Hovrättssekreteraren som ärvde Liljeholmen

Eric Ahlfort & Ingrid Busser


  Eric Andreas ”Anders” Ahlfort (15/8 1739 – 12/10 1800)
  Blåvikssläkten [1.2.3]
  Son till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Vice häradshövding, hovrättsauskultant, sekreterare


  1. AnnaAnnica” Nilsdotter (1752/1755 – efter 1790)
icon-location-arrow  Säby, Småland
  2 oerkända barn


  2. IngridInga” Elisabet ”Lisa”/”Lisbetha” Busser (6/9 1763 – 23/4 1841) (g. 18/5 1785 i Malexandericon-map-marker)
icon-home  Dotter till Hedvig Wetterström & Nils Buss
icon-location-arrow  Lyckö, Malexander, Östergötland
  3 barn – Stamföräldrar åt A-grenen


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  18-07-2022


Eric Anders' namnteckning på bouppteckningen efter hans mamma Anna Brita Wetterström 1770.

Erics namnteckning när hans mamma gått bort 1770.

Eric växer upp på släktgården Liljeholmen i Torpa församling. Han skickas till Universitetet i Lund 1766, där han utbildar sig till sekreterare och auskultant i Göta Hovrätt. Sedan erhåller han titel av vice häradshövding, vilket innebär att han jobbat vid hovrätten under någon tid som auskultant och notarie och blivit bekant med domaryrket. Titeln innebär däremot inget ämbete.

Liljeholmens Säteri. Källa: Byggnadsinventeringen.

Hans utbildning visar sig vara onödig för självförsörjningen, för hans storebror Carl Magnus som skulle ärvt Liljeholmen antingen dör eller försvinner utomlands någon gång efter 1768, så i stället får Eric ta över säteriet efter att deras far gått bort 1780.

Erics sigill på bouppteckningen efter hans död år 1800. I mitten står E.A.A. Kanske föreställer sigillen sjön Sommen, kanske med liljor längs kanten för att symbolisera Liljeholmen?


Erics hemliga kärlek

När 23-åriga ogifta pigan Annica Nilsdotter från Säby, som tjänar på Liljeholmen, 1775 blir med barn, förklarar hon på hösttinget att:

hon 14 dagar före sistl. Julhelg, en afton i halfskymningen, på wedbacken wid Liljeholmens säteri, ther hon tå tient, träffat en okänd ung mansperson, klädd i blå eller grön rock, hwilcken budit henne wisa sig rätta wägen åt Torpa, och som isen öfwer siön Sommen tå ej warit säker, så har hon tilstyrkt honom gå åt Fiskarp, dit hon på anmodan äfwen gjort följe, under hwilket sällskap han, med försäkran at snart igenkomma, på sistnämde hemmans ägor i Torpa sochn öfwertalt henne, at i kiöttsligit umgänge sig inlåta, theraf hon blifwit hafwande, och 2:ne wekor före innewarande års Michelsmässo et än lefwande gossebarn framfödt, utan at om lägersmannen, huru noga hon honom efterspanat, sedan ärhålla någon underrättelse. Till annor bekännelse kann Annika, oaktadt föreställningar, icke förmås och anmäler kronoåklagaren, som påstår mot henne laga bot, at han eij heller kunnat få närmare upplysning, hälst hon i barnsnöden ingen til biträde haft.

Hon döms att böta 5 daler silvermynt för lönskaläge, samt 2 daler silvermynt till Torpa kyrka. Protokollet slutar men en uppmaning att ”Käranden bör lägersmannen ytterligare noga efterspana”, något som förmodligen antyder att man inte trodde på hennes förklaring. Onekligen verkar det sannolikt att hon försökte skydda mannen, som hon antagligen var uppriktigt kär i, men vars namn hon inte kunde berätta för någon därför att han var en ståndsperson som knappast kunde gifta sig med en fattig bondflicka som henne.

