Adam och Eva – Adligt gifte med fattigt slut

Eva Alfort & Adam Rudebeck


  Eva Christina Alfort (27/9 1787 – 22/5 1873)
  C-grenen [1.2.10.2]
  Dotter till Gustaf Ahlfort & Catarina von Gertten
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland


  Adam Anders Rudebeck (23/6 1788 – 13/1 1862) (g. 13/10 1813 i Åsboicon-map-marker)
icon-home  Son till Adam Rudebeck & Brita Maria Gomerus
icon-location-arrow  Enshult, Malexander, Östergötland
  Fänrik, fältväbel; arrendator
  4 barn – Stamföräldrar åt C2-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  12-02-2021


Evas namnteckning 1823.

Evas namnteckning 1823.

Eva växer upp på Liljeholmen och gifter sig 1813 i Åsbo med adliga fänriken Adam Anders Rudebeck (uttalas Rubeck) från Enshult i Malexander. Han är son till löjtnant Adam Rudebeck och Brita Maria Gomerus, och har bl.a. tjänstgjort i finska kriget 1808-1809.

Adams namnteckning 1816.

Adams namnteckning 1816.

Rudebecksläkten har sitt ursprung i Johan Pedersen Rudbeck, som föddes kring 1550 i Rudbæk i danska Sønderjylland. Han flyttade dock till Sverige och gifte sig i Almby. Från hans son Johannes Rudbeckius kommer både Adam Anders Rudebeck och Alfred Nobel. Adams adliga anor hindrar dem emellertid inte från att hamna i utpräglad fattigdom; det blir inget över för Adam og Evas 4 barn att ärva. Det kanske var tur att de endast hade två barnbarn genom ena dottern.

Adams namnteckning 1857. Hogstad församling.

Adams namnteckning 1857. Hogstad församling.

Eva och Adam tillbringar de första åren på hennes föräldrars säteri Östanå i Åsbo, där Fredrika antagligen föds (dopboken från denna period saknas). I 1814 flyttar de till Kårarp i samma församling, och året därpå till Stora Melstad i Vallerstad församling där Fredric föds. Sedan är de fr.o.m. 1819 på Fallsberg i Allhelgona församling vid Skänninge (där de dock tydligen inte har registrerats). I perioden 1821-1823 bor de på Hoggård i Åsbo, där Mathilda föds. Där stannar de tills maj 1823 då de återvänder till Fallsbergs Västergård. 1825 flyttar de till Blackstad i Väderstad församling tillsammans med hans mamma Brita Maria Gomerus, tills de 1829 tar över Norrgården i Bjälbo.

Evas namnteckning 1862. Hogstad församling.

Evas namnteckning 1862. Hogstad församling.

1823-1830 tycks ha varit deras glansperiod då de hade råd och energi inte bara åt sig själva utan också åt släktningar och vänner. 1826 flyttar hennes frånskilda syster Anna Catharina Landelius och hennes dotter av samma namn således in hos dem, och 1830 återvänder hans mamma från några år i Ingatorp. Det året flyttar de till Stora Ljuna Mellangård i Hogstad, som de arrenderar.

Mörby Kronogård 1972. Stockholms Läns Museum.

Mörby Kronogård 1972. Stockholms Läns Museum.

Någonting måste ha hänt vid denna tid som försämrade deras situation anmärkningsvärt. Prästen skriver att Detta Hushåll får ej skrifvas innom Socknen utan anses såsom Lösdrifvare (det är dock inte helt säkert om denna anteckning gäller familjen Rudebeck eller arrendatorn, fabrikör Carl Pryss från Ekeby). De hyr nu in sig på Mörby Tyskegård, och sedan 1841 på ägorna som tillhör stugan Lilla Grönlund på Mörby kronogårds ägor, där de lever mycket sparsamt och omtalas som utfattiga. Adam dör i vattusot där, 73 år gammal. Efter hans död flyttar Eva i november 1865 hem till sin son Fredric i komministerbostället i Vist tillsammans med dottern Mathilda, som anlänt från Tjärstad två år tidigare.


Eva Christinas död 1873. Vist församling.

Eva Christinas död 1873. Vist församling.

Eva Christinas bouppteckning 1873.

Eva Christinas bouppteckning 1873. Adelns bouppteckningar.

Adam Anders' död 1862. Hogstad församling.

Adam Anders’ död 1862. Hogstad församling.

Adam Anders' bouppteckning

Bouppteckningen efter Adam Anders.


Dopvittnen

Johan Fredrics dop 1817. Vittnen: Fröken Lov. Ulrica Rudebeck och S.M.Adj. Gust. Lindgren, Frälsem. Anders Andersson i Melstad och dess hustru Maja Jönsdr, Jungfru Löfgren i Göthwid, Dr. Jonas Petter Trybom ifrån Göthvid och Frälsemannadottren Christina Lovisa Andersdr ifrån Melstad. Vallerstad församling.

Johan Fredrics dop 1817. Vittnen: Fröken Lov. Ulrica Rudebeck och S.M.Adj. Gust. Lindgren, Frälsem. Anders Andersson i Melstad och dess hustru Maja Jönsdr, Jungfru Löfgren i Göthwid, Dr. Jonas Petter Trybom ifrån Göthvid och Frälsemannadottren Christina Lovisa Andersdr ifrån Melstad.
Vallerstad församling.

