D1b-grenen: Alfort i Stockholm

Järnkram och färghandel


icon-leaf  Blåvikssläkten > D-grenen > D1-grenen > D1b-grenen
icon-home  Förfäderna till D1b-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.11] Friedrich Georg Ahlfort & Helena Christina Ögnelod
  4. [1.2.11.3] Adolf Fredrik Alfort & Christina Wilhelmina Almroth
  5. [1.2.11.3.8] Michaël Alfort & Marie-Louise Bachman

icon-book  Det finns många inlägg som rör D1b-grenen. Läs även krönikans kap. 1.
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  19 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  10-07-2021


Michael Alfort & Marie-Louise Bachman. Järnhandlaren sitter i en Garibaldistol, som var en reglerbar järnkonstruktion. Originalfotot finns på Glimshaga.

Michaël Alfort växer upp i Eskilstuna, där järnhandel är ett mycket viktigt yrke, och 1852 grundar han en egen järnhandel i Örebro. Ända från början är det goda varor och ett reelt behandlingssätt som karaktäriserar företaget, enligt deras egna reklamannonser. Michaël är uppfinningsrik och anpassar sortimentet i butiken efter vad som behövs och blir snabbt en av de främsta grossisterna i staden. Han tar också gärna in varor i kommission från andra, även om de inte har någonting med järnkram att göra.

Butiken utvecklas kontinuerligt med nya typer av produkter, och när han 1866 flyttar till Stockholm med sin familj, så öppnar han en ny affär där samtidigt som butiken i Örebro finns kvar. Det är dock kristid på byggmarknaden, och särskilt i Örebro, så de drabbas av flera konkurser, men tack vare hårt arbete och stor uppfinningsrikedom så klarar de sig trots allt igenom utmaningarna.

Michaëls pappa var läkare, så all affärskunskap kom från hans hustru, som var av gammal handelsfamilj i Uddevalla. Hon sägs ha varit mycket viktig för verksamhetens framgång.

John Alfort. Bilden är tagen i Stockholm av Jan de Meyere någon gång efter 1925. Titel: Porträtt av Alfort.

Sonen John vill också bli affärsman. Han arbetar som ung pojke i morbroderns speceriaffär, men trivs inte där, så han får i stället jobb i Hansens färghandel. Efter Hansens frånfälle öppnar John och hans svärfar tillsammans en ny färghandel 1904, som två år senare flyttar till Norrlandsgatan under namnet Alfort & Cronholm. Företaget ägs än idag av ättlingarna till hans två äldsta söner, Sven och Axel, numera under namnet Alfort & Co.

Trots att grenen har sitt ursprung i Stockholm, har den numera spridits runt jordklotet – en gren har utvandrat till England, en annan till Danmark, och det finns även medlemmar i bl.a. Belgien och Brasilien.

Detta är den enda grenen som bevarat namnformen Alfort. John hade nämligen inga syskonbarn, och hans farbröder fick inga barn utom en oäkta dotter vars släkt i Värmland inte har ärvt släktnamnet. Det kan dock inte helt uteslutas att det kan finnas ytterligare en gren, därför att den äldsta farbrodern Philip Alfort utvandrade till San Francisco 1850, där han försvann ur syne. Inte ens hans egen familj hemma i Sverige visste om han skaffat familj. Då namnet Alfort sedan länge är ganska utbrett i Amerika, kan det vara svårt att ta reda på om han har ättlingar där. Mest sannolikt är dock att han var ogift när han dog 1866.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 5 generationer med 87 ättlingar födda 1865-2020. Av dessa är 46 (52%) män och 40 (45%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 68,5 år (10 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 1,1% (1 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 1,0 st. (86 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 2,0 st. (43 par)