”F. d. fältpräst, graduerad, matematiker, torr predikant, puckelryggig”

Gustava Alfort & Samuel Gumélius


  Gustava Elisabet Alfort (8/6 1794 – 23/8 1860)
  A-grenen [1.2.3.5]
  Dotter till Eric Anders Ahlfort & Ingrid Busser
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland


  Samuel Gumélius (8/2 1776 – 16/1 1849) (g. 10/11 1815 på Liljeholmens Säteriicon-map-marker)
icon-location-arrow  Hagshult, Småland
  Regementspastor/fältpräst v. Jönköpings regemente, prost, kungl. hovpredikant; magister, matematiker
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  02-12-2023


Gustavas namnteckning 1841 när Ingrid Busser dött.

Gustavas namnteckning 1841.

Gustava växer upp på Liljeholmen och gifter sig där 1815 med regementspastorn vid Jönköpings regemente Samuel Gumélius från Hagshult i mellersta Småland, som sedan blir prost, magister och kungl. hovpredikant. Dessutom är han riksdagsman 1828-1830. Båda är vittnen åt systerdottern Emelie Bergman ett halvår innan vigseln, så man kan undra om det var runt denna tid som de möttes.

Äktenskapet mellan Gustava och Samuel 1815. Torpa församling.

Gustava och Samuels vigsel 1815. Torpa församling.

Huskvarna från Tormenås 1870. Källa: Digitalt Museum.

Huskvarna från Tormenås 1870. Källa: Digitalt Museum.

Paret får inga barn. De första två åren tillsammans tillbringar de på Tormenås i Rogberga församling i södra Huskvarna, men från och med 1817 bor de på Svarttorps prästgård Stora Björnaryd. 1827 besöks de där av biskoppen Esais Tegnér från Växjö som är på väg till en biskopsvisitation på Visingsö i Vättern. Han skriver hem till sin hustru Anna från Gränna på Kristi Himmelsfärdsdag för att lugna henne – vädret är perfekt för överfarten så risken är liten att det ska sluta olyckligt.

Bästa Anna! Min resa har hittills gått lyckligt (…) Därifrån reste jag och besåg Jersnäs kyrka, och var uppe på Svartarp hos Gumelius som lämnade mig sina hästar till Råby Gästgifvaregård, hvarifrån jag kl 9 i går afton kom hit. Här äter jag i dag middag, och reser sedan med Dr Almquist öfver till Wisingsö. (…) Din redlige Tegner

En beskrivning av Samuel finns att läsa i kvinnotidningen Idun från d. 30/12 1898 i en något romantiserad historisk skildring av baron Jakob Adlerbeth på Ramsjöholms besök i kyrkan.

Pastor i Svartorp var vid denna tid prosten Samuel Gumelius, f. d. fältpräst, graduerad, matematiker, torr predikant, puckelryggig.

Samuels namnteckning 1841 när Ingrid Busser dött.

Samuels namnteckning 1841.

När Samuel dör på Svarttorp 1849, flyttar Gustava till gård nr. 29 i Gränna stad, och 1852 vidare till Boarp Norrgård i Barkeryd tillsammans med sin ogifta kusin Lovisa Ögnelod. Båda dör på Boarp 1860, samma år som Gustavas syster Elionora Christina flyttar dit.

Gustava och Samuel är ganska förmögna, förmodligen på båda sidor, och när Samuel dör, äger han godsen Gäddeviksholm (på en holme i Hästsjön norr om Nässjö) och Ekeryd (där en fjärran släkting från G2-grenen Charlotta Samuelsdotter [1.1.4.3.2.3] bor med sin familj 1855-1861) i Flisby församling och dessutom frälsegården Lycke i Malexander, där många familjemedlemmar har bott. Bouppteckningsdokumentet sträcker sig över 21 sidor där alla ägodelar räknas upp. När Gustava dör 1860 äger hon dessutom Boarp i Barkeryd där hon bor. Detta Boarp blir samlingsplats för släktens änkor och gammeljungfrur.


Dokument

Gustava dör av s.k. bränt inflammation. Barkeryd församling.

Gustava dör av s.k. bränt inflammation. Barkeryd församling.

Arvingar till Gustava efterlyses. Post- och Inrikes Tidningar 15/9 1860.

Arvingar till Gustava efterlyses. Post- och Inrikes Tidningar 15/9 1860.

