En Alfort föds i Värmland

Sven Alfort & Johanna Olsdotter


  Sven Wilhelm Alfort (5/7 1833 – 27/8 1892)
  D1-grenen [1.2.11.3.11]
  Son till Adolf Fredrik Alfort & Wilhelmina Almroth
  Eskilstuna
  Handelsbokhållare, handelsbetjent


  Johanna Olsdotter (17/8 1835 – 9/3 1918)
  Södra Ås, Övre Ullerud, Värmland
  1 barn – Stamföräldrar åt D1c-grenen


  Primärkällor + levande källor
  18-10-2020


Sven Alfort. Källa: Arkivkopia.se, original: Örebro Läns Museum.

Omvandrande bokhållare

Handlanden Sven Alfort gifte sig aldrig. Han levde ett liv som krävde mycket flyttande, och han var förmodligen inte särskild förmögen. Han hade utbildat sig till bokhållare, men livnärde sig mest som bodbetjänt åt olika handlande, bl.a. sina bröder Michaël och Oscar Alfort.

Sven växte upp i Eskilstuna. I december 1848 flyttade han tydligen till Avesta i Dalarna (där jag dock inte lyckats spåra honom), men under sommaren 1850 vidare till Örebro, där han blev handelsbetjänt åt galanterihandlaren Josef Corti från Parma och hans svenska hustru i fastighet nr. 142 i södra staden.

1853 blev han i stället bokhållare åt sin storebror Michaël, som sedan ett år var smideshandlare i fastighet nr. 139, och vars tidigare handelsbetjänt flyttat till Eskilstuna.

Nu ville han försöka driva egen verksamhet som sin bror, så i november 1857 flyttade han til Kolbäck utanför Västerås, där han tillsammans med fabrikören Gustaf Edvard Nystrand köpte Sörkvarn gjuteri, även kallat Sör-Tunboicon-map-marker utanför nuvarande Hallstahammar av byggmästaren och fabrikören Henrik Thermænius.

Köpings Tidning 15/1 1858.

Sörkvarn 1948. Källa: Bygdeband.se.

Det blev tyvärr ingen succé; de verkar ha gjort konkurs inom några månader.

Köpings Tidning 13/8 1858.

Då flyttade Sven i stället till Vänersborg, där han tog anställning hos handelsföreningsbokhandlaren Fredrik August Zettergren (1818-1889) i kvarteret Rosen. Zettergren började sin karriär som apotekare, men övertog sedermera en musik- och bokhandel och fungerade samtidigt som autodidakt ritlärare på lärarseminariet.

Kasens Värdshus vid Vassbotten, målat av F.A. Zettergren ca. 1867. Bohusläns Museum.

Kasens Värdshus vid Vassbotten, målat av F.A. Zettergren ca. 1867. Bohusläns Museum.

1860 bytte Sven arbetsplats och blev bokhållare åt handlanden Olof Gustaf Dahllöf.

1862 bosatte han sig på Moga i Svenljunga i Älvsborgs Län, där han förmodligen öppnade egen butik. Tyvärr vet vi inte med säkerhet vad han handlade med, men med största sannorlikhet var han järnhandlare som sina bröder.

1866 flyttade han till Filipstad i Värmland, där han verkar ha öppnat butik igen. Som expedit anställde han Johan Gustaf Ekblad som just hade mist jobbet i broderns järnhandel i Örebro därför att den flyttats till Stockholm.

Två år senare blev han far till ett oäkta barn.

 • 1.  icon-female  Kristina Alfort  (10/1 1868 – 1954) icon-play
  •  icon-user  Per Hedlund  icon-play

Flickans mamma var pigan Johanna Olsdotter från Övre Ullerud, som tjänade i staden. De kom att bli stamföräldrar åt en släkt av flottningsarbetare och andra hårtarbetande värmlänningar, som till en början kallades Alfort, men som så småningom kom att lyda namnet Hedlund. Denna gren kallar jag D1c-grenen: Alfort och Hedlund i Värmland.

Johannas historia är ganska tragisk och går ifrån en svår barndom till ett liv i yttersta fattigdom. Även Svens liv slutar med en tragedi.


Uppväxt

Johanna var född i Södra Ås vid sjön Åstjärnen i Övre Ullerud församling i Värmland. Hennes föräldrar var korporal Olof Åsman och Stina Hindriksdotter. Hennes pappa drunknade 1842 när Johanna var 7 år gammal, och hennes mamma var sjuklig och svag (tydligen orsakat av gikt), så Johanna fick klara sig själv tillsammans med sina syskon. Förmodligen tog hennes storebror Hindrik (f. 21/1 1833) hand om henne.

1845 hade familjen flyttat till Norra Åstorp i samma församling. Modern var fortsatt svag, så Johanna flyttade i oktober 1852 till Hulteby Kronoudden i Nyed församling (nuvarande Molkom) för at tjäna lite pengar som piga.


