamsell Ytterdahl, Mamsell Kernel i Östergöthl. Undenäs församling.

Knut Davids dop 1826. Vittnen: Professor & Fru Norder, Pastor Thorbjörnson, [Mag. sui Knekt?], Mamsell Ytterdahl, Mamsell Kernel i Östergöthl. Undenäs församling.

Hovpredikanten och professorn Sven Norder (1768-1839) och hans hustru Kristina Setterholm, som ägde Sätra Bruk, grundade ur egen ficka en utmärkt skola, Christine Skola. Den Mamsell Kernel som är vittne vid Knuts dop är förmodligen en släkting till Erik Oskar Frithiof Kernell, som hans syssling Fredrik Edvard Drottys dotter Sigrid Christina skulle komma att gifta sig med 22 år senare.

Idas dop 1834. Vittnen: Hr Jansson, Magr Gunterberg, Pastor Rödholm, V. Comm. Mebius, Fru Skårman, Fru Gunterberg, Mamsellerne Stenberg och Jenny Skårman. Undenäs församling.

Idas dop 1834. Vittnen: Hr Jansson, Magr Gunterberg, Pastor Rödholm, V. Comm. Mebius, Fru Skårman, Fru Gunterberg, Mamsellerne Stenberg och Jenny Skårman. Undenäs församling.

Brukspredikanten och kaplanen Johan Gunterberg (1804-1862) är gift med Ulrika Karolina Karlsdotter-Bjugg (1802-1883). Pastor Constantin Eric Rödholm (1789-1863) är också från trakten, och vice kaplanen Mebius är den ovannämnde Johan Per Mebius. Idas storebror Abel ska sedan komma att få en Skårman till svärmor.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Gustafva Styrlander (1848)
 •  namn (andras stavsätt): Gustava Maria (1793-1810); Gustafva (1808); Gustafva Maria (1811-1816); Gustava Maria Ahlfort (1812); G. M. Ahlfors (1814-1816); G. M. Ahlfort (1814-1845); Gust. Maria Ahlfort (1817); Gust. Mar. Ahlfort (1817); Gustafva Maria Alfort (1818); Gustafwa Maria Alfort (1824); Gustafva Alfort (1830); Gustafva M. Ahlfort (1834); Enkefru/Enkefr. Gustafva M. Styrlander, född Ahlfort (1849-1862); Enkefru Gustava M. Styrlander (1852-1860); Enkefru Gustava M. Styrlander, f. Ahlfort (1861-1862)
 •  namn (andras stavsätt): Gerdt (1782-1790); Gjerdt (1792-1800); Herr Gerdt Styrlander (1812); Sekreter. Gerdt Styrlander (1814); Materialförwaltare Gerh. Styrlander (1814-1817); Gerdt Styrlander (1815-1816); Gerh. Styrlander (1817); Secret. Styrlander (1818); Secreter/Sekr. G. Styrlander (1818-1845); G. Styrlander (1822-1826); Secreterare och Mater.förv. G. Styrlander (1824-1834); Materialförvaltaren Herr G. Styrlander (1824); MaterialFörvaltaren Herr Hjert Styrlander (1830); Hr Secter Styrlander (1834); Herr Gerhard Styrlander (1848); Material-förvaltaren G. Styrlander (1848)
 •  f. Åsbo 1793: v42491.b158.s277
 •  f. Styrestad 1782: v40874.b191.s373
 •  d. Undenäs 1862: v4705.b203 (-)
 •  d. Undenäs 1848: v4705.b151 (feb.gastr.)
 •  bou. Undenäs 1848: v144191.b81.s153
 •  husf. 1793-1811;1814-1845;1849-1870 Åsbo: v26838.b51.s85(1793-1798); v26839.b57.s101(1805-1810); v26840.b71.s63(1811); Bällefors: v28787.b97.s183(1814?); v28787.b96.s181(1814-1817); Undenäs: v10023.b108.s207(1818-1824); v10025.b160.s301(1824-1834); v10027.b139.s265(1834-1845); Finnerödja: v50754.b13.s5(1849-1852); Amnehärad: v28586.b229.s456(1852-1860); Undenäs: v10035.b227.s219(1861); v10035.b202.s194(1861-1862)
 •  husf. 1787-1799;1814-1845 Styrstad: v29283.b99.s277(1787-1790); v29284.b135.s261(1792-1800)
 •  mant. 1808: v400969a.b10260.s1022(1808)
 •  mant. 1812: Dalby: v365746.b600.s4381(1812)
 •  arv. v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830); v144191.b91.s173(1848)
 •  arv. v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830)
 •  barn f. Å: v40614.b44.s77(1812); Ekeskog: v28848.b36(1815); v28848.b40(1817); Undenäs: v16865.b115.s225(1818); v16865.b143.s281(1822); v16128.b7.s5(1826); v16128.b43.s77(1834)
 •  barn d. Ekeskog: v28848.b171(1816); v28848.b173(1817)