Gjorde precis som hon ville

Catharina Ahlfort & Sven Pehrsson


  Märta Catharina Ahlfort (19/12 1744 – 8/1 1809)
  Blåvikssläkten [1.2.6]
  Dotter till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland


  Sven Pehrsson (1762 – 3/1 1812) (g. 1/7 1790 i Malexandericon-map-marker)
icon-home  Son till Per & Anna i Arrebo
icon-location-arrow  Ekeby, Östergötland
  Frälseman
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  06-09-2021


Märta Catharina kallas ibland Märta och ibland Catharina, men förmodligen kallade hon sig Catharina som vuxen.

Hon ärver på egen begäran det lilla säteriet Skureboicon-map-marker, som ligger tillbakadraget i skogarna nordväst om Somvik, som det ursprungligen lydde under.

Skurebo Säteri.

Skurebo. Det är svårt att föreställa sig hur det har sett ut under säteritiden. I dag är huset ganska förstört ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

På Skurebo har hon från 1785 en 18 år yngre dräng Sven Pehrsson, som hon blir kär i och gifter sig med i Malexander 1790. Eftersom båda hennes föräldrar har dött, får hon be sin bror Eric Anders om officiell permission att gifta sig med den oförmögne mannen.

Märta Catharina och Svens bröllop 1790. Eftersom hennes far hade dött, måste Märta ha skriftlig tillåtelse att gifta sig av sin äldsta Broder och giftoman, håfrätts auscultanten herr Eric Ahlfort. Malexanders församling.

Catharina och Svens vigsel 1790. Eftersom hennes far hade dött, var Märta tvungen att få skriftlig tillåtelse att få gifta sig av sin äldsta Broder och giftoman, håfrätts auscultanten herr Eric Ahlfort. Malexanders församling.

Paret tillbringar resten av livet i Skurebo som frälsefolk. De får av naturliga skäl inga barn (hon är 45 år gammal när de gifter sig). Sven var förmodligen son till Per och Anna i Arrebo norr om Blåvik i Ekeby församling, som sedan blev bönder i Fiskevik på Torsudden. Han kom till Malexander 1788.


Märta Catharinas död 1809. Malexanders församling.

Catharinas död 1809. Malexanders församling.

Sven Perssons död 1812. Malexanders församling.

Sven Perssons död 1812. Malexanders församling.

Bouppteckningen efter Märta Catarina.

Bouppteckningen efter Märta Catarina.

Bouppteckningen efter Sven.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Märta Catharina (1744); J:fru Märta (1762-1772); J:fru Merta (1763); Mademoisselle Mertha Christina Ahlfort (1774); Mademoiselle Merta Catharina Ahlfort (1775); Jungf. Maria (1783); Jungfru Catharina (1785-1788); Jungfru Carin (1786); J. Cath. (1787); Mademoiselle Märtha Catharina Ahlfordt (1787); Jungf. Anna (1789); Jumfru Catharina (1790); Wälädla Jungfru Märtha Catharina Ahlfort (1790); Marta Catarina Ahfordt (1809); Märta Catharina Alfort (1809)
 •  namnteckningar: S. P. S. (1809)
 •  namn (andras stavsätt): Sven (1760); D. Sven (1785-1789); Drängen Sven Persson (1790); Sven Persson (1790-1808); Sven Perss. (1792-1800); Sven P. (1798); Sven Pehrsson (1802-1812); Gl. Swen (1809)
 •  f. Torpa 1744: v41300.b306.s595
 •  f. ?Ekeby 1760: v37217.b47.s87
 •  g. Malexander 1790: v39086.b113.s217
 •  d. Malexander 1809: v39087.b120.s229 (slag)
 •  d. Malexander 1812: v39087.b122.s233 (bröstfeb.)
 •  bou. Ekeby 1809: v76689.b146.s299
 •  bou. Malexander 1812: v76691.b18.s33
 •  mant. 1762-1768;1771-1772;1783;1785-1808 Liljeholmen: v400932.b140.s7(1762); v400933.b140.s7(1763); v400934.b170.s9(1764); v400935a.b14.s7(1765); v400936.b210.s13(1766); v400937.b180.s15(1767); v400938.b200.s15(1768); v400939.b490.s40(1771); v400940.b440.s73(1772); Skurebo: v400945.b8620.s995(1783); v400946.b7590.s1505(1785); v400947a.b946.s1877(1786); v400948.b8930.s1773(1787); v400949.b9630.s1913(1788); v400950.b9710.s2029(1789); v400951.b10180.s2021(1790); v400952.b10430.s2073(1791); v400953.b10530.s2093(1792); v400954.b11040.s2195(1793); v400955.b10440.s2085(1794); v400956.b11230.s2233(1795); v400957.b10820.s2147(1796); v400958.b10550.s2091(1797); v400959a.b1018.s2019(1798); v400960a.b1029.s2043(1799); v400961a.b1047.s2079(1800); v400962a.b10670.s1060(1801); v400963.b10850.s1072(1802); v400964.b12170.s1211(1803); v400965b.b1134.s1130(1804); v400966.b10510.s1189(1805); v400967.b11560.s1143(1806); v400968.b11560.s1150(1807); v400969a.b10220.s1018(1808)
 •  mant. 1785-1809 Skurebo: v400970a.b996.s975(1809)
 •  dopv. 1774-1787 Malexander: v39086.b62.s117(1774); v39086.b64.s121(1775); v39086.b81.s155(1787)