Släktens andre stamfader

Gabriel Gyllenståhl & Maria Fahnehielm + Catharina Cronhielm


icon-male  Gabriel Månsson Ståhl/Piedeståhl/Gyllenståhl (25/10 1644 – 24/12 1705)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [1_f / G:1]
icon-home  Son till Måns Åkesson & Ingrid Jonsdotter
icon-location-arrow  Eksjö, Småland
icon-wrench  Major; adelsman, godsägare


icon-user  1. Maria Margareta Fahnehielm  (1651 – 5/5 1691) (g. 16/7 1672 i Torpa)
icon-home  Dotter till Peder Fahnehielm & Brita Armsköld
icon-location-arrow  Malexander, Östergötland
icon-play  6 barn


icon-user  2. Catharina Cronhielm  (2/4 1674 – 2/11 1731) (g. 1/9 1692 på Marieholm i Mariestad)
icon-home  Dotter till Polycarpus Crumbygel/Cronhielm & Hebbla Standorph
icon-wrench  Baronessa/friherrinna
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  26-03-2021
icon-book  Läs även krönikans kapitel 2-5


Gabriel Gyllenståhl. Reproduktion av originalmålning av David von Krafft 1700. Foto: Esben Alfort.

Officeraren Gabriel Ståhls lysande karriär tog sin början när han d. 18. november 1670 blev fänrik vid Kronobergs Regemente i Småland. Gabriel blev kär i den unga adelskvinnan Maria Margareta Fahnehielm, som var av mycket gammal adelssläkt. Hon sade ja, men tyvärr måste man på den tiden inte bara ha föräldrarnas godkännande utan även kungligt tillstånd för att kunna gifta sig med en adelskvinna om man inte själv var adlig, så han var tvungen att skriva ett brev till kungen och vänta på ett svar. Tillstånd gavs 17. augusti 1671, då han tillerkändes adelsprivilegier och började kalla sig Gabriel Piedeståhl. Ofta kallades han dock fortfarande Gabriel Ståhl i hemtrakten.

Hennes far, krigshjälten Peder Jönsson Kempe (1596 – 10/8 1655) som hade adlats för sin insats under 30-åriga kriget, var död sedan 17 år. Han hade varit musketerare och kapten vid Östgöta Infanteriregemente, och det berättas att han under slaget vid Leipzig 1642 hade blivit stucken 25 gånger med hillebarder, men att han ändå lyckats rädda svenska fanan genom att dölja den under sin kappa – vilket även räddade livet på honom. Han adlades sedan av Drottning Kristina under namnet Peder Fahnehielm och fick Näs Säteri i Torpa för sig och sina ättlingar.

Hennes mamma Brita Armsköld (1616 – 1691) var af gammal uradelsläkt, ättling till de första danska, svenska och franska kungarna. Hon hade ärvt Ekäng säteri på spetsen av Asby Udde från sin pappa, som även ägde Bålnäs Säteri i Malexander. De bosatte sig dock på Näs. När mannen gick bort och barnen övertog Näs, så hade inte Brita någon egen sätesgård längre. Det hade hon rätt till som adelskvinna, så hon byggde helt enkelt om sin frälsegård Linnekulla till säteri och bad sedan häradsrätten tillerkänna henne säteristatus för Linnekulla (och därmed skattefrihet). Det beviljades omedelbart, då häradsrätten kunde konstatera att hon byggt en ståtlig byggnad som var minst lika fin som övriga säterier i trakten. Det var detta säteri som Gabriel och Maia kom att överta när de vigdes 1672. De var då 32 och 21 år gamla.

När Gabriel gifte sig med Maria Margareta i 1672 hette han fortfarande Piädeståhl: Fendrichen Gabriel Piädeståhl och Jungf. Maria Margaretha Fanehielm. Morgongåfva Et tusende dahler silfvermynt. Torpa församling.

När Gabriel gifte sig med Maria Margareta, hette han fortfarande Piädeståhl: Fendrichen Gabriel Piädeståhl och Jungf. Maria Margaretha Fanehielm. Morgongåfva Et tusende dahler silfvermynt. Torpa församling.

Bröllopet hölls på Näs (möjligen var dock själva vigseln i Torpa kyrka, då inget annat har noterats i kyrkboken), och vi vet att de serverade rådjursstek, för hejderidaren Nils Månsson klagade 1673 till häradsrätten på att ett rådjur hade skjutits i skogen utan för lagliga tiden, varpå Britas bror Oluf Armsköld svarade att djuret hade skjutits på hans ägor till systerdotterns bröllop på Näs.