Arvingar till Gustava och Lovisa Ögnelod efterlyses. Folkets Röst 22/9 1860.

Arvingar till Gustava och
Lovisa Ögnelod efterlyses. Folkets Röst 22/9 1860.

Samuels död 1849. Svarttorp församling.

Samuels död 1849. Svarttorp församling.

Inledningen på bouppteckningen efter Gustava.

Inledningen på bouppteckningen efter Gustava.

Inledningen på bouppteckningen efter Samuel.

Inledningen på bouppteckningen efter Samuel.

Gustavas bouppteckning 1860.

Samuels bouppteckning 1849.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Gustava E. Alfort (1841); Gustava Gumelius född Alfort (1849)
 •  namn (andras stavsätt): Gustava Elisabet (1794); Gustava Elisabeth (1794-1804); Demoiselle Gustava Elisabeth (1800); Gustafva Elis. Alfort (1805-1815); Gustava (1811); Gustafva Alfort (1815); Fru Gustava Elisabeth Ahlfort (1815-1817); Fru Gustava Elisab. Alfort (1817-1821); Fru Gustava Elis. Alfort (1822-1835); Fru Gustava Elisabeth Alfort (1835-1848); Gustafva Elisabeth (1841); EnkeFru Gustava Elisabeth Alfort (1848-1850); Fru G. E. Gumelius född Ahlfordt (1849); Enkeprostinnan Gustava Elisabeth Gumélius f. Alfort (1850); Enkefru Postinnan Gustafva Elisabeth Gumelius född Alfort (1851-1852); Elisabeth Gumelius, född Alfort (1851); Enkefru Prostinnan Gustafva Elisabeth Gumælius född Alfort (1852-1860); EnkeFru Prostinnan Elisabeth Gustava Gumælius (1860); Enkefru Prostinnan G. Gumelius (1860); Enkefru Prostinnan Gustava El. Gumelius född Ahlfordt (1860); Enkefru Prostinnan Gumelius (1860)
 •  namnteckningar: S. Gumélius (1841)
 •  namn (andras stavsätt): Samuel Gumelius (1814); Hr HofPredik. Samuel Gumelius (1815-1817); Kyrkoherd. Sam. Gumelius (1817-1821); Kongl. Hofpred., Prost./Pr. och Kyrkoherden/Kyrkoh. Magister/Magist. Sam. Gumélius (1822-1848); Kongl. HofPredikanten, Prosten och Kyrkoherden Högärevördige och Höglärde Herr S. Gumelius (1841); Kongl. Hofpredikanten/Hofpred., Prosten och Kyrkoherden/Kyrkoh. Magister Samuel Gumélius (1848-1850); Kyrkoherden Kongl. HofPredikanten och Prosten Herr Magister Samuel Gumælius (1849); Kongl. Hofpredikanten och Prosten Samuel Gumelius (1860)
 •  f. Torpa 1794: v41301.b51.s89
 •  g. Torpa 1815: v41301.b23.s35
 •  d. Barkeryd 1860: v32637.b21.s35 (bränt inflammation)
 •  d. Svarttorp 1849: v35233.b216.s425 (inflammation)
 •  bou. Barkeryd 1860: v77858.b813.s1619
 •  bou. Svarttorp 1849: v77854.b331.s651
 •  husf. 1791-1860 Torpa: v29516.b18.s21(1791-1799); v29517.b56.s95(1800-1804); v29518.b74.s133(1805-1809); v29518.b157.s299(1810-1812); v29518.b233.s451(1812-1814); Rogberga: v21627.b19.s25(1815-1817); Svarttorp: v21990.b12.s3(1817-1821); v21991.b9.s1(1822-1835); v21992.b12.s1(1835-1848); v21993.b15.s1(1848-1850); Gränna: v23582.b430.s408(1850); v23585.b217.s493(1851-1852); Barkeryd: v18928.b273.s256(1852-1854); v18929.b284.s271(1855-1860)
 •  husf. 1815-1849
 •  mant. 1807;1811 Liljeholmen: v400968.b470.s44(1807); v400973a.b158.s154(1811)
 •  arv. v77436.b125.s105(1800); v77461.b120.s229(1841); v77461.b137.s263(1841); v181386.b237.s43(1860)
 •  arv. v77461.b120.s229(1841)