Hjälpa till

Om du är släkt och vill ha lösenord, eller om du vill bidra med material eller information så är det bara att höra av dig!

Skicka in material

Carl Arvid

De flesta av oss har egna bildarkiv, och alla tycker att det är roligt att se bilder på släktingar. Vi tycker att man ska dela med sig av alla bilder och historier inom familjen, så vi har upprättat ett gemensamt digitalt släktarkiv så att inget ska gå förlorat och så att vi alla kan ha glädje och nytta av det. Men det går ju självklart bara om du och alla andra bidrar med material.

Arkivet omfattar alla ättlingar till den förste Alfort i Sverige. Syftet med arkivet är att bidra till att stärka familjebanden mellan de olika grenarna genom att sprida kunskap och intresse kring vår släkt. Vi hoppas att alla vill bidra till detta genom att skicka in bilder och information till oss.

Har du historier du skulle vilja dela med oss andra? Berätta! Har du bilder på släktingar, ställen eller annat? Skicka in det till oss så ordnar vi resten. Om du inte har en e-postadress till oss, så lämna ett meddelande härnedan. Meddelandet kommer inte att visas på sidan.


Släktarkivet familjenalfort.se underhålls av Esben Alfort

Våra grundprinciper för skyddande av privat material beskrivs här.

Det finns så många roliga historier att berätta och lämna vidare till kommande generationer. Vissa av dem döljer sig i medeltidens dimmor, medan andra håller på att skrivas just nu.

God läslust!

icon-check  15-03-2021