Vingsleör

Vingsleöricon-map-marker är ett säteri i Lista församling utanför Eskilstuna, som länge ägdes av Asperénsläkten.

Vingsleör idag. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Handelsmannen, ekonomidirektören och bleckslagaren Carl Adolf Asperén köpte säteriet av baron och hovjägmästare C. M. Carpelan år 1828. Själv bodde han kvar inne i Eskilstuna, men lantbruket gav honom en extra inkomstkälla. Borgarna i staden hade alltid haft lantbruk i omnejden, och egentligen var det ofta främst lantbruken som livnärde dem, medan handel och hantverk var något extra. I det här fallet var handelsmannen mycket förmögen, och lantbruket var ovanligt stort.

Vingsleör på 1920-talet.

Vingsleör 1927.

Själva byggnaderna låg vid stranden av det som engång var Apalsjön, men som nu sedan länge är torrlagd mark. Förmodligen skedde denna utdikning av sjön som gav mycket ny bördig jord till Vingsleör, i samband med Hjälmarens sänkning, medan Asperénarna var ägare.

C. A. Asperén var en betydande man i trakten. Klosters kyrkogård, Eskilstuna. Foto: Esben Alfort 2014.

Asperén blev också betydelsefull för lokalsamhället. Bland annat bekostade han församlingens skola, som finns kvar i skogen norr om säteriet.

Det var först 1848 som Asperéns son Wilhelm Asperén flyttade dit; tills dess hade ingen familjemedlem bott där. När pappan dog 1852, flyttade mamman också dit, och även sonen Hilmer Leonard kom att bo där periodvist.

När Wilhelm gifte sig 1854, flyttade hans hustrus syster Anna Lovisa Charlotta Alfort in som deras hushållerska. De kom dock inte att bo på Vingsleör särskilt länge den gången, för redan 1858 flyttade de till Ärla.

Mamma Eva Cathrina bodde kvar några år, men flyttade sedan till Anderslunda under Stenkvista prästgård 1863. Hon fortsatte dock äga Vingsleör till sin död 10 år senare. Sedan försvann det ur släktens ägo.

1876 återvände paret Wilhelm Asperén & Adéle Alfort till säteriet som dess förvaltare, fast då hade det övergått i handlanden S. Backmans ägo. De stannade bara i tre år, sedan flyttade de till Kvillinge. Sammantaget hade Asperénsläkten sålunda anknytning till Vingsleör under en period på 38 år.

  • 1841-1852  icon-user C. A. Asperén & Eva Cathrina Fredricsson
  • 1852-1863  icon-home Eva Cathrina Fredricsson
  • 1863-1873  icon-user Eva Cathrina Fredricsson
  • 1848-1854  icon-home Wilhelm Asperén
  • 1854-1858  icon-home Wilhelm Asperén & Adéle Alfort
  • 1876-1879  icon-home Wilhelm Asperén & Adéle Alfort
  • 1852-1854  icon-home Hilmer Leonard Asperén
  • 1858-1859  icon-home