Gunnarstorp

Gunnarstorp frälsehemman i Säby församling var en av många gårdar som ägdes av Gabriel Gyllenståhl. 1683 bytte han bort ena hälften, men senare måste familjen ha köpt tillbaka andra hälften, för hans dotter Maria Sophia Gyllenståhl verkar ha ägt hela gården. Efter sin död lät hon sin dotter Maria Catharina Ahlfort ärva Gunnarstorp, trots att hon egentligen gjorts arvlös när hon mot sina föräldrars vilja gift sig med drängen Jonas Andersson. Paret bosatte sig som bönder på Gunnarstorp, och från och med då blev denna gård inofficiell släktgård åt deras ättlingar i Gunnarstorpssläkten genom flera generationer.

Gunnarstorp fortsatte vara ett frälsehemman, så jorden var fritagen för skatt. Detta var förstås en stor fördel för de bönder som brukade den.

1759 tar sonen Fredrich över gården, och från 1767 delar han den med sin lillebror Reinhold, som emellertid dör samma år. 1770 delar han den i stället med bröderna Carl och Ulric och svärsonen Måns Nilsson som gift sig med systern Ulrica, fast det senare paret bor inte på gården utan brukar den från Sutarp under Varvestorp.

Sonsonen Fredrik Ulricsson flyttar in med sin hustru ca. 1800, och dottersonen Reinhold Månsson kommer dit med sin hustru 1807. Båda bor sedan kvar hela livet. Runt 1810 flyttar en annan svärson Petter Persson in som bonde med sin hustru Cathrina Fredricsdotter, fast de lämnar gården 1816. Då är Reinhold Månsson och hans familj de enda från familjen som är kvar på Gunnarstorp. Ulricas sonson Jonas Fredriksson [1.1.5.3.3] tjänar på gården på 1810-talet. Reinhold Månssons svärson Gustaf Jonsson flyttar in som jordbrukare 1839 när han gifter sig med dottern Fredrika Reinholdsdotter [1.1.5.5.2]. Då ägs Gunnarstorp till hälften av Gustaf Jonsson, en fjärdedel av Reinhold Månsson och en fjärdedel av en annan brukare. Året efter köper Reinhold Månssons svärson Sven Leonhardsson i Krämarp, gift med Christina Reinholdsdotter [1.1.5.5.1], den sista fjärdedelen så att hela gården ägs av familjens medlemmar. Deras son flyttar dit med en gång, men föräldrarna bor kvar på Krämarp ända till 1845, då de tar över sterbhuset och flyttar in som hälftenbrukare. 1854 säljer de gården till sonen Carl Gustaf Svensson, fast de bor kvar till 1857. Hela familjen lämnar Gunnarstorp 1857 och flyttar till Kärringeberg Södergård. Man kan undra om det var ett frivilligt beslut, eller om det var ekonomiska bekymmer som gjorde att man fick överge gården. I varje fall dör pappa Sven skuldsatt 1882. Hans mamma Stina Andersdotter tycks vara den sista från familjen som bor kvar på Gunnarstorp. När hon dör på gården 1860, beskrivs hennes bostad som ”En stugobyggning bestående af Förstuga, Boningsrum och Kök”.

Källstugan på Gunnarstorps ägor:


Forskningsdata

  • mant. 1737-1755;1757;1759-1764;1766-1767;1770-1820: v400842.b11360.s1452(1737); v400843a.b9620.s1222(1738); v400844a.b7360.s998(1739); v400845a.b7400.s1145(1740); v400846.b13490.s1881(1741); v400848.b14470.s4055(1742); v400849.b15870.s2064(1743); v400851b.b8770.s1038(1744); v400852.b1160.s121(1745); v400853.b8930.s1015(1746); v400718a.b2450.s232(1747); v400719.b2110.s203(1748); v400720a.b2250.s219(1749); v400721.b2040.s195(1750); v400722.b2350.s229(1751); v400723.b2400.s234(1752); v400724a.b2100.s202(1753); v400725.b1990.s191(1754); v400726a.b2030.s195(1755); v400727.b1660.s157(1757); v400729.b1720.s164(1759); v400730b.b1720.s163(1760); v400731.b1800.s171(1761); v400732.b1660.s161(1762); v400733.b3040.s299(1763); v400734a.b1420.s158(1764); v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767); v400740.b310.s55(1770); v400741b.b1600.s307(1771); v400742.b2470.s483(1772); v400743a.b2670.s523(1773); v400743a.b6390.s1253(1774); v400744a.b2440.s475(1775); v400745a.b1680.s323(1776); v400746.b1040.s193(1777); v400746.b4030.s807(1778); v400747.b1130.s207(1779); v400747.b3710.s721(1780); v400748.b1030.s193(1781); v400748.b3750.s747(1782); v400749a.b1080.s194(1783); v400749a.b3560.s193(1784); v400750a.b960.s180(1785); v400750a.b3280.s182(1786); v400751b.b99.s183(1787); v400751b.b331.s182(1788); v400752a.b990.s184(1789); v400752a.b3640.s223(1790); v400753b.b114.s215(1791); v400753b.b379.s221(1792); v400754a.b1170.s218(1793); v400754a.b3870.s198(1794); v400754a.b6550.s198(1795); v400754a.b9090.s159(1796); v400754a.b11480.s636(1797); v400755b.b89.s81(1798); v400755b.b339.s157(1799); v400755b.b586.s169(1800); v400756a.b890.s169(1801); v400759a.b960.s177(1802); v400759a.b4900.s213(1803); v400759a.b9250.s1082(1804); v400760a.b1700.s160(1805); v400760a.b11880.s1172(1806); v400762a.b179.s175(1807); v400762a.b1119.s1111(1808); v400764b.b221.s428(1809); v400768.b2420.s477(1810); v400771.b2280.s445(1811); v400773.b2210.s383(1812); v400775.b10060.s1227(1813); v400777a.b1005.s1224(1814); v400779.b10570.s1454(1815); v400781a.b854.s1101(1816); v400783.b8360.s1063(1817); v400785.b8120.s1045(1818); v400787.b8480.s1075(1819); v400789.b7950.s1035(1820)

icon-check  05-11-2020