Näs Säteri ligger mycket vackert vid Raklången. Foto: Esben Alfort 2017.


Gabriel blir adelsman

Gabriels nyvunna adelsprivilegier tillät honom inte bara att gifta sig adligt utan även att äga ett säteri. Det var till och med ett krav att skulle bo på ett säteri som skulle ha en viss standard, enligt mycket specifika regler. Efter vigseln bosatte de sig därför på det nyligen uppgraderade (Södra) Linnekullaicon-map-marker.

Äldsta bevarade byggnaden på Södra Linnekulla. Foto: Esben Alfort 2017.

Hursomhelst så var han fortfarande inte en riktig adelsman, trots privilegierna. Adlad skulle han enklast kunna bli genom att utvisa stort mod i krig, och det har nog varit en stark dröm att uppnå samma status som sin adliga hustru.

D. 28. augusti 1674 blev han löjtnant vid Smålands Kavalleriregemente, och under Danska Kriget 1675-1678 värvade han tre ryttarkompanier. 1676 blev han kvartersmästare i regementet, och d. 1. april 1677 dessutom ryttmästare vid det skånska kavalleriregementet. 1678 befordrades han till major, en titel som han behöll till sin avsked d. 9. november 1695.

När man läser om Gabriel i efterhand, får man snabbt det intrycket att han var en både dristig och skrupelfri man som gjorde precis som han ville. Han kunde vara både våldsam och oförskämd. Som privatperson skulle det komma att skapa en del problem för honom i närområdet, men i krig var det perfekt. Det finns en legend som säger att han lyckades överrumpla en dansk krigskonvoj med hästar och livsmedel och hela danska krigskassan på 50.000 riksdaler i kopparplåt. När han lämnade över bytet till svenska kungen fick han som tack behålla krigskassan, och detta skulle plötsligt gjort honom till en av Sveriges rikaste män. Detta är emellertid med största sannolikhet en skröna – i själva verket tycks han ha uppnått sin rikedom genom kloka investeringar (läs mera här).

D. 2. september 1677 adlades Gabriel och fick då det riktiga adelsnamnet Gabriel Gyllenståhl. Äntligen kunde han känna att han hade förtjänat sina privilegier.

Släkterna Gyllenståhl och Fahnehielms vapen är kvar i Torpa Kyrka. Foto: Esben Alfort 2017.


Familj

Gabriel påstods länge ha varit son till Peder ”Per” Ståhl (d. 18/3 1644) och Anna Sofia Anrep (f. 1618), men detta har visat sig vara fel. Ny forskning icon-external-link avslöjar att hans föräldrar i själva verket var rådman Måns Åkesson (d. 1648) och Ingrid Joensdotter (d. 1682) i Eksjö. Läs mera om detta i krönikans kapitel om Gabriel.

Majoren Wälb:ne Gabriel Gyllenståhl hafver betalt Johan Michelzon den fordran han hade hoos des Moder hustru Ingridh Måns Åkezons.

Majoren Wälb:ne Gabriel Gyllenståhl hafver betalt Johan Michelzon den fordran han hade hoos des Moder hustru Ingridh Måns Åkezons. Dombok från Eksjö Rådhusrätt 1679.

Gabriels dop 1644. Eksjö stadsförsamling.

Gabriels dop 1644. Eksjö stadsförsamling.

Gabriel Gyllenståhl och Maria Fahnehielm verkar ha fått 6 barn, fast de första tre barnen dog som små, och de lyckades aldrig få en pojke att överleva till mera än fem års ålder. Följaktligen dog släkten Gyllenståhl ut redan efter första generationen, men de tre systrarna som överlevde, fick många ättlingar, och två av dem blev förfäder åt Alfortsläkten.

