Privatlivsskydd

Syftet med släktarkivet familjenalfort.se är att vi ska kunna dela med oss av information och bilder från vår gemensamma släkthistoria.
Ända sedan släktarkivprojektet sjösattes 2014 har det varit mycket viktigt för mig att säkra att alla skulle känna sig trygga med det sättet som informationen delas på här på hemsidan. Alla som jag talat med har varit mycket nöjda med det sättet det har hanterats på, men det kan ändå vara bra att veta vilka principer som gäller.

Jag jobbar med tre olika skyddsgrader:

  • Oskyddat material: Inlägg är offentliga
  • Delvist skyddat material  icon-unlock-o : Inlägg är lösenordsskyddade, men personens namn och årtal kommer att synas på släktträd o.d.
  • Skyddat material  icon-lock : Inlägg är lösenordsskyddade, och även personen själv är skyddad och syns därför inte på offentliga släktträd o.d.

Enbart familjemedlemmar har tillgång till det skyddade materialet. Observera att kategorien av delvist skyddat material inte har genomförts i alla grenar än; arbetet pågår.

Grundprincipen som jag jobbar utifrån är att de som är eller skulle kunna vara i livet är skyddade (icon-lock), medan material om dessas syskon och föräldrar är delvist skyddat (icon-unlock-o).

Tyvärr har det visat sig att det inte går att skydda bilder och annan media från sökmotorerna, utan de är sökbara även om inläggen är skyddade. Det finns tyvärr inget jag kan göra åt detta, utan skyddet gäller i första hand information och inte media, även om jag väldigt gärna hade velat skydda bilder och ljud på samma sätt.

Ingen information på familjenalfort.se används eller kommer att användas för kommerciellt syfte.

Ha roligt i arkivet!

icon-check  14-03-2021