Ålderdoms försoning

Hedevig Ahlfort & Eric Uhr


  Hedevig Sophia Ahlfort (16/12 1735 – 21/5 1826)
  Blåvikssläkten [1.2.1]
  Dotter till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Somvik, Malexander, Östergötland


  Eric Gustaf Uhr (3/11 1741 – 9/1 1821) (g. 12/10 1780 i Malexandericon-map-marker)
icon-home  Son till Beata Wetterström & Peter Uhr [W:1.1.5.1]
icon-location-arrow  Linköping
  Bokhållare
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  27-03-2021
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


Hedevig Sophia och Eric Gustafs namnteckningar 1783.

Hedevig Sophia och Eric Gustafs namnteckningar 1783.

Hedevig växer upp på Somvik i Malexander församling.

Somvik. Foto: Esben Alfort 2019.

Hon gifter sig inte förrän hon fyllt 45, och då med den sex år yngre bokhållaren Eric Gustaf Uhr från grannsäteriet Bålnäs i Malexander.

Bålnäs Säteri. Krafttaget.com.

Bålnäs Säteri. Källa: Krafttaget.com.

De gifter sig 1780, och man kan ju undra om de väntat till hennes far dött – kanske ville han inte att de skulle gifta sig? En annan möjlighet är förstås att de träffats i samband med att det gjordes en bouppteckning efter honom.

Hedevig Sophia och Erik Gustafs bröllop 1780. Malexander församling.

Hedvig Sophia och Eric Gustafs vigsel 1780. Morgongåvan var 2000 riksdaler silvermynt (med en alternativ omräkning till riksdaler banco). Malexander församling.

Eric är född i Linköpings domkyrkoförsamling som son av hennes föräldrars gamla vänner, kron­obefallnings­mannen i Göstrings Härad Peter Uhr och Beata Wetterström, som möjligen var Anna Britas syssling.

Morgongåvan är på 2000 riksdaler silvermynt. De bosätter sig som lantbrukare på rusthållet Norrby Lillegård i Högby församling, fast han jobbar som överbokhållare hos Petersen Bruk och Egendomar i Norrköping. När hennes pappa Gabriel dör och hans barn drar lott om hans gårdar, ärver Hedevig gården Hemmingstorp i skogen sydost om det nuvarande Boxholm. Dessutom verkar de ha tagit över Bålnäs efter hans föräldrar.

Eric visar sig snart vara så skuldsatt att Hedevig redan tre år efter vigseln ansöker om bodelning. Hon flyttar hem till sin lilla­syster Brita Fredrica och hennes man Esaias Ögnelod på Oxlegården i Högby församling, men där stannar hon inte länge, utan hon flyttar snart till St. Sjögarp i dåvarande V. Skrukeby församling, antingen ensam eller tillsammans med sin man. 1789 bosätter de sig tillsammans på Sandbytorp i Hagebyhöga, men 1790 lämnar hon honom igen för att bli inhyst på Egeby Västergård i Mjölby.

Stockholms Post-Tidningar 3/8 1789.

Stockholms Post-Tidningar 7/1 1790.

Eric bor under tiden i Malexander, men när de inom kort tvingas se i ögonen att de har blivit både gamla och sjukliga, flyttar de år 1800 återigen ihop i torpet Krogen (nu Erikslund)icon-map-marker under Trehörna Säteri i Trehörna församling. Från ca. 1810 kallas torpet i stället Erikslund efter Eric, men när han dör 1821, går namnet Erikslund ur bruk ända tills 1871 då det återupplivas som torpets officiella namn (Källa: hembygdsbok.odeshog.se/ under Krogen). Hedevig lever till den höga åldern av 91 år. Av naturliga skäl får de inga barn.

Erikslund i Trehörna. Källa: Google.

Paret tycks ha ägt många fler böcker än vad som var vanligt i trakten.

Eric Gustafs böcker 1783.

Erics böcker 1783.

Medan de flesta endast ägde en bibel och en psalmbok, och eventuellt någon annan religiös bok, har Hedevig och Gustaf när boet delas inte mindre än 19 böcker, bland annat geografiska verk och mera allmänbildande utgivningar. En av böckerna är Erik Tunelds Geografi öfver Konungariket Sverige, där Liljeholmen och Linnekulla beskrivs.

Ur Erik Tunelds geografibok: Liljeholmen och Linnekulla.

Ur Erik Tunelds geografibok: Liljeholmen och Linnekulla.


Hedevig Sophias död 1826. Trehörna församling.

Hedevigs död 1826: Enka efter Secreteraren Er. Gust. Uhr född 1735 d. 16 Decemb. i Sommevik af Torpa Socken. Fadren Capitenen vid Amiralitetet Gabriel Ahlfort och modren … Wetterström. Hennes Äktenskap barnlöst. Begrofs den 26. Trehörna församling.

Erik Gustafs död 1821. Trehörna församling.

Eriks död 1821: Fördetta Öfver Bokhållare på Boup[?] Petersens i Norrköping Bruk och Egendomar. Född 1741 d. 3 nov. i Linköp. Fadren var Kronobefallningsm. Öfver Göstrings Härad … Uhr och Modren … Vetterström. Gift med Demois. Hedv. Soph. Ahlfort, hket Äktenskap varit barnlöst. Inflyttade till denna Församling 1799. Begrofs d. 16. Trehörna församling.