Sonen Anders' dop 1775. Vittnen: hustru Kjerstin Börjesdotter i Berget på Håreholms ägor, Hans Erichsson ibidem, Jonas Jeansson i Herrastugan, hustru Annika Larsdotter i Stensiön på Håraholms ägor. Torpa församling.

Sonen Anders’ dop 1775. Vittnen: hustru Kjerstin Börjesdotter i Berget på Håreholms ägor, Hans Erichsson ibidem, Jonas Jeansson i Herrastugan, hustru Annika Larsdotter i Stensiön på Håraholms ägor. Torpa församling.

När hon ska föda sitt andra oäkta barn 1780, även det en son, och som synes med samma oangivna barnafader, så instämmer hennes egen mamma, änkan Maija Svensdotter, henne ”med påstående at hon måtte upptäcka hwem henne häfdat, och därefter för begångit lönskaläge böta”. Annica är höggravid och kan därför inte inställa sig, men så småningom berättar hon att fadern är ingen mindre än herr auskultanten Eric Ahlfort, hvilken erkänner faderskapet. De böter 3 riksdaler 16 skilling vardera, förutom att Eric ska betala 1 riksdaler 16 skilling till kyrkan, och båda måste undergå enskild skrift och avlösning. Slutligen döms Eric att betala 1 riksdaler 24 skilling årligen till barnets föda och uppfostran tills det kan nära sig självt.

Prästen noterar sedan i kyrkboken – på latin – att Hos cum Erico Ahlfort communes habet filios, dvs. ’dessa söner har hon ihop med Eric Ahlfort’.

Husförhör på Udden 1783. Inh. Änk. Ingrid Svendr, do. Pig. Annica Nilsdr. Om barnen står det: Hos cum Erico Ahlfort communes habet filios. Torpa församling 1783.

Husförhör på Udden 1783. Inh. Änk. Ingrid Svensdr, do. Pig. Annica Nilsdr. Om barnen står det så här: Hos cum Erico Ahlfort communes habet filios, dvs. ’Dessa söner har hon ihop med Eric Ahlfort’. Torpa församling 1783.

Förmodligen hade hon uppkallat första sonen efter fadern Eric, som i domboken kallas Anders, trots att han i kyrkboken omtalas som Eric.

 • 1. icon-male  Anders  (17/9 1775 – efter 1785) icon-question
 • 2. icon-male  Claës Hendric  (10/4 1780 – efter 1785)  icon-question

Prästen har vidare noterat om Olof Nilsson som var herren i huset att han är ganska intelligent (probe intelligit), så han visste säkert exakt vad som gick för sig – särskilt som paret verkar ha varit tillsammans genom flera år. Eric var 13 år äldre än hon, men han var fortfarande ogift. Orsaken kan ju möjligen vara att han var kär i Annica och inte ville gifta sig med någon annan.

Annica verkar ha fött sitt första barn i torpet Storhagenicon-map-marker långt inne i skogen, fast hon då tjänade på Liljeholmen. Möjligen var det där som hennes mamma bodde med en ny man. När Annica får sitt andra barn 1780, har hon emellertid flyttat till Uddenicon-map-marker, ett torp på Hårdaholmens ägor, som lydde under Liljeholmen.

Claës Hendrics dop 1780. Vittnen: Carl Pehrsson i Flaskarp, Torparen Sven Pehrsson i Collenta, hust. Elisabeth Cnutsdr i Flaskarp, Cajsa Jaënsdr i Sönna och pig. Maja Gabrielsdr i Fiskarp. Torpa församling.

Claës Hendrics dop 1780. Vittnen: Carl Pehrsson i Flaskarp, Torparen Sven Pehrsson i Collenta, hust. Elisabeth Cnutsdr i Flaskarp, Cajsa Jaënsdr i Sönna och pig. Maja Gabrielsdr i Fiskarp. Torpa församling.

Annica blir då piga åt änkan Ingrid Svensdotter, som även hon är från Säby, och hon skulle mycket väl kunna vara en moster.

