Soldaten som aldrig nådde fronten

Carl Ahlfort & Sara Larsdotter


  Carl Henric Ahlfort/Ahlfordt/Alfort (28/10 1713 – 7/5 1740)
  De första generationerna [1.3]
  Son till Erik Ahlfort & Maria Gyllenståhl
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Furir, förare


  Sara Larsdotter
  1 oäkta barn


icon-certificate  Primärkällor
  11-07-2023
icon-book  Läs även krönikans kapitel 5


Flygel på Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.

Carl föds 10 år senare än sin bror Gabriel. Han växer upp på släktgården Liljeholmen som son till kapten Erik Alfort och hans hustru Maria Sophia Gyllenståhl.

Han blir inte sjökapten som sin bror, utan volonterar i armén, där han 4/9 1730 utnämns till furir (även kallat förare) i Kungliga Första Livgrenadjärregementet.

Han verkar ha varit en ansedd och respekterad man från tidig ålder, för han nämns som en av fem repräsentanter för de högre samhällslagren i församlingen vid en sockenstämma 1733.

Åhr 1733, d. 18. febr. hölts här wid Torpa åter allmän Sochnstämma, närwarande af församl:s herrskaper högw. Baron och Kammarherren Herr Axel Lindhielm, wälb. H:r J. J. Tigerschiöld; wälb. H:r HäradsHöfdingen Joh. Lindsfeldt, wälädle Häradshöfdingen Herr Joh. Svanhals, wälädle föraren H:r Carl Ahlfort, och af Sochnmännen största delen, och(?) företogs och beslöts detta som följer (…)

Detta ska dock förmodligen komma att förändras när han 1737 får en oäkta son med pigan Sara Larsdotter. Detta var både fel enligt kyrkans regler och enligt samhällets förväntningar till en respektabel man från överklassen.

 • 1.   Gustaf Ståhlgren (17/7 1737 – 11/9 1761)
  •  icon-user Anna Christina Roos icon-stop

Gustafs dop 1737. Vittnen: Simeon i Håhrahålmen, Soldaten Oluf Hård, Hust. Brita i Håhrahålmen, Märta i Backen. Prästen har senare fogat in orden bördbr. uttagit. Torpa församling.

Båda föräldrarna döms till uppenbar kyrkoplikt för lönskaläge. Detta straff innebar att de under gudstjänsten fick gå upp på den sk. pliktpallen och erkänna sin skuld och ångra inför sockenborna. 

Carl Henric Ahlfort och Sara Larsdotter dömdes till uppenbar kyrkoplikt för lönskaläge. Torpa församling.

Han slipper dock snart undan alla fördömande blickar, för 1739 utkommenderas han till Finland under ledning av översten baron Carl Johan Wrangell. Målet är att återta det efterlängtade och mytomspunna Ingermanland som erövrats av ryssarna trotts pappa Erik Alforts insatser i Finska Viken.

Carl utkommenderas till Finland 1739. Generalmönsterrulla for Östgöta regemente till fot, Krigsarkivet.

Under Eriks tid hade ryssarna sprängt den svenska fästningen Nyenskans och använt resterna för att bygga sin nya huvudstad St. Petersburg. Erik skickades dit förr att återta området, men insatsen misslyckades. Nu fick sonen en ny chans att lyckas.

Detalj från väggmålningarna på Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.

Han hinner dock aldrig dit. Sonen Gustaf är bara två år gammal när familjen får veta att han har dött i Finland i en ålder av bara 37 år.

Bröderna Gabriel och Carl som dopvittnen 1735. Torpa församling.

Ryssarna hade mördat den svenska majoren Sinclair som var på väg till Konstantinopel för att mäkla med turkarna, och detta upprörde svenska folket så mycket att 6000 soldater skickades i väg med planer på att anfalla Ryssland. De förklarade dock inte krig förrän 1741, så Carl stupade knappast i kamp. Möjligen dog han av köld eller föll genom isen på sjön Vanajavesi som säkert var frusen i maj 1740 som var ett extremt kallt år. Till och med i Skåne var det fortfarande vinter då.

Gabriel Ahlfort skriver i sin dagbok att Carl dör i Nudula i Tavastehus Län och begravs i Holula kyrka. Möjligen dog han i den lilla orten Nuutala på norra sidan av Vanajavesi som ligger på gamla marschvägen mellan Tampere och Lahti. Det är mycket möjligt att de marscherade förbi där på väg till fronten. Kanske mötte de ryssarna där, för de kom ända till Åbo och tvingade Sverige avstå ytterligare områden längs ryska gränsen. Tyvärr finns det inga kyrkböcker från Hollola som är äldre än 1756.

Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Carl Hinric (1713); Carl Alfort (1728); Herr Carl Ahlfort (1732-1735); Wälädle föraren Hr Carl Ahlfort (1733); Fourier/Fouridaren Herr Carl Ahlfort (1733-1739); Fourier WählManh. Herr Carl Ahlfort (1735); Fourier Edel Herr Carl H. [?] (1735); Fourier Herr Carl H. Ahlfort (1735); Fourier Herr Carl Hindrich Ahlfort (1736); Fourier Herr Carl Alfort (1736); Föraren Carl Henrich Ahlfordt (1737); Carl Henrich Ahlfordt (1737); Fourier Herr C. H. Ahlfort (1739); Fourier Ahlfordt (1739); Carl Hindric Ahlfort (1740-1742)
 •  namn (andras stavsätt): Sara Larsdotter (1737-1789); tienstepiga Sara Larsdotter (1737)
 •  f. Torpa 1713: v41300.b264.s511
 •  d. Mjölby 1789?: v39107.b64.s109
 •  sock. v41309.b156.s285(1733)
 •  milit. Östgöta Regemente: v65378.b665(1739); v65379.b58.s105(1740); v65380.b246.s107(1742)
 •  absolvering: v41300.b399.s777(Torpa 1737)
 •  absolvering: v41300.b399.s777(Torpa 1737)
 •  barn f. Torpa: v41300.b296.s575(1737)
 • Nuutala: 1740-1759
 • Nuutala: 1740