 • 1. icon-male  Peder ”Peer” Gabriel (2/3 1673 – 14/6 1674)  icon-times
 • 2. icon-male  Peder ”Peer” Gabriel (14/6 1674 – 26/1 1679)  
 • 3. icon-female  Brita Maria (17/4 1676 – 18/2 1690)  icon-times
 • 4. icon-female  Hedevig Margareta Gyllenståhl (10/1 1681 – 7/10 1737)
  •  icon-user 1. Gustaf Adolf Macklier icon-play
  •  icon-user 2. Anders Wetterström  icon-play ( icon-forward Blåvikssläkten)
 • 5. icon-female  Maria Sophia Gyllenståhl (1683 – 22/11 1753)
 • 6.   Märta Christina Gyllenståhl (13/1 1688 – 9/12 1741)
  •    Johan Svanhals  icon-play

Dottern Brita är dopvittne vid flera tillfällen 1689 och bor då hemma på Linnekulla, men året efter har hon ”afsomnat i herranom”. Maria Sophia är den enda vars dopnotis inte har kunnat hittas. Födelseåret baseras enbart på att hon sades vara 70 år gammal när hon gick bort 1753.

Gabriels älskade hustru Maria Fahnehielm insomnade 1691.

Maria Margaretha Fahnehielms död 1691: Ao 1691, d. 5. Maji afsomnade i Horaholm(?), den ädle och wällborne fru Maria Margaretha Fahnehielm till Linnekulla, Aspanäs, Sommenäs och Wällb:ne Hr Majorens Gabriels Gyllenståhls fordom kiärälskeliga hustru. Torpa församling.

Maria Margaretha Fahnehielms död 1691: Ao 1691, d. 5. Maji afsomnade i Herranom, den ädle och wällborne fru Maria Margaretha Fahnehielm till Linnekulla, Aspanäs, Sommenäs etc., Wällb:ne Hr Majorens Gabriels Gyllenståhls fordom kiärälskelige hustru.
Torpa församling.

Hennes präktiga ståtkista finns ännu bevarad i Torpa Kyrka.

Maria Fahnehielms kista i Torpa kyrka. Foto: Esben Alfort 2017.

Fahnehielms kista. Bilden är vänligen inskickad av Björn Ytterberg.


Andra äktenskapet

Den nu oerhört rike adelsmannen Gabriel, som ägde mer än 60 säterier och gårdar i Östergötland, behövde inte leva ensam för det, utan gifte om sig d. 1. september 1692 med den bara 18 år gamla baronessan Catharina Cronhielm, som var dotter av landshövdingen i Västmanlands län Polycarpus Crumbygel, som hade adlats som friherre Cronhielm efter att ha gjort sig bemärkt i Drottning Kristinas hov, och Hebbla Standorph från Danzig. Polycarpus’ styvfar hade ursprungligen kommit till Sverige från Sachsen som drottningens kock.

Catharina Cronhielm. Modern reproduktion av oljemålning.

Vigseln mellan Gabriel och Catharina ägde rum på kungsgården Marieholm hemma i Mariestad. Med henne fick Gabriel ytterligare 3 barn, men fortfarande ingen son som överlevde barndomen.

 • 7. icon-female  Ulrica Christina ”Stina” Gyllenståhl (23/2 1694 – 19/10 1742)
  •  icon-user  Carl du Rietz icon-play
 • 8. icon-female  Hebbla Catharina (23/4 1696 – 22/4 1700)  icon-times
 • 9. icon-male  Carl Magnus (10/1 1698 – 22/4 1700)  icon-times

Hela hans enorma förmögenhet (och hans ganska stora skulder) fick därför delas upp på de fyra svärsönerna. En av dem var amiralitetskaptenen Erik Alfort, som bl.a. ärvde säteriet Liljeholmen när han gifte sig med Gabriels dotter Maria Sophia. Det är inte heller omöjligt att han kan ha skänkt hela eller delar av morgongåvan på 500 dukater guldmynt som hans dotter fick när de gifte sig. Det är svårt att tänka sig att Erik, vars far var skeppsbyggmästare, skulle ha varit tillräckligt förmögen för att kunna betala en så präktig morgongåva.

Gabriel bidrog under sin levnadstid ekonomiskt till omgjutningen av Malexander Kyrkas klocka och skänkte tillsammans med sin hustru 1695 en ny altartavla till Tidersrums Kyrka.

Han dog på julafton 1705, 65 år gammal, och ligger begravd i en murad familjegrav på Torpa Kyrkogård där även Erik Alfort senare begravdes.