Tjänstetiden

Det blev början på en rad tjänsteplatser i olika hushåll. 1855 flyttade hon vidare till Kärn Bruk, hos brukspatron Rudolf Theodor Nils Sundin från Filipstad. Året efter for hon hem för att ta hand om sin mamma tills 1861, då hon fick en tjänsteplats hos brukspatron Christopher Wilhelm Geijer på Fösked Bruk i Nyed församling.

På Fösked beskrivs hon inte bara som piga, utan även som lös. Detta är förmodligen en förkortning för försvarslös icon-external-link. Pigor utan laga försvar, dvs. möjlighet att försörja sig själva, placerades på såkallade associationer, där de tillsades att arbeta för födan. Johanna betecknades uttryckligen som försvarslös när hon fick dottern Kristina.

Hon stannade kvar på Fösked Bruk under ett år, men sedan återvände hon till Hulteby Kronoudden, där hon tjänade hos pastor Adolph Fredrik Altahr. Återigen stannade hon bara ett år innan hon i oktober 1863 återvände till Fösked, där hon återigen omtalades som lös.


Filipstad

I november 1865 flyttade hon till Smedsgården i Filipstad, som ägdes av handlanden Nysell. Här noterade sig prästen att hon hade mycket svag kristendomskunskap. Det följande året passerade hon genom bl.a. handlanden Adolf Ferdinand Kindbergs hushåll som piga, men hon flyttade flera gånger årligen i denna period, kanske därför att hon for till och från en association. Det är sannolikt att det var hos Kindbergs som hon träffade Sven.

I januari 1868 födde hon dottern Kristina på föräldrarnas gård i Övre Ulleryd. Barnet döptes emellertid i Filipstad, där fadern var okänd.

Kristinas dop 1868. Vittnen: Torparen Olof Carlsson o.d.h. Anna Kajsa Pettersdr. i Åstorp, Ö. Ullerud, snickaren Johan Carlsson o.d.h. Karolina Jonsdr. Ibm. Filipstad församling.

Kristinas dop 1868. Vittnen: Torparen Olof Carlsson o.d.h. Anna Kajsa Pettersdr. i Åstorp, Ö. Ullerud, snickaren Johan Carlsson o.d.h. Karolina Jonsdr. Ibm. Filipstad församling.

Svensdotter o Alfort

Johannas två barn hade olika efternamn, så troligen hade de även olika fäder. Båda hette dock i så fall Sven.

Johanna uppgavs vara försvarslös piga. D. 1/3 1868 fick Johanna syndernas förlåtelse i kyrkan för sitt oäkta barn. Sedan hade hon emellertid ingen address utan skrevs på staden, och 1874 fick hon ytterligare en dotter, Emma Svensdotter (f. 30/4 1874), som precis som sin syster föddes i Övre Ulleryd. Återigen fick Johanna syndernas förlåtelse d. 2/8. Förmodligen var fadern en annan, trots att båda fäder i så fall hetat Sven, för varför skulle hon annars givit dem olika efternamn? Johannas syster och svåger var dopvittnen åt Emma.

Johanna uppges även ha livnärt sig som baderska under en tid (Källa: Orvar Karlsson).

1876 noterades hon bland lösa qvinnor med deras barn, och året efter flyttade hon in på stadens fattighus. Hon dog i influenza på fattighuset 1918, 83 år gammal.


Ett tragiskt slut

I oktober 1870 avskedade Sven sin expedit och la ner butiken i Filipstad. Först åkte han till Örebro, men sedan flyttade han tillbaka till en lägenhet i kv. Blomman i utkanten av Vänersborg. Han verkar ha varit osäker på vart han skulle ta vägen vid denna tid.

I februari 1872 flyttade han ifrån staden utan att tala om vart han skulle, och inte förrän oktober anmälde han sin ankomst hemma i Örebro. Från och med då var han bokhållare åt sin lillebror Oscar Alfort, som drev Alfortska Järnhandeln på Köpmangatan 5 ända till sin död 20 år senare.

Den 27/8 1892 drunknade Sven i Älvtomtabäcken utanför Örebro en blåsig och regnig lördagskväll då hans hatt blåstes av honom och han trillade i ån på vägen till bordern Oscars sommarställe Ånäs. Han hittades stående med huvudet över vattnet, fast död. Han blev 59 år gammal.

Kristinehamnstidningen 1/9 1892.

Sven drunknar 1892. Örebro Nikolai församling.

Sven omkommen g. drunkning 1892. Örebro Nikolai församling.

Det finns inget belägg bland dokumenten för att Sven någonsinn träffade sin dotter, men enligt en av barnets ättlingar, Orvar Karlsson, har man inom familjen alltid vetat om att han var fadern, och man visste även om att han drunknade, så det är ju inte omöjligt att han faktiskt tillbringade tid med Johanna och barnet under de perioderna då han försvann ur syne 1870 och 1872. De erkändes dock inte av hans familj och nämns inte alls i bouppteckningen efter honom.


