Ingalunda

Axel Alfort & Inga Karlsson flyttade i början på 1950-talet det gamla boningshuset från Amböke Övregård 1:3 i Enslöv församling till Onsjöberg i Söndrum, där det återuppfördes med vissa förändringar som sommarstuga och kallades Ingalunda efter Inga. Senare byggde Axel ytterligare en byggnad på tomten som då kallades Annorlunda. Jag har tagit reda på var Ingalunda-huset ursprungligen kom ifrån och vem som bott där under århundradena.

Läs mer

Gunnarstorp

Gunnarstorp frälsehemman i Säby församling var en av många gårdar som ägdes av Gabriel Gyllenståhl. 1683 bytte han bort ena hälften, men senare måste familjen ha köpt tillbaka andra hälften, för hans dotter Maria Sophia Gyllenståhl verkar ha ägt hela gården. Efter sin död lät hon sin dotter Maria Catharina Ahlfort ärva Gunnarstorp, trots att hon egentligen gjorts arvlös när hon mot sina föräldrars vilja gift sig med drängen Jonas Andersson. Paret bosatte sig som bönder på Gunnarstorp, och från och med då blev denna gård inofficiell släktgård åt deras ättlingar i Gunnarstorpssläkten genom flera generationer.

Läs mer

Börgöls Hammare – Släktens järnbruk

Den mest betydelsefulla ägaren av släktgården Liljeholmen i Torpa församling var utan tvekan Gabriel Gyllenståhl (1644 – 1705) till Sommenäs i Tirserum socken, Liljeholmen och Linnekulla i Torpa socken, Aspenäs, Sommevik och Stjernsanden i Malexanders socken samt Stjernevik i Risinge socken. Totalt ägde den förmögne adelsmannen inte mindre än 60 säterier och gårdar i Östergötland och Södermanland, varav 44 låg i området kring Sommen.

Läs mer

Kvärk på Söderåsen

Kvärk på Söderåsen

Kronholmsläkten verkar ha sitt ursprung på Söderåsen, där det låg en betydelsefull gård, Kvärk, i Kvärkaskogen uppe på åsen. Ägarna var dansksinnade snapphaneförare. Under en orolig tid grävde en av dem, Jöns Nilsson, tydligen ner sina värdesaker, och man har sedan hittat en samling silvermynt under en sten på en av åkrarna. Det finns fortfarande många husruiner och gamla stengärdesgårdar i området, som förmodligen alla har ägts av Kvärk gård, som finns kvar.

Söderåsen med Kvärk.

Läs mer

Schedevi (Skedevid Slott)

Schedevi eller Skedevid Slott i Tjärstad församling (i folkmun även Schäve) byggdes 1769-1781 på en landtunga mellan sjöarna Åsundan och Ämmern utan för Rimforsa öster om Sommen. Godset kom förmodligen först in i släkten när Anna Brita Wetterströms syster Hedvig Sophia gifte sig med godsinspektören Göran Rimmius 1754. Senare köptes det av Anna Maria Ahlforts man Sven Johan Bergman 1852. De verkar inte ha bott där själva, men dottern Adéle Bergman flyttade in med sin man Vilhelm Pontin 1855, och det blev de som tog över ägandet efter Svens död 1868. Sonen Esbjörn Pontin blev arrendator 1873-1917, och även hans bror Nils Pontin bodde där med sin hustru 1910-1917. Släktingen Mathilda Gustafva Rudebeck tjänade kort på slottet 1865.

Läs mer