Anno 1710 d. 25, 26, 27, 28 och 29 Januarij instälte sig på Sommenäs Sahl. Majoren Wählb:ne Gabriel Gyllenståhls Sterbhuus sambtel. Erfwingar och Interessenter, såsom Enkiefrun frijherrinnan Högwälborne fru Chatarina Cronhielm, Sahl. Capitain Wälb:ne Gustaf Mackliers Änkiefru Wälb: fru Hedevig Gyllenståhl, Hr Capitain Erich Ahlfort och dess fru Maria Gyllenståhl, tillijka med deras ombudsman och fullmechtige Notarien Wälb:de Israel Stenberg, så och Wice Häradshöfdingen Wälb:de Johan Swanhals å sin frus Wälb:ne fru Märta Gyllenståhls wägnar, sampt Assessoren i Kongl. HofRätten Wälborne Hr Erich G. Ehrenkrona, såsom tillkallad god man, att afsluta arfskapet emillan Wederbörande Erfwingar i Sterbhuset, warandes Jämwähl SterbhuusBookhållaren Wälb:de Anders Wetterström som om hela Sterbhusets tillstånd bästa Kunskapen hafwer, tillstädes.

Sterbhuset värderades till 56442:21.15, ett mycket stort belopp.

Gabriel Gyllenståhl blev släktens ”andra stamfader”, inte minst för att hans förmögenhet utan tvekan hjälpte igång familjen i det nya landet, Sverige. Läs mycket mera om honom i texterna som rekommenderas härnedan.


Rekommenderat

Det finns så mycket mera att berätta om denna fascinerande man och hans familj. Läs vidare i krönikan.


Gabriel Gyllenståhls bouppteckning: Del 1.

Gabriel Gyllenståhls bouppteckning: Del 2.

Gabriel Gyllenståhls bouppteckning: Del 3.

Gabriel Gyllenståhls bouppteckning: Del 4.


Dopnotiser

Maria Sophias dop är det enda som inte är omnämnt i Torpas kyrkbok.

Peer Gabriels dop 1673. Vittnen: wälb. Pÿhlfeldt och Anna(?) Skaar, wälb. Cnut Patkull, Anders Pers sohn, WF Sophia Irrfelt, Anna Marg. Rehnfeldt, Helena Rosensabel, Margaretha Israel(?). Torpa församling.

Peer Gabriels dop 1673. Vittnen: wälb. Pÿhlfeldt och Anna(?) Skaar, wälb. Cnut Patkull, Anders Pers sohn, WF Sophia Irrfelt, Anna Marg. Rehnfeldt, Helena Rosensabel, Margaretha Israel(?). Torpa församling.

Peer Gabriels dop 1674. Vittnen: Wälb. Oluf Armfeld, Anna Fahnehielm, Wälb. Nilss Rosenquist, Wälb. Leonhard Enhörning, Wälb. Brijta Armfeld, Wälb. J. Anna Armfeldt, hu. Brijta Månssonsdotter. Torpa församling.

Peer Gabriels dop 1674. Vittnen: Wälb. Oluf Armfeld, Anna Fahnehielm, Wälb. Nilss Rosenquist, Wälb. Leonhard Enhörning, Wälb. Brijta Armfeld, Wälb. J. Anna Armfeldt, hu. Brijta Månssonsdotter. Torpa församling.

Brita Marias dop 1676. Vittnen: Hr Crister Hare, Hr Måns Fundig, Jonas Månsson (2 ggr), Kristof Armfeldt, Fru Agneta Patkull, hu. Karin Månsdr, J. Margaretha Rehnfeldt, Elisabeth Fundig. Torpa församling.

Brita Marias dop 1676. Vittnen: Hr Crister Hare, Hr Måns Fundig, Jonas Månsson (2 ggr), Kristof Armfeldt, Fru Agneta Patkull, hu. Karin Månsdr, J. Margaretha Rehnfeldt, Elisabeth Fundig. Torpa församling.

Hedevigs dop 1681. Vittnen: Wälb. Hr Major Axel von Schaar, wälb Hr Axel Pistohl. Torpa församling.

Hedevigs dop 1681. Vittnen: Wälb. Hr Major Axel von Schaar, wälb Hr Axel Pistohl. Torpa församling.

Märta Christinas dop 1688. Vittnen: Högwällbne Hr Landshöfding Erick Lovisijn, Wällbne Knuth Pattkull, Camereraren Samuel Enander, Befallningsman Jöns Andersson, Wällbne Fru Anna Prinsensköldt, Wällbne Fr. Anna Räff, Wällbne Jungfrur Elisabetha Skaar, och Margaretha Elisabetha Bernfeldt(?). Torpa församling.

