Fänriken som gifte sig med en piga

Gustaf Ahlfort & Johanna Lindecrantz


  Gustaf Magnus Alfort (2/4 1789 – 6/3 1830)
  D-grenen [1.2.11.8]
  Son till Friedrich Ahlfort & Helena Christina Ögnelodh
icon-location-arrow  Hårdaholmen, Torpa, Östergötland
  Fänrik, sergeant vid livgrenadjärregementet, rustmästare


  Johanna Christina Nilsdotter Lindecrantz (6/7 1802 – 25/6 1859) (g. 10/11 1822)
icon-location-arrow  Kammaren, Säby Prästgård, Säby, Småland
  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
  20-10-2020


Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Gustaf Hårdaholmen blir rustmästare d. 2/5 1808. Han blir även fänrik i livgrenadjärregementet och efter sin avsked d. 10/5 1811 ges av kungen d. 11/1 1813 fändrickars namn, heder och wärdighet.

Stockholms Posttidningar inleder tidningen 11/1 1813 med att berätta om bl.a. Gustafs befordran.

Det verkar som att han går i konkurs 1821, men sammanhanget är okänt.

Post- och Inrikes Tidningar 27/2 1821.

I september 1822 får han en oäkta son med pigan Johanna Christina Nilsdotter från Säby, som då tar namnet Lindecrantz. Han är 33 och hon 20 år gammal. Till en början vill hon inte tala om vem som är fadern, men senast två månader efter födseln erkänner Gustaf faderskapet och kyrkotar henne som sin hustru trots att de inte är gifta än. Kanske har han varit tvungen att först övertyga sina föräldrar som säkert hade velat att han skulle gifta sig med någon från överklassen.

Sonen Edvard Frans Wilhelms dop 1822. Ordet oägta har strukits och texten Intagen för Fändrik Alforts Hustru har lagts till över moderns namn. Det verkar som att det till en början har stått Fadren okänd, men att Fändrik Alfort har lagts till senare. Torpa församling.

Vigseln verkar inte ha registrerats i någondera församlingen, och inte Johannas födelse heller. Hon tycks dock vara dotter av Nils Larsson och Anna Beata Jacobsdotter i Kammaren under Säby Prostgård, som antagligen var portvaktare vid Prostgården, och kanske kyrkan. Det var nämligen åtminstone deras föregångare i Kammaren. Föräldrarna bodde endast kort tid i Kammaren efter att de gift sig i december 1800. Nils kom från Vätinge Sörgård.

Häggarp is the oldest cottage in the area north of Lake Sommen. Photo: Esben Alfort 2019.

Nygifta paret Gustaf och Johanna bosätter sig i torpet Häggarp öster om Liljeholmen. Han säljer då sin tredjedel av Hårdaholmen till sin kusin Eva och hennes man Adam Rudebeck. De fortsätter hyra Häggarp, men har dessutom ärvt frälsegården Kopparhult utanför Blåvik efter Carl Gustaf Alfort. Kopparhult hyr de ut till andra lantbrukare.

Kopparhult. Foto: Esben Alfort 2019.

Paret får 3 barn.

Som avskedad fänrik blir Gustaf gratialist med underhåll av krigsmanshusmedlen och omtalas då även som sergeant.

Gustafs namnteckning 1823.

Gustafs namnteckning 1823.

Olyckligtvis dör han fyra månader innan yngste sonen föds (endast ett par veckor efter att han förestått bouppteckningen efter sin kusin Carl Gustaf Alfort), efter en tids sjukdom. Diagnosen är pleuresie, dvs. lunginflammation. Sonen uppkallas efter honom.

Föredetta sergeant vid Kongl. 1sta Lifgrenadier Regemt boende i Häggarp Gustaf Magnus' död 1830. Torpa församling.

Gustafs död 1830: För detta Sergeant vid Kongl. 1sta Lifgrenadier Regem:t boende i Häggarp. Torpa församling.

Post och Inrikes Tidningar 8/11 1831: Som Åtkomsthandlingar saknas för ett halft hemman Frälse Kopparhult, Göstrings härad, Ekeby Socken och Linköpings Län, såldt af afl. Secreteraren F. G. Alfort till sin Swåger, äfwenledes afl. Fändricken G. M. Alfort och dess Fru Johanna Lindkrans, enligt Köpebref af d. 26 Sept. 1829, äger den eller de, som lagligen förmena sig nämnde köp kunna klandra, hos Göstrings Wällofl. häradsrätt göra sin talan anhängig, inom den tid Lag föreskrifwer. Dalby d. 1 Nov. 1831. J. Swensson.

