Kusinbröllop på Liljeholmen

Carl Gustaf Alfort & Helena Maria Alfort


  Carl Gustaf Alfort (2/8 1798 – 13/2 1830)
  C-grenen [1.2.10.5]
  Son till Gustaf Ahlfort & Catarina von Gertten
icon-location-arrow  Östanå, Åsbo, Östergötland
  Sekreterare; possessionat


  HelenaLena” Maria Alfort (23/3 1787 – 27/9 1855) (g. 12/5 1820 på Liljeholmens Säteriicon-map-marker)
  D-grenen [1.2.11.7]
  Dotter till Friedrich Ahlfort & Helena Christina Ögnelodh
icon-location-arrow  Hårdaholmen, Torpa, Östergötland
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  07-11-2020


Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Helena föds på Hårdaholmen, men flyttar hemifrån 1804 med sin storasyster Eva Catarina för att tjäna, 17 år gammal, men hon återvänder efter ett år och bor kvar hos föräldrarna på Hårdaholmen tills 1820 då hon gifter sig med sin 11 år yngre kusin Carl Gustaf Alfort från C-grenen. Bröllopet hålls på Alfortsläktens säteri Liljeholmen.

Carl och Helenas bröllop 1820.

Carl och Helenas vigsel 1820. Torpa församling.

Carl Gustaf har vuxit upp på Östanå i Åsbo, men har tjänat på Ryckelsby i Ekeby församling 1813-1814.

Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

Av någon anledning ansöker Carl Gustaf i samband med sitt giftermål om att få sin kusin Anna Maria Ahlforts man, den ansedde mönsterskrivaren Sven Johan Bergman som förmyndare, och detta tycks ha godkänts. Det är Sven Johan Bergman som äger Liljeholmen vi denna tid.

Inrikes Tidningar 22/8 1820.

Senare verkar hans syster Anna Catarina Alforts man Anders Landelius ha blivit hans förmyndare, men 1826 upphävs förmynderskapet efter att Landelius blivit skild från hans syster.

Post och Inrikes Tidningar 13/3 1826.

Paret bosätter sig till en början på Blåviks gård norr om Liljeholmen, men 1830 köper de Hårdaholmen av hennes storebror Adolf Fredrik Alfort. Carl Gustaf har varit sjuk under flera år, och samma år dukar han tragiskt nog under för tvinsoten och dör. Det blev ett kort, men tillsynes lyckligt äktenskap.

Carl Gustafs namnteckning 1824 när fadern dött.

Carl Gustafs namnteckning 1824 när fadern gått bort.

Helenas namnteckning 1830.

Helenas namnteckning 1830 när hennes man gått bort.

Linköpingsbladet 27/2 1830.

Efter Carl Gustafs bortgång kan inte Helena fortsätta driva gården ensam, så hon är tvungen att flytta. Först bosätter hon sig ett år på Liljeholmen.

Liljeholmen. Källa: Krafttaget.

Systern Eva Catarina har under tiden själv blivit änka, och de kommer på att de kan bo tillsammans igen, så i april 1831 flyttar Helena till Stockholm. De trivs bra ihop, och Eva Catarina testamenterar allt till Helena när hon dör.

Carl Gustafs död 1830. Ekeby församling.

Carl Gustafs död 1830: Gift 1820 13/5 med Mamsell Hel. Maria Alfort, som nu i sorg och saknad honom öfverlefver. Flere år sjuklig. Ekeby församling.

Helena Marias död 1855. Maria Magdalena församling.

Helena Marias död 1855. Maria Magdalena församling.

Aftonbladet 3/10 1855.

Helena får inga egna barn. När hon dör i koleran 1855, uppges hennes arvingar vara följande:

 1. Aflidne Brodern Medicinae Doctorn Adolf Fredrik Ahlforts barn:
  1. myndige Sonen Philip Ahlfort, hvars vistelseort är okänd, men förmodas vara America,
  2. myndige Sonen Handlanden i Örebro Adolf Michael Ahlfort,
  3. myndige Sonen Handelsbokhållaren i Örebro Sven Wilhelm Ahlfort,
  4. omyndige Sonen Handelsbokhållaren i Eskilstuna Eric Oscar Ahlfort, hvars förmyndare är Apothekaren i Eskilstuna Durac Meinander,
  5. Dottern Adela Maria Wilhelmina Ahlfort gift med Landtbrukaren Wilhelm Asperén i Wingsböhle [Vingsleör] inom Södermanlands Län,
  6. Dottern Josephina Ahlfort, som dog några timmar sednare än fastern fadersystern,
  7. ogifta Dottern Olivia Ahlfort, hvars förmyndare är Apothekaren i Eskilstuna Durac Meinander,
  8. ogifta Dottern Anna Charlotta Lovisa Ahlfort, hvars förmyndare är Apothekaren i Eskilstuna Durac Meinander,
 2. Aflidne Brodern Fändriken Gustaf Magnus Ahlforts barn
  1. myndige Sonen Edvard Frans Ahlfort i Knipe Ekeby Socken, Östergöthlands Län,
  2. myndige sonen Gustaf Adolf Ahlfort i Lycke Malexanders Socken Östergöthlands Län,
  3. Dottern Throi Wilhelmina Ahlfort gift med Carl Andersson i Torpa Socken Östergöthlands Län.
Boupteckningen efter Carl Gustaf - 1:a delen