Märta Christinas dop 1688. Vittnen: Högwällbne Hr Landshöfding Erick Lovisijn, Wällbne Knuth Pattkull, Camereraren Samuel Enander, Befallningsman Jöns Andersson, Wällbne Fru Anna Prinsensköldt, Wällbne Fr. Anna Räff, Wällbne Jungfrur Elisabetha Skaar, och Margaretha Elisabetha Bernfeldt(?). Torpa församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Gabriel Månsson Ståhl (1668); Gabriel Gÿllenståhl (1693-1696); Gabriell Gÿllenståhl (1695)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): W:te(?) Mons:r Gabriel Ståhl (1674); Lieutnanten H:r Gabriel Ståhl (1675); Majoren/Maj:n H:r Gabriel Gÿllenståhl (1679-1680); H:r Majoren Gÿllenståhl (1679); H:r Majoren Gabriel Gÿllenståhl (1679); Majoren Wälborne/Wälb. H:r Gabriel Gÿllenståhl (1680); Majoren Gabriel Gÿllenståhl (1684-1685); Majoren Wälb:ne Gabriel Gÿllenståhl (1710)
 •  icon-male f. Eksjö 1644: v33567.b44.s83
 •  icon-user g. Torpa 1672: v41299.b15.s19
 •  icon-female d. Torpa 1691: v41299.b65.s119
 •  icon-male bou. v180441.b131.s1010
 •  icon-male mil. v403462.b60.s3(1678); v403461.b40(1679); v403461.b3760.s376(1679); v403461.b3840.s384(1679); v65367.b74.s70(1684); v65367.b75.s71(1684); v65367.b76.s72(1684); v65367.b77.s73(1684); v65367.b78.s74(1684); v65367.b79.s75(1684); v65367.b80.s76(1684); v65367.b81.s77(1684); v65367.b86.s82(1684); v65367.b87.s83(1684); v480521.b1470.s187(1684); v480521.b1710.s235(1685)
 •  icon-male domb. v217759.b3810(1674); v217759.b3940(1675); v185795.b329.s8(1679); v185795.b335.s14(1679); v185795.b345.s24(1679); v217759.b4650(1679); v217759.b4680(1679); v217759.b4720(1679); v217759.b4800(1680); v217759.b4880(1680); v217759.b4920(1680); v217759.b4950(1680); v217759.b4950 f(1680); v217759.b2930(1680); v217759.b3010(1680); v217759.b3090(1680); v217759.b3100(1680); v217759.b3120(1680); v217813.b30.s3(1681); v217813.b50.s7(1681); v217813.b100.s17 ff(1681); v217813.b170.s31 ff(1681); v217813.b240.s45(1681); v217813.b290.s55(1681); v217813.b2880.s3(1681); v217813.b2890.s5(1681); v217813.b2960.s19(1681); v217813.b2970.s21(1681); v217813.b390.s15(1682); v217813.b470.s31(1682); v217813.b560.s49(1682); v217813.b620.s61(1682); v217813.b630.s63(1682); v217813.b670.s71(1682); v217813.b3050.s11(1682); v217813.b3060.s13 ff(1682); v217813.b3080.s17(1682); v217813.b3140.s29(1682); v217813.b3190.s39(1682); v217813.b3210.s43(1682); v217813.b730.s5(1683); v217813.b900.s39(1683); v217813.b1170.s93(1683); v217813.b1190.s97(1683); v217813.b3430.s9ff(1683); v217813.b3610.s45ff(1683); v217813.b3670.s57f(1683); v217799.b3740.s73(1683); v217799.b3750.s75f(1683); v217799.b3760.s77(1683); v217813.b1530.s41(1684); v217813.b1670.s69(1684); v217813.b3810.s13(1684); v217813.b3880.s27(1684); v217813.b3960.s43(1684); v217800.b1260(1684); v217800.b1360(1684); v217800.b1480f(1684); v217800.b1490(1684); v217813.b2010(1685); v217813.b2060(1685); v217813.b2070(1685); v217813.b2080(1685); v217813.b2240(1685); v217813.b4230(1685); v217813.b4400 ff(1685); v217800.b1710(1685); v217800.b1840(1685); v217800.b1930(1685); v217813.b2310(1686); v217813.b2470(1686); v217813.b2500(1686); v217813.b2560(1686); v217813.b2650(1686); v217813.b2660(1686); v217813.b2740 ff(1686); v217813.b4450(1686); v217813.b4460(1686); v217813.b4480 