Bouppteckningen efter Hedevig Sophia.

Bouppteckningen efter Hedevig Sophia.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Hedevig Sophia Ahlfort (1783)
 •  namn (andras stavsätt): Hedvig Sophia (1735); J:fru Hedvig (1752-1776); Mademois./Mamsell Hedvig Ahlfort (1753-1763); J:fru Hedvig Sophia (1754); Mademoiselle Ahlforth (1763); J:fru Hedwig (1763); J:fru Hedvic (1772); Mademoiselle Hedvig Sophia Ahlfort (1773); Mademoiselle Hedvig Ahlfordt (1776); Mademoiselle Hedvig Sophia Ahlfordt (1780); Fru Hedvig Uhr född Ahlfordt (1781); Fru Hedevig Sophia Ahlfort (1783); Hedvig Ahlfordt (1787); Fru Hedwig Sophia Alfort (1789); Fru Hedvig Sophia Alfort (1789-1790); Fru Hedvig Sophia Uhr född Ahlfort (1790-1826); Inhyses Fru Hedvig Sophia Ahlfordt (1790-1799); Fru Hedvig Sophia Ahlfort (1806-1819); Enkefru Hedv. Soph. Ahlfort (1819-1826); Hedvig Sophia Uhr (1826)
 •  namnteckningar: Eric Gustaf Uhr (1783)
 •  namn (andras stavsätt): Eric (1741-1802); Herr Eric Uhr (1767-1768); Dr. Eric (1776); Bokhållaren Erik Uhr (1777); Bokhållaren Herr Eric Gustav Uhr (1780-1781); Bokhållaren Herr Eric Uhr (1782); Bokhållaren Eric Gust. Uhr (1783); Bokhållaren Herr Eric Gust. Uhr (1783); Secreteraren Herr Eric Uhr (1783-1786); Herr Bokhållaren Uhr (1783); Bokhållaren Uhr (1787); Herr Secreteraren Eric Gust. Uhr (1789-1790); Bokhållaren Eric Gustaf Uhr (1789); Bokhållaren Eric Uhr (1792); Eric Uhr (1800-1807); Erick Uhr (1806); Herr Eric Gustaf Uhr (1806-1819); Erik Uhr (1808); G:la/G. Uhr (1809-1810); Erik (1811); Eric Gust. Uhr (1821); Sereteraren Er. Gust. Uhr (1826); Secret. Uhr (1826)
 •  f. Malexander 1735: v39085.b177.s341
 •  f. Linköpings domk. 1741: v38774.b202.s413
 •  g. Malexander 1780: v39086.b109.s209
 •  d. Trehörna 1826: v36382.b148.s289 (andtäppn.)
 •  d. Trehörna 1821: v36382.b144.s281 (håll)
 •  bou. Trehörna 1826: v77079.b263.s519
 •  husf. 1787-1799;1806-1826 V. Skrukeby: v55672.b280.s783[1787]; Hagebyhöga: v25802.b39.s63(1789); Högby: v26129.b10.s7(1789-1790); v27315.b12.s9(1790-1799); Trehörna: v22440.b11.s11(1806-1819); v22441.b102.s193(1819-1824); v22442.b11.s9(1824-1826)
 •  husf. 1806-1821
 •  mant. 1752-1768;1771-1773;1776;1783;1785-1786;1800;1802;1805-1811 Liljeholmen: v400922a.b28.s31(1752); v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754); v400925a.b22.s19(1755); v400926.b250.s19(1756); v400927a.b22.s17(1757); v400928.b190.s15(1758); v400929.b210.s17(1759); v400930.b190.s17(1760); v400931a.b200.s15(1761); v400932.b140.s7(1762); v400933.b140.s7(1763); v400934.b170.s9(1764); v400935a.b14.s7(1765); v400936.b210.s13(1766); v400937.b180.s15(1767); v400938.b200.s15(1768); v400939.b490.s40(1771); v400940.b440.s73(1772); v400941.b450.s76(1773); v400944.b250.s18(1776); Bålnäs: v400945.b620.s111(1783); Lillegården: v400945.b8810.s1013(1783); Oxlegården: v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786); Krogen: v400961a.b1148.s2281(1800); v400963.b11800.s1167(1802); v400966.b12350.s1372(1805); v400967.b13300.s1317(1806); v400968.b13760.s1368(1807); v400969a.b12950.s1291(1808); v400970a.b1290.s1292(1809); v400972.b11050.s1098(1810); v400973a.b1471.s1459(1811)
 •  mant. 1776;1783;1785-1789;1800;1802;1805-1811 Bålnäs: v400944.b520.s45(1776)
 •  dopv. 1753-1781 Torpa: v41300.b318.s619(1753); Malexander: v39086.b45.s83(1763); v39086.b47.s87(1765); v39086.b61.s115(1773); v41199.b73.s123(Tidersrum 1776); v39086.b73.s139(1781)
 •  dopv. 1767-1792 Malexander: v39086.b52.s97(1767); v39086.b54.s101(1768); v39086.b66.s125(1777); v39086.b73.s139(1781-1782); v39086.b90.s173(1792)
 •  arv. v76680.b161.s319 (1783)
 •  arv. v76680.b161.s319 (1783)