Gustafs storasyster Helena Maria stöttade och hjälpte honom under hans sjukdomstid, och hjälpte även vid begravningen. För gravölet beställde Johanna förutom rågmjöl för bröd också 8 lod ost, 2 lod smör, 8 kannor brännvin och 1 kull ägg – allt ifrån Liljeholmen.

Efter Gustafs död betalar änkan Helena Maria för hennes "hafde omsorg och tillsläppte persedlar, såväl under Herr Fänrickens sjukdom, som vid Begrafningen i Hennes Hus".

Efter Gustafs död betalar änkan Helena Maria för hennes ”hafde omsorg och tillsläppte persedlar, såväl under Herr Fänrickens sjukdom, som vid Begrafningen i Hennes Hus”.

De hade dock också egna djur på Häggarp: 1 svartbrokig 4-årig stut, 1 rödbrokig ko Hjelma kallad, 1 gråbrokig ko Krona kallad, 2 2-åriga kvigor, 2 1-åriga stutkalvar, 2 baggar, 4 får med lamm, 7 får utan lamm, 1 uthyrt får utan lamm, 1 årsgris, 1 åsrssugga, 4 höns och en tupp.

Vad gäller möbler ägde de vid den här tiden 1 schäslong av bedsad björk, 1 målad dragkista av furu, 2 dragsängar, 1 förgylld spegel, 1 väggur med slagverk, 5 bord, 1 dussin stoppade stolar, 2 målade matskåp, 1 bokhylla och 1 soffa. Hans gångkläder var en vargskinnspäls, surtout, frack och byxor, vadmalskappa med silverknappar, skinnkeps, hatt och mössa, skjortar och västar, 1 par handskar, 1 par vantar och 2 par strumpor. Det mesta var blått och grått.

Sju år efter Gustafs död gifter Johanna om sig d. 22/9 1837 med änklingen Anders Jonsson ifrån Malexander vars första hustru dött i katarrhfeber. De får ytterligare fyra söner, Carl Henrik, Fredrik Oscar, Johan Alexander ”Alec” och Anders Adolf Andersson.
1841 flyttar familjen ifrån ett förpantat Häggarp till Kopparhult, där de livnär sig som jordbrukare, och 1843 flyttar de vidare till frälsegården Lyckö i Malexander, där de bor kvar resten av livet.

Lyckö ligger i en skyddad vik. Foto: Esben Alfort 2019.

När Johanna dör, har hon följande kläder: 1 tygkappa, 1 frack av brun olojong, 8 kjoler, 3 tröjor, 5 kjortlar, 2 par kängor och 1 par stövlar, 3 par strumpor, 2 sidenförkläden, 6 andra förkläden, 4 sidensjaler, 2 ullsjaler, 11 andra sjaler, 9 näsdukar, 2 mössor med stycke, 1 par handskar och 2 par vantar, samt 2 guldringar.


Bouppteckningen efter Gustaf Magnus, 1:a delen.

Bouppteckningen efter Gustaf Magnus, 1:a delen.

Bouppteckningen efter Gustaf Magnus, 2:a delen.

Bouppteckningen efter Gustaf Magnus, 2:a delen.

Bouppteckningen efter Johanna.

Bouppteckningen efter Johanna.


Dopnotiser

Troi Vilhelmina Augusta döptes Wilhelmina Augusta i 1826. Vittnen: Secret. Alfort i Blåvik och dess Fru Helena M. Alfort, Bond. And. Månsson i Hårdaholmen, dess H. Maja Jonsdotter. Torpa församling.

Troi Vilhelmina Augusta döptes i själva verket Wilhelmina Augusta 1826. Vittnen: Secret. Alfort i Blåvik och dess Fru Helena M. Alfort, Bond. And. Månsson i Hårdaholmen, dess H. Maja Jonsdotter. Torpa församling.

Gustaf Adolphs dop 1830. Föräldrarna beskrivs som Framledne Fändricken Gustaf Alfort och dess fru Johanna Lindecrantz i Häggarp under Hårdaholmen. Vittnen: Hr. Öfverstelieutnanten och Riddaren Grönhagen och dess Fru född Helwegh, Herrar Fändrickar Fredr. och Gustaf Grönhagen, samt Välb. Fröken Charlotte Grönhagen. Torpa församling.