Boupteckningen efter Carl Gustaf – 1:a delen

Boupteckningen efter Carl Gustaf - 2:a delen

Boupteckningen efter Carl Gustaf – 2:a delen

Bouppteckningen efter Helena Maria.

Bouppteckningen efter Helena Maria.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: CGuAlfort (1823-1824)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf (1798-1810); Carl Gustaf Alfort (1811-1816); Sekreteraren/Secret. Herr Carl Gustaf Alfort (1817-1855); Hr Sekreter./Secret. Carl Gust. Alfort (1819-1830); Carl Alfort (1820); C. G. Alfortt (1823); C. G. Alfort (1823-1824); Herr Secreteraren C. G. Alfortt (1823); Herr Secreteraren C. G. Alfort (1823-1824); Sekreteraren Her C. G. Alfortt (1823); Secreteraren Carl Gustaf Alfort (1826); Secreter/Secret. Alfort (1826-1830); Carl G. Alfort (1830); Secreteraren C. G. Alfort (1830); Secreteraren Välädle Herr Carl Gustaf Alfort (1830); Sekreteraren/Secreteraren Carl Gustaf Ahlfort (1854-1856)
 •  namnteckningar: Helena M. Alfort (1830); Helena Alfort (1854)
 •  namn (andras stavsätt): Helena Maria (1787-1805); Madem. Helena Maria (1791-1799); Lena (1804-1806); Elena (1807-1808); Helena (1811); Helena M. Alfort (1820-1826); Fru Hel. Maria Alfort (1820-1830); Fru Maria Hel. Alfort (1820-1831); Fru Helena Maria Alfort (1830); Enkefru Helena Alfort (1830); Enkefru Helena Maria Alfort (1830); Enkefru Secreterskan Helena Maria Alfort (1830); Enkefru Helena Maria Ahlfort (1854); Enkefru Maria Helena Alfort (1855); Fru Helena Maria Alfort, född Alfort (1855); Hellena Maria Ahlfort, född Ahlfort (1856)
 •  f. Åsbo 1798: v42491.b170.s301
 •  f. Torpa 1787: v41300.b383.s749
 •  g. Torpa 1820: v41301.b26.s41
 •  d. Ekeby 1830: v37228.b74.s137 (tvinsot)
 •  d. Maria Magdalena 1855: v88306.b159.s155 (cholera)
 •  bou. Torpa 1830: v77453.b111.s215
 •  bou. Stockholm 1856: v223279.b3830.s67
 •  husf. 1798; 1805-1830 Åsbo: v26838.b51.s85(1798); v26839.b57.s101(1805-1810); v26840.b71.s63(1811-1816); Åsbo: v26841.b67.s58(1817-1819); Ekeby: v25378.b330.s641(1819-1830); v25378.b225.s431(1819-1830)
 •  husf. 1787-1804;1805-1831 Torpa: v29515.b42.s65(1787-1790); v29516.b20.s25(1791-1799); v29517.b55.s93(1800-1804); v29518.b75.s135(1805-1809); v29518.b160.s305(1810-1812); v29518.b234.s453(1812-1815); v29519.b9.s1(1816-1818); v29519.b51.s81(1819-1820); Ekeby: v25378.b330.s641(1820-1830); v25378.b225.s431(1830); v29521.b84.s151(1830-1831)
 •  mant. 1804-1808;1811 Hårdaholmen: v400965b.b138.s134(1804); v400966.b1540.s279(1805); v400967.b470.s38(1806); v400968.b470.s44(1807); v400969a.b1820.s179(1808); v400973a.b158.s154(1811)
 •  dopv. 1826 Torpa: v41301.b144.s275(1826)
 •  dopv. 1826 Torpa: v41301.b144.s275(1826)
 •  arv. v77446.b60.s113(1823); v77446.b63.s119(1823); v76697.b242.s439(1824); v76697.b244.s443(1824); v77453.b105.s203(1830); v223271.b3130(1854)
 •  arv. v77446.b60.s113(1823); v77453.b106.s205(1830); v77453.b109.s211(1830); v77453.b123.s239(1830); v223271.b3130(1854); v223271.b3170(1854)