Clara Ulrikas dop 1819. Vittnen: Rådman Schenström och dess fru i Skeninge, Inspector Gabriel Kraft och dess fru på Solberga. Allhelgona församling.

Clara Ulrikas dop 1819. Vittnen: Rådman Schenström och dess fru i Skeninge, Inspector Gabriel Kraft och dess fru på Solberga. Allhelgona församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Eva C. Alfort (1823); Eva C. Rudebeck (1862)
 •  namn (andras stavsätt): Eva Christina (1787-1816); Mademois. Eva Christina (1791); Eva (1803-1804); Demoiselle Eva Alfort (1806); Fru Eva Christ. Alfort (1814-1823); Eva Christina Ahlfort (1817-1819); Eva Chr. Ahlfort (1817-1825); Eva Christ. Ahlfort (1823-1829); Efwa Cathrina Alfort (1824); Eva Christina Alfort (1830); Eva Christ. född Ahlfort (1830); Fru E. Chr. Rudebeck född Ahlfort (1830-1848); Fru Rudebeck (1835); Fru E. Charl. Rudebeck född Ahlfort (1849-1855); Fru E. Charlotta Ahlfort (1856-1860); Fru Eva Christina Rudebeck född Alfort (1861-1865); Efva Christina Rudebeck (1862); Enkefru Eva Christ:a Rudebeck, född Alfort (1865-1867); Enkefru Eva Christ. Rudebeck f. Alfort (1867-1873); Eva Kristina Rudebeck (1874); Enkefru Eva Kristina Rudebeck (1874)
 •  namn (andras stavsätt): Hr Fendr. … Rudebäck (1814); Fendr./Fenr. Ad. And. Rudebeck (1814-1823); Brukare Fendr. Ad. And. Rudebeck (1817-1819); Fändriken/Fändr. Adam And. Rudebäck (1823-1825); Fändricken Välborne Herr A. A. Rudebeck (1824); Fendriken/Fendricken/Fändrik/Fendric/Fändr. A. A. Rudebeck (1817-1842); Fendricken Hr Adam And. Rudebeck (1819); Fändric Rudebeck (1829); Fenric Rudbeck (1830); Välbemälte Herr Fendric Rudebeck (1830); Herr Fendricken Välb. A. A. Rudebeck (1830); Herr/Hr Fändrik A. A. Rudebeck (1830-1860); Arrendatorn Fänrik A. A. Rudebeck (1832); Arrendatorn Fältväbel A. A. Rudebeck (1836); Herr Fenrik f.d. Fältväbeln A. A. Rudebeck (1849-1855); Herr/Hr Fändrik Adam And. Rudebeck (1856-1860); Fendriken Adam Anders Rudebeck (1861-1865); Fänrik/Fendriken Adam And. Rudebeck (1862-1873); f.d. Fandricken A. A. Rudebeck (1862)
 •  f. Torpa 1787: v41300.b384.s751
 •  d. Vist 1873: v41934.b125.s239 (ålderdom)
 •  d. Hogstad 1862: v37779.b141.s273 (vattusot)
 •  bou. Adeln 1874: v181405.b219.s26
 •  bou. Hogstad 1862: v76711.b111.s207
 •  husf. 1789-1819;1821-1873 Åsbo: v26838.b51.s85(1789-1798); Torpa: v29516.b19.s23(1791); v29517.b56.s95(1803); Åsbo: v26839.b57.s101(1805-1810); v26840.b71.s63(1811-1814); Åsbo: v26840.b71.s63(1814); v26840.b107.s99(1814-1816); Vallerstad: v27481.b31.s48(1817-1819); Åsbo: v26841.b28.s19(1821-1823); Allhelgona: v24006.b71.s65(1823-1824); v24007.b75.s69(1825); Väderstad: v27218.b85.s155(1825-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1829); v25011.b12.s13(1830); Hogstad: v25950.b133.s126(1830-1831); v25951.b99.s91(1832-1836); v25952.b54.s44(1837); v25952.b59.s49(1838-1841); v25952.b66.s56(1841-1842); v25954.b63.s53(1842-1848); v25955.b79.s70(1849-1855); v25956.b83.s69(1856-1860); v25958.b74.s62(1861-1865); Vist: v27376.b87.s81(1865-1867); v27376.b250.s305(1867-1870); v27379.b109.s333(1871-1873)
 •  husf. 1814-1819;1821-1862 Åsbo: v26840.b71.s63(1814)
 •  mant. 1803-1804 Östanå: v400964.b12080.s1202(1803); v400965b.b1123.s1119(1804)
 •  dopv. 1806 Åsbo: v42491.b185.s331(1806)
 •  arv. v77446.b63.s119(1823); v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830); v77453.b105.s203(1830); v77458.b134.s261(1835)
 •  arv. v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830);v77453.b105.s203(1830); v77453.b119.s231(1830)
 •  barn f. Vallerstad: v41754.b173.s339(1817); Allhelgona: v40305.b111.s211(1819);