Torpet Udden i senare tid. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Torpet Udden på senare dar. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Eric färdades ofta själv i skogen. Han brukade t.ex. gå på tjäderlek med fiskaren Abraham i Utterdalenicon-map-marker.


Lagligt äktenskap i hög ålder

Ingrid E Busser 1835

Ingrids namnteckning 1835 när hennes andra man gått bort.

Tyvärr vet vi inte vad som sedan hände med barnen eller deras mamma. Kanske dog Annica i början på 1780-talet. Kanske insåg Eric när pappa Gabriel dog 1780 och han ärvde Liljeholmen att han inte kunde fortsätta leva livet som ungkarl utan var tvungen att gifta sig med en ståndskvinna som kunde hjälpa honom driva säteriet.

Liljeholmen 1938. Foto: Bengt Cnattingius.

Liljeholmen 1938. Foto: Bengt Cnattingius.

Hursomhelst gifte sig den då 46-årige Eric 1785 med sin 21-åriga kusindotter Ingrid Elisabet Busser från grannsäteriet Lyckö i Malexander, vars föräldrar var Erics morbrors dotter Hedvig Wetterström och sergeanten Nils Buss.

Lyckö ligger i en skyddad vik. Foto: Esben Alfort 2019.

Eric Anders och Elisabeth Buss' bröllop 1785. Malexander församling.

Eric och Elisabeth Bussers vigsel 1785. Malexander församling.

I de tidiga generationerna gifte man sig helst med någon inom kretsen av adliga och förmögna, och det blev därför ofta inom familjen. Genom åtskilliga generationer uppbyggdes det sålunda ett invecklat rotnät.

På den här tiden gifte man sig inom de högre stånden helst med någon inom den egna kretsen, och då kretsen var begränsad blev det ofta inom familjen. Genom åtskilliga generationer utvecklades sålunda ett ganska invecklat rotnät. Erics hustru var hans morbrors dotters dotter.

Trotts hans höga ålder hinner de få 3 gemensamma barn, varav två är tvillingar.

Äldsta dottern Anna Maria, som väl är uppkallad efter Inga Lisas kära syster som bodde hos henne hela livet, beskrivs som Erics älsklingsbarn. Det är dessa döttrar som bildar A-grenen. Då Eric aldrig fick någon inomäktenskaplig son, har ingen i A-grenen ärvt släktnamnet. Liljeholmen ärvs av äldsta dottern och hennes man, som grundar A1-grenen. Även de får enbart döttrar.

Eric Anders Ahlfort (1739-1800) [1.2.3]

Erics namnteckning på ett lantmäteridokument 1800.

Eric dör av en svår förkylning år 1800, 61 år gammal. Inga, som fortfarande är ung och frisk och har tre barn på 13 och 6 år, gifter d. 22/6 1804 om sig med den ogifte löjtnanten Fredrik Otto Wilhelm Boursie (3/2 1760 – 20/9 1835) från Önnarp i Säby, en dotterson till Märta Gyllenståhl, Erics farmors syster. De bor kvar på Liljeholmen resten av livet, där han dör barnlös, men han sägs ha varit en bra styvfader åt hennes döttrar.

Bouppteckning efter Eric Anders.

Bouppteckning efter Eric.

När Ingrid dör 1841 uppges hennes garderob som följer:

1 Grönrandig halfsiden Klädning, 1 Svart Tafts Klädning, 1 Do Siden råck, 1 Blå Sidenklädning gl., 1 Tjort med tröja af svart taft, 1 Lyster Pelis fodrad med gråverk och försedd med bräm, 1 Svart Siden Klädning gl., 2ne Hvita Klädningar af Bomulstyg, 1 Klädning af gredelin bombasine, 1 Dito af Svart Dito, 1 Dito af Smårosig sitts, 1 Dito af Gul Dito, 1 Dito af grönt Ylletyg, 1 Pälls gammal, 1 gl. Kappa med Siden foder, 1 Dito Ljusblått Kläde, 1 Råck af blått Wadmal, 1 gl. Klädning af svart sidenforts, 1 Dito af grårandigt Siden, 1 Hufvud bonad af siden, jemte en gl. tröja af dito, 3 Bomuls kläden, 4 Par Silkesstrumpor, 12 Par Bomuls Dito, 12 Dito Ylle Dito, 3 Dussin Lintyg, Diverse gl. Skodon, 20 al. Svart Siden till en Klädning, Diverse Klädes persedlar, 1 Råck af Setto, 1 Dito af Svart Bombasine.

Bouppteckning efter Inga Lisa (1:a delen)

Bouppteckning efter Inga Lisa (1:a delen)

Bouppteckning efter Inga Lisa (2:a delen)

Bouppteckning efter Inga Lisa (2:a delen)


Eric Anders’ död på Liljeholmen år 1800. Torpa församling.

Erics död på Liljeholmen år 1800. Torpa församling.

Ingrid Elisabet Ahlforts (f. Buss) andra äktenskap 1804. Hennes svåger Gustaf Adolf signerade bouppteckningen för hennes omyndiga barn. Torpa församling.

Ingrid Elisabet Ahlforts (f. Buss) andra giftermål 1804. Hennes svåger Gustaf Adolf signerade bouppteckningen för hennes omyndiga barn. Torpa församling.

Ingas död 1841. Torpa församling.

Ingas död 1841. Torpa församling.


Dopnotiser

Sonen Anders' dop 1775. Vittnen: hustru Kjerstin Börjesdotter i Berget på Håreholms ägor, Hans Erichsson ibidem, Jonas Jeansson i Herrastugan, hustru Annika Larsdotter i Stensiön på Håraholms ägor. Torpa församling.

Sonen Anders’ dop 1775. Vittnen: hustru Kjerstin Börjesdotter i Berget på Håreholms ägor, Hans Erichsson ibidem, Jonas Jeansson i Herrastugan, hustru Annika Larsdotter i Stensiön på Håraholms ägor. Torpa församling.

Claës Hendrics dop 1780. När Claës Hendric döptes var barnafadern ännu okänd även för prästen ("barnafadern oangifven"). Vittnen: Carl Pehrsson i Flaskarp, Torparen Sven Pehrsson i Collenta, Hustr. Elisabeth Cnutsdr i Flaskarp, Cajsa Jaënsdr i Sönna och Pig. Maja Gabrielsdr i Fiskarp. Torpa församling.

Claës Hendrics dop 10/4 1780. När Claës Hendric döptes var barnafadern ännu okänd även för prästen (barnafadern oangifven). Vittnen: Carl Pehrsson i Flaskarp, Torparen Sven Pehrsson i Collenta, Hustr. Elisabeth Cnutsdr i Flaskarp, Cajsa Jaënsdr i Sönna och Pig. Maja Gabrielsdr i Fiskarp. Torpa församling.

Anna Marias dop 1787. Vittnen: Hr Fältwäbel Wetterström, Hr Adjuncten Apelberg, Hr Sergeant Scharff, Hr Föraren Uhrling, Hr Fred. G. Ahlfort, Fru Wetterström, Hust. Carin i Fiskarp, Mademoisellerna M.C. Ahlfort och Anna Maria Buss. Torpa församling.

Anna Marias dop 1787. Vittnen: Hr Fältwäbel Wetterström, Hr Adjuncten Apelberg, Hr Sergeant Scharff, Hr Föraren Uhrling, Hr Fred. G. Ahlfort, Fru Wetterström, Hust. Carin i Fiskarp, Mademoisellerna M.C. Ahlfort och Anna Maria Buss. Torpa församling.

