Från bortom havet

Svenska – English


Från bortom havet – Alfortsläktens historia

Kapitel 1

Från bortom havet

© Esben Alfort 2014-2023

Familjen Alfort kom till Sverige med en engelsk skeppsbyggmästare i mitten av 1600-talet. Enligt en muntlig släkttradition lär hans förfäder ha varit franska hugenotter som flytt undan katolikernas religiösa förtryck i Frankrike, fast detta har jag inte lyckats bekräfta med säkerhet. Medan kyrkböcker och andra bevarade historiska dokument avslöjar mycket spännande om familjens framväxt i Sverige, är det svårare att hitta källor som kan berätta om denna tidiga period, särskilt som vi inte ens vet vad skeppsbyggmästaren hette. Trots detta går det att göra några kvalificerade gissningar. Fem olika grenar av familjen har överlevt, och av en slump råkar varje gren ha sin helt egna form av släktnamnet – en gren har till och med två undergrenar med varsin form av namnet. De olika namnformerna speglar de utvecklingar och strömningar som påverkat namnet genom århundradena och är en intressant studie i sig.

Läs mer

From beyond the seas

Svenska – English


From beyond the seas – A history of the Alfort family.

Chapter 1

From beyond the seas

© Esben Alfort 2014-2023

The Alfort family came to Sweden in the middle of the 17th century when a master shipbuilder emigrated from England, but according to family tradition his ancestors were originally huguenot refugees fleeing religious persecution in France. Church registers and other archives of historical documents can tell us a lot about the history of the family in Sweden, but very few sources give direct information about this early period. Even so, we can make some educated guesses.

Läs mer

Alfort family tree (public version)

Alfort family tree (public version)

Click the link below to download a family tree containing all the 3241 descendants of Erik Alfort registered so far and their 1612 partners.

In order to protect the privacy of living people, some names have been erased from this public version. If you are a family member, you may contact me for access to the full version.

 icon-book  Alfort släktträd_public  (Excel)

Many descendants still remain to be registered. The tree will be updated regularly as research proceeds.


Statistics

So far 12 generations of descendants born between 1702 and 2021 have been registered. Of these, at least 1590 (49%) are men and 1483 (45%) are women.

  • Mean (known) life expectancy: 46.5 years (954 people)
  • Children who died before their 18th year: 8.9 % (289 children)
  • Registered (known) children per adult: 1.1 child (2952 adults)
  • Registered (known) children per couple: 2.3 children (1430 couples)

Place of birth (in Sweden) and year of birth of all descendants of Erik Alfort (the timeline covers 1675-2025).

icon-check   23-10-2021