Blåvikssläkten

Alfortdelen av familjen – Ättlingarna till Gabriel Ahlfort på Liljeholmen


icon-leaf  Blåvikssläkten > A-grenen / B-grenen / C-grenen / D-grenen
icon-home  Förfäderna till Blåvikssläkten var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström

icon-book  Det finns många inlägg som rör Blåvikssläkten
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  58 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  18-07-2023


Interiör från Liljeholmen. Både Erik Alfort och hans son Gabriel var kaptener och tillbringade en stor del av livet på sjön. När de var hemma, bodde de på Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.

Alla inom släkten som bär någon variant av släktnamnet är ättlingar till kapten Gabriel AhlfortLiljeholmen i nuvarande Blåvik (då en del av Torpa församling), av den enkla anledningen att hans enda syskon var en syster som gjordes arvlös av föräldrarna och en lillebror som endast fick en oäkta son innan han dog på väg till rysska fronten.

Även Gabriels äldsta son blev sjöofficerare, men försvann under en utlandsresa, så det blev inga mer kaptener, åtminstone i den generationen. Liljeholmen gick då till nästa son, sekreteraren Eric Ahlfort, stamfader till A-grenen (Ahlfort på Liljeholmen). Han fick emellertid ingen son, men väl värdiga svärsöner, så släktgården lämnade Alfortsläktet, åtminstone vad gäller namnet, och hamnade så småningom i Pontinsläkten. Senare såldes den till Boxholmsbolaget.

Liljeholmens Säteri i Torpa.

Syskonen Brita och Friedrich gifte sig med ett syskonpar Ögnelod, och grundade på så vis B-grenen (Ögnelod) resp. D-grenen (Alfort/Ahlfort på Hårdaholmen). Ögnelod var en gammal finsk adelssläkt, men den var på väg att dö ut, och de sista andetagen togs under dessa generationer. Brita och hennes man hade extrem otur, då deras hem brann flera gånger och de förlorade allt de ägde. Under de följande generationerna är det tydligt att namnet inte längre förknippas med forna tiders stolthet, utan man undvek det snarare.

Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

Sonen Gustaf Adolph försökte upprätthålla en viss standard på Östanå säteri, där han levde ett liv med flärd, fest och umgänge, musik och poesi. Denna gren kallas här C-grenen (Ahlfort i Åsbo). Det slutade inte heller så bra, för tre döttrar gjorde i snabb följd skandal genom att bli med barn och tvingas gifta sig hastigt. Familjens anseende föll hastigt, och många avbröt kontakten med dem. Dessutom gick det så dåligt för alla dessa svärsöner att två av dem slutligen gav upp och sköt sig. Det skapade naturligtvis ännu mer skandal. Fjärde systern hade dock mer tur med sin man Gerhard Styrlander.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Yngste sonen Friedrich som nämnts tidigare verkar ha levt ett ganska tillbakadraget liv som lantbrukare på Hårdaholmen, bredvid Liljeholmen, efter en mycket kort officerskarriär som inte kan ha varit vidare framgångsrik. I motsatts till de andra barnen är det inte mycket vi vet om Friedrich, förutom att hans barn var rädda att han skulle supa bort arvet, så de gav honom en förmyndare på hans äldre dagar. Hans son Adolf Fredrik Alfort däremot blev en mycket framgångsrik läkare och vetenskapsman som umgicks Sveriges kulturelit när han inte var ute och reste i stora världen. Det är från honom som Alfortgrenen härrör.

Adolf Fredrik Alforts vetenskapliga avhandling med den latiniserade varianten av hans namn som hans ättlingar behöll.

C-grenen och D-grenen var de enda som i fortsättningen kom att ärva släktnamnet Ahlfort. På grund av åtskilliga flaskhalsar och slumpmässiga förhållanden, förutom återtaganden av namnet i ny form och utvandring med namnbyte, råkar det vara så att alla nulevande grenar har en egen variant av namnet: Alfort, Ahlfort, Alford, Ahlforth, Alforn, Ahlforn. Det finns en historia bakom vartenda namnbyte, men alla varianterna har sina ursprung i samma namn Alfort/Ahlfort, som växlade i stavningen från första början (Läs den intressanta berättelsen om namnets utveckling genom tiderna i krönikans kapitel 1).

Alfortnamnets former i Sverige.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 10 generationer med 1411 ättlingar födda 1735-2021. Av dessa är åtminstone 723 (51%) män och 656 (46%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 55,7 år (390 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 5,2% (74 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 1,1 st. (1337 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 1,9 st. (741 par)