Tvillingsystrarna Eleonora Christina och Gustava Elisabets dop 1794. Vittnen åt Eleonora Christina: Herr Capitainen Carl Grönhagen, Fröken Ulrica Eleonora Grönhagen, Herr Fändrik Scharfs, Fru Christina Eleonora Wetterström, Mademoiselle Anna Lovisa Wetterström. Vittnen åt Gustava Elisabet: Herr Adjutanten Fredric Dandanell, Fröken Gustava Grönhagen, Herr Fredric Ahlfort, och dess Fru Helena Christina Ögnelod, Mademoiselle Hedvig Dandanell i Holma. Torpa församling.

Tvillingsystrarna Elionora Christina och Gustava Elisabets dop 1794. Vittnen åt Elionora Christina: Herr Capitainen Carl Grönhagen, Fröken Ulrica Eleonora Grönhagen, Herr Fändrik Scharfs, Fru Christina Eleonora Wetterström, Mademoiselle Anna Lovisa Wetterström. Vittnen åt Gustava Elisabet: Herr Adjutanten Fredric Dandanell, Fröken Gustava Grönhagen, Herr Fredric Ahlfort, och dess Fru Helena Christina Ögnelod, Mademoiselle Hedvig Dandanell i Holma. Torpa församling.

Anna Lovisa Wetterström var dotter till Christina Eleonora Wetterström f. Svanhals [G1.6.11.2] och Erik Georg Wetterström [W2.1.2] var yngste sonen till Anna Britas storebror Claës Georg.


Forskningsdata

Ingrid Elisabeth Busser hade en syster Anna Maria Buss.