ff(1686); v217813.b4550(1686); v217813.b4620(1686); v217813.b4640(1686); v217813.b4760 ff(1686); v217801.b410 f(1686); v217815.b690(1687); v217815.b700(1687); v217815.b770(1687); v217815.b910(1687); v217815.b1040(1687); v217815.b1170(1687); v217815.b1190(1687); v217815.b1310(1687); v217815.b1350(1687); v190348.b3440.s3(1687); v190348.b3700.s55(1687); v217801.b2420(1687); v217801.b2470(1687); v217801.b2530 ff(1687); v217801.b2560(1687); v217801.b2570(1687); v217816.b1070(1688); v217816.b1630(1688); v217801.b3320(1688); v217801.b3350(1688); v217801.b3370(1688); v217817.b240(1689); v217817.b360(1689); v217817.b650(1689); v217817.b730(1689); v217817.b740(1689); v217817.b970(1689); v217801.b4790(1689); v217801.b4800(1689); v217801.b4950(1689); v217801.b5010 f(1689); v217801.b5050(1689); v217801.b5060(1689); v217818.b340(1690); v217818.b390(1690); v217818.b820(1690); v217818.b990(1690); v190349.b1020.s5(1690); v217802.b1060 f(1690); v217802.b1190(1690); v217802.b1480(1690); v217802.b1650(1690); v217802.b1690(1690); v217819.b230(1691); v217819.b340(1691); v217819.b760 ff(1691); v217819.b780(1691); v217819.b820(1691); v217803.b1200 fff(1691); v217803.b1420(1691); v217803.b1530(1691); v217820.b1770(1692); v217804.b150(1692); v217804.b320(1692); v217804.b380 ff(1692); v217804.b470(1692); v217804.b550(1692); v217804.b560(1692); v217821.b70(1693); v217821.b130(1693); v217821.b480(1693); v217821.b760 ff(1693); v217805.b1260(1693); v217805.b1330(1693); v217805.b1370 fff(1693); v217805.b1490(1693); v217805.b1670 ff(1693); v217805.b1690 f(1693); v217805.b1700(1693); v217805.b1890(1693); v217822.b330(1694); v217806.b1520.s293 fff(1694); v217806.b1600.s309(1694); v217806.b1670.s323(1694); v217806.b1740.s337(1694); v217806.b1840.s357(1694); v217806.b2030.s395 fff(1694); v217806.b2100.s409(1694); v217806.b2110.s411(1694); v217806.b2130.s415(1694); v217823.b1540(1695); v217823.b1690(1695); v217823.b1760(1695); v217823.b1790(1695); v217823.b1810(1695); v217807.b2700f(1695); v217807.b2800(1695); v217807.b2980f(1695); v217807.b3180f(1695); v217807.b3190(1695); v217807.b3300ff(1695); v217807.b3550f(1695); v217807.b3770f(1695); v217807.b3810(1695); v217807.b3840f(1695); v217807.b3900f(1695); v217807.b3910ff(1695); v217807.b3950f(1695); v217807.b4000ff(1695); v217807.b4070f(1695); v217824.b1890(1696); v217824.b2540(1696); v217825.b1720(1697); v217825.b1940(1797); v217825.b2440(1697); v217825.b2530(1697); v217825.b2820(1697); v217826.b90(1698); v217826.b1390(1698); v217826.b1570 ff(1698); v217826.b1770(1698); v217826.b3330(1698); v217826.b3650(1698); v217826.b4200(1698); v217826.b4300(1698); v217826.b4350(1698); v217826.b2430(1698); v217827.b1970(1699); v217827.b1980(1699); v217827.b2190(1699); v217827.b2390(1699); v217827.b2800 ff(1699); v217827.b2830(1699); v217827.b2840(1699); v217827.b2860(1699); v217827.b2990(1699); v217827.b3230(1699); v217827.b100 ff(1699); v217828.b1090(1700); v217828.b1320(1700); v217828.b1730(1700); v217828.b1790(1700); v217828.b1910(1700); v217828.b1980(1700); v217828.b2070(1700); v217789.b4510(1700); v217789.b4580(1700); v217789.b4630(1700); v217789.b4850(1700); v307563.b540(1701); v307563.b1000(1701); v307568.b1900(1702); v307568.b2150(1702); v307568.b2340(1702); v307568.b2400(1702); v307568.b2650(1702); v307568.b2680(1702); v307570.b130(1702); v307570.b360 