Bouppteckningen efter Sven Wilhelm Alfort.

Bouppteckningen efter Sven Alfort.

Johanna dör i influensa på Fattiggården 1835. Filipstads församling.

Johanna dör i influensa på Fattiggården 1835. Filipstads församling.

Kristinas dop 1868. Vittnen: Torparen Olaf Carlsson o.d.h. Anna Kajsa Pettersdr i Åstorp, Ö. Ullerud, Snickaren Johan Carlsson o.d.h. Filipstads församling.

Kristinas dop 1868. Vittnen: Torparen Olaf Carlsson o.d.h. Anna Kajsa Pettersdr i Åstorp, Ö. Ullerud, Snickaren Johan Carlsson o.d.h. Filipstads församling.


Frågor

Jag har tyvärr inte lyckats spåra honom i Avesta.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Sven Wilhelm (1833-1855); Sven Vilhelm (1836-1843); Handelsbetjent Sven Wilhelm Alfort (1850-1853); Bokhållare Sven Wilhelm Alfort (1853-1880); Sven Wilhelm Ahlfort (1856-1892); Sven Wilh. Alfort (1857-1858); Hr S. W. Alfort (1858); Betj. Sven Vilh. Alfort (1859-1860); Handl. Sven Wilh. Alfort (1862-1866); Handl. Sven Wilhelm Alfort (1866-1870); Sven Wilhelm Alfort (1871-1890); Bokh. Sven Wilh. Alfort (1872-1875); Sven Wilh:m Alfort (1881-1885); Sven Vilhelm Alfort (1891-1892); Jernhandlanden Sven Vilhelm Alforth (1892); Sven Alforth (1892); Bokhållaren Sven Alfort (1892); F. handlanden Sven Alfort (1892)
 •  namn (andras stavsätt): Johanna (1835-1852); Johanna Olsdotter/Olsd:r (1852-1918); Piga Johanna Olsd:r (1856-1875); Pig. Joh:a Olsd:r (1867); Försvarsl. Pigan Johanna Olsdotter (1868); Johanna Olsdotter/Olsdtr/Olsd:r (1876-1918); f.d./f. pig. Johanna Olsdotter/Olsdtr/Olsd:r (1881-1900)
 •  f. Eskilstuna 1833: v54895.b210.s409
 •  f. Övre Ullerud 1835: v8526.b15.s25
 •  d. Örebro Nikolai 1892: v52814.b143 (omkommen g. drunkning)
 •  d. Filipstad 1918: v169690.b39.s35 (influenza)
 •  bou. Örebro 1892: v150445a.b12230.s1192
 •  husf. 1833-1892 Eskilstuna Kloster: (v54758.b70.s56(1833-1835); v54758.b6(1833)); v54759.b76.s66(1836-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844-1848); v54762.b121.s109(1849-1850); Örebro Nikolai: v52731.b201.s192(1850); v52735.b218.s206(1851-1853); v52735.b196.s183(1853-1855); v52739.b219.s204(1856-1857); Kolbäck: v72827.b6.s252(1857-1858); Vänersborg: v44821.b21.s3(1859-1860); v44821.b26.s13(1860-1862); Svenljunga: v5670.b85.s80(1862-1866); Filipstad: v10842.b130.s117(1866-1870); Vänersborg: v44827.b165.s301(1871-1872); Örebro Nikolai: v52754.b93.s87(1872-1875); v52759.b91.s85(1876-1880); v52765.b99.s88(1881-1885); v52770.b361.s351(1886-1890); v52776.b345.s331(1891-1892)
 •  husf. 1840-1918 Övre Ullerud: v9263.b316.s312(1840-1844); v9265.b110.s368(1845-1852); Nyed: v13028.b104.s97(1852-1855); v13028.b120.s113(1855); v13030.b142.s132(1856); Övre Ullerud: v9267.b137.s421(1856-1860); v9268.b401.s388(1861); Nyed: v13032.b110.s105(1861-1862); v13032.b129.s124(1862-1863); v13032.b110.s105(1863-1865); Filipstad: v10841.b225.s220(1865); v10842.b190.s177(1866); v10842.b270.s258(1866); v10842.b90.s77(1866-1867); v10842.b275.s263(1867); v10842.b299.s287(1867-1870); v10843.b275.s258(1871-1875); v10845.b233.s219(1876-1877); v10845.b228.s214(1877-1880); v10847.b211.s201(1881-1885); v10849.b392.s373(1886-1890); v10851.b379.s378(1891-1895); v10853.b323.s357(1896-1900); v169656.b3480.s366(1901-1904); v169658.b2950.s295(1905-1906); v169660.b560.s649(1906-1909); v169663.b570.s648(1910-1914); v169666.b630.s653(1915-1918)
 •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v147988.b3820.s377(1865)
 •  barn f. Filipstad: v5805.b95(1868)