Gustaf Adolphs dop 1830. Föräldrarna beskrivs som Framledne Fändricken Gustaf Alfort och dess fru Johanna Lindecrantz i Häggarp under Hårdaholmen. Vittnen: Hr. Öfverstelieutnanten och Riddaren Grönhagen och dess Fru född Helwegh, Herrar Fändrickar Fredr. och Gustaf Grönhagen, samt Välb. Fröken Charlotte Grönhagen. Torpa församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Gustaf Magnus Alfort (1823); G. M. Alfort (1830)
 •  namn (andras stavsätt): Gustaf Magnus (1789-1809); Gustav (1805-1808); Sergant Gust. Alfort (1810-1812); Gustaf (1811); Herr Fändrik Gustaf Alfort (1812-1815); afskedade Rustmästaren G. M. Ahlfort (1813); Rustmästare G. M. Ahlfort (1814); Herr/Hr Fändrik/Fändrich Alfort (1816-1822); Fändricken G. M. Ahlfort (1821); Fenrik/Fendrick/Fändrik/Fänric Alfort (1822-1830); Her Fendriken G. M. Alfortt (1823); Herr Fendriken/Fendricken G. M. Alfort (1823-1830); Herr Fänrik Gustaf Magnus Ahlfort (1824); Fendr. Gust. Ahlfort (1825-1830); Gustaf Alfort (1830); Fändricken Gustaf Alfort (1830); Fandricken Högädle Herr G. M. Alfort (1830); G. M. Alfort (1830); Fänricken/Fenricken G. M. Alfort (1830-1859); Fänriken/Fändriken Gustaf Magnus Ahlfort (1854-1856); Fahnjunkaren Ahlfort (1856)
 •  namnteckningar: Johanna Christina Alfortt (1859, namnteckning?)
 •  namn (andras stavsätt): Johanna Nilsdotter/Nilsdr (1822-1859); Pigan Johanna Nilsd. (1822); Johanna Christ. Lindkrantz (1822); Johana Lindkrants (1825-1830); Johana Christ. Lindkrants (1826); Johanna Lindcrantz (1830); Fru Johanna Alfort (1830); Enkefru Johanna Ahlfort/Lindkrants (1831-1837); Enkan Johanna (1837); Fru Johanna Ahlfort/Lindkrantz (1838-1841); Johanna Nilsdotter Ahlfort (1841-1843); Johanna Nilsdotter Ahlforth (1843-1848)
 •  f. Torpa 1789: v41300.b388.s759
 •  d. Torpa 1830: v41301.b254.s493 (pleuresie)
 •  d. Malexander 1859: v39089.b36.s67 (-)
 •  bou. Torpa 1830: v77453.b98.s189
 •  bou. Malexander 1859: v77468.b377.s745
 •  husf. 1791-1830 Torpa: v29516.b20.s25(1791-1799); v29517.b55.s93(1800-1804); v29518.b75.s135(1805-1809); v29518.b160.s305(1810-1812); v29518.b234.s453(1812-1815); v29519.b9.s1(1816-1818); v29519.b51.s81(1819-1820); v29519.b75.s125(1821-1822); v29519.b108.s187(1824); v29520.b24.s31(1825-1830)
 •  husf. 1803-1808;1822-1859 Säby: v48937b.b2860.s272(1803-1808); Torpa: v29521.b85.s153(1831-1837); v29522.b175.s339(1838-1841); Ekeby: v25382.b103.s91(1841-1843); Malexander: v27195.b82.s149(1843-1848); v27196.b108.s197(1849-1855); v27197.b109.s199(1856-1859)
 •  mant. 1805-1808;1811 Håraholmen: v400966.b1540.s279(1805); v400967.b470.s38(1806); v400968.b470.s44(1807); v400969a.b1820.s179(1808); v400973a.b158.s154(1811)
 •  milit. v65394.b312(1814)
 •  arv. v77446.b60.s113(1823); v77446.b63.s119(1823); v77453.b119.s231(1830); v223271.b3120.s65(1854); v223279.b3830.s67(1856); v223279.b3870(1856)
 •  arv. v77737.b496.s981(1837)
 •  föräldrar husf. Säby: v22032.b90.s80(1789-1798); g. Säby 1800: v36241.b28.s40; husf. Säby: v48937b.b2860.s272(1803-1808)
 •  barn f. Torpa: v41301.b135.s257(1822); v41301.b144.s275(1826); v41301.b161.s309(1830)