fff(1702); v307570.b790 fff(1702); v307575.b1740(1703); v307575.b1770(1703); v307575.b1790(1703); v307575.b1870(1703); v307575.b1900(1703); v307575.b1910(1703); v307575.b2070 ff(1703); v307575.b2090(1703); v307575.b2090 f(1703); v307575.b2140(1703); v405123.b430.s39(1703*); v307582a.b1600(1704); v307582a.b1920(1704); v307582a.b2170(1704); v307582a.b2180(1704); v307582a.b2370 ff(1704); v307582a.b2690(1704); v307583.b1640(1704); v307588.b1880 fff(1705); v307588.b2060 ff(1705); v307588.b2110(1705); v307588.b2240(1705); v307588.b2360(1705); v307588.b2470(1705); v307588.b2520(1705); v307589.b450 ff(1705); v307594.b1680 f(1706); v307594.b2480 f(1706); v307594.b2800 f(1706); v307594.b2840(1706); v307594.b3000(1706); v307594.b3000 f(1706); v307594.b3030 f(1706); v307594.b3110 f(1706); v307600.b1040(1707); v307600.b1830 ff(1707); v307600.b1990(1707); v307600.b100(1707); v307600.b300 ff(1707); v307600.b360(1707); v307600.b570(1707); v307600.b580(1707); v307600.b580 f(1707); v307600.b810(1707); v307601.b490 fff(1707); v307601.b690(1707); v307606.b370(1708); v307606.b950 ff(1708); v307606.b970(1708); v307606.b1130 ff(1708); v307612.b4210 f(1709); v307612.b4480 ff(1709); v331080a.b17980.s1788 ff(1722); v331080a.b18020.s1792 fff(1722); v377403.b310 ff(1726)
 •  icon-female domb. v217759.b3260(1673)
 •  icon-male dopv. Torpa: v41299.b39.s67(1675); v41299.b41.s71(1677); v41299.b44.s77(1679); v41299.b47.s83(1681); v41299.b52.s93(1686); v41300.b225.s433(1693); v41300.b226.s435(1694); v41300.b238.s459(1698); v41300.b251.s485(1703); v41300.b253.s489(1704)
 •  icon-female dopv. Torpa: v41299.b28.s45(1666); v41299.b29.s47(1667); v41299.b30.s49(1668); v41299.b33.s55(1670); v41299.b34.s57(1671); v41299.b43.s75(1678); v41299.b45.s79(1680); v41299.b48.s85(1683); v41299.b49.s87(1683); v41299.b50.s89(1685); v41299.b51.s91(1686); v41299.b53.s95(1687); v41299.b56.s101(1689); v41299.b67.s123(1690)
 •  icon-female dopv. Torpa: v41300.b225.s433(1693); v41300.b228.s439(1695); v41300.b231.s445(1696); v41300.b232.s447(1696); v41300.b233.s449(1696); v41300.b234.s451(1697); v41300.b239.s461(1699); v41300.b243.s469(1700); v41300.b244.s471(1701); v41300.b245.s473(1701); v41300.b247.s477(1701); v41300.b249.s481(1702); v41300.b251.s485(1703); v41300.b252.s487(1704); v41300.b253.s489(1704-1705); Malexander: v39085.b159.s305(1723); v39085.b164.s315(1728); v39085.b167.s321(1729); v39085.b168.s323(1731); v39086.b43.s79(1762); v39086.b50.s93(1766)
 •  icon-male sock. v39085.b32.s51(1686); v39085.b33.s53(1688); v41299.b145.s277(1688); v39085.b33.s53(1689); v41300.b22.s33(1693); v41300.b30.s49(1694); v41300.b45.s79(1696)
 •  icon-male testamentsvittne: v180433.b119(1707)
 •  icon-user barn f. Torpa: v41299.b36.s61(1673); v41299.b38.s65(1674); v41299.b40.s69(1676); v41299.b46.s81(1681); v41299.b54.s97(1688); v41300.b226.s435(1694); v41300.b232.s447(1696); v41300.b236.s455(1698)
 • Riksarkivet: Dossier A0066829_00310; Klockhoffs uppsats A0069693_00115; om brodern Johan Ståhl A0066947_00230
 • Börgöl kontrakter: v328361.b390(1695)
 • Brita Maria som dopvittne Torpa: v41299.b56.s101(1689); v41299.b56.s101(1689); v41299.b67.s123(1689)