 •  namnteckningar: Eric And: Ahlfort (1770-1786); E. A. Ahlfort (1798)
 •  namn (andras stavsätt): Eric Andreas (1739); Goss./G. Eric (1751-1752); Dr. Erik (1753); G. Erik (1754); Etudient Ahlforth (1765); ?Studenten Eric And:s (1773); Auscult. Herr Eric Ahlfordt (1776); Auscultanten Eric Anders (1776); Auscultanten/Auschultanten Eric And. Ahlfort (1783-1792); Herr Secreteraren Eric And. Ahlfort (1783); Herr Ausc. Eric Ahlfort (1783-1784); Auscult. Herr Eric Alfort (1785-1790); Herr Secreteraren/Secret. Eric Ahlfort (1787-1794); Hof-RättsAuscultanten Herr Eric Anders Ahlfort (1785); Auscultanten Herr Eric Anders Ahlfort (1786); Auschultanten Eric Anders Ahlfort (1787-1789); Auschultanten Eric And:s Ahlfort (1790-1793); Auscultanten Erich And:s Ahlfort (1791); Secreteraren Herr Eric Alfort (1791-1799); Auschultanten Eric Ahllfort (1794); Herr Eric Ahlfort (1794); Auscultanten Eric Alfort (1795); Auscultanten/Auschultanten/Auscult. Eric Ahlfort (1796-1801); Auscult. Eric Ahlforth (1799); Herr Secreter Eric Anders Ahlfort (1800); HofRättsAuscultanten Ädel och högacktad Herr Eric Anders Ahlfort (1800); Auscultant Ahfort (1802-1803); Auscultant Ahlfort (1804); Secreteraren Eric Anders Alfort (1872)
 •  namn (andras stavsätt): Annika (1775); Annica Nilsdotter (1780); Pig. Annica Nilsdr (1783-1784); Pig. Anna Nilsdr (1785-1790)
 •  namnteckningar: Ingrid Elisabeth Ahlfort född Busser (1800); Ingrid E. Busser (1835)
 •  namn (andras stavsätt): ?Anna Elisabeth Buss (1780); Ingrid Elisabeth Buss (1784); Jungfru Ingrid Elisabeth Buss (1785); Fru Ingrid Lisa Buss (1785-1799); Fru Ingrid Elisabet Buss (1787); Fru Ingrid Lisa Buss (1794); Änkefru Wälädla Ingrid Elisabeth Ahlfort född Busser (1800); Ingrid L. Ahlfort (1800-1804); Ingrid Lisbetha Bursser (1801); Bursser (1802); Fru Ingri Boursie f. Buss (1805-1809); Fru Ingri Elisab. Boursie född Busser (1810-1812); Fru Ingri Elis. Boursie (1812-1815); Fru Inga Busser (1816-1824); Enkefru Leutnantskan I. E. Boursie (1835); Inga Boursie (1841); Enkefru Lieutenantskan Välborna I. E. Boursie född Busser (1841); Fru J. Elisabeth Busser (1872)
 •  f. Torpa 1739: v41300.b299.s581
 •  f. ?Säby 1752: v36239.b196.s192; ?Säby 1751: v36239.b191.s187; ?Säby 1755: v36239.b199.s195
 •  g. Malexander 1785: v39086.b111.s213
 •  d. Torpa 1800: v41301.b228.s441 (förkylning)
 •  d. Torpa 1841: v41302.b91.s165 (slag)
 •  bou. Torpa 1800: v77436.b125.s105
 •  bou. Torpa 1841: v77461.b120.s229
 •  husf. 1783-1799 Torpa: v29515.b12.s5(1783-1784); v29515.b41.s63(1785-1790); v29516.b18.s21(1791-1799)
 •  husf. 1783-1790 Torpa: v29515.b13.s7(1783-1784); v29515.b42.s65(1785-1790)
 •  husf. 1785-1824 Torpa: v29517.b56.s95(1800-1804); v29518.b74.s133(1805-1809); v29518.b157.s299(1810-1812); v29518.b233.s451(1812-1815); v29519.b10.s3(1816-1818); v29519.b37.s57(1819); v29519.b50.s79(1820-1821); v29519.b72.s119(1822); v29519.b4(1822-1823); v29519.b103.s179(1823); v29519.b107.s185(1824)
 •  mant. 1751-1754;1773;1776;1783;1785-1800 Liljeholmen: v400921.b290.s31(1751); v400922a.b28.s31(1752); v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754); v400941.b450.s76(1773); v400944.b250.s18(1776); v400945.b150.s17(1783); v400946.b980.s183(1785); v400947a.b147.s281(1786); v400948.b1140.s215(1787); v400949.b1310.s249(1788); v400950.b900.s167(1789); v400951.b890.s165(1790); v400952.b1130.s213(1791); v400953.b1520.s291(1792); v400954.b1450.s277(1793); v400955.b550.s97(1794); v400956.b1190.s225(1795); v400957.b1140.s215(1796); v400958.b790.s145(1797); v400959a.b171.s329(1798); v400960a.b188.s361(1799); v297581a.b160.s51(1799); v400961a.b223.s433(1800)
 •  mant. 1783 Häggarp: v400945.b160.s19(1783)
 •  mant. 1785-1809;1811 Liljeholmen: v400962a.b2270.s223(1801); v400963.b130.s9(1802); v400964.b1740.s169(1803); v400965b.b138.s134(1804); v400966.b1540.s279(1805); v400967.b470.s38(1806); v400968.b470.s44(1807); v400969a.b1820.s179(1808); v400970a.b155.s151(1809); v400973a.b158.s154(1811)
 •  dopv. 1765-1776 Malexander: v39086.b47.s87(1765); v41199.b73.s123(Tidersrum 1776)
 •  dopv. 1780?-1826 Malexander: ?v39086.b71.s135(1780); v39086.b76.s145(1784); Torpa: v41301.b145.s277(1826)
 •  arv. v77422.b264.s237(1770); v76680.b168.s333(1783); v77432.b234.s204(1794)
 •  arv. v77436.b125.s105(1800); v77458.b105.s203(1835)
 •  lantm. 1810
 •  bouppteckningsman: v77427.b330.s292(1786); v181257.b43(1798)
 •  barn f. Torpa: v41300.b357.s697(1775); v41300.b370.s723(1780); v41300.b383.s749(1787); v41301.b51.s89(1794); v41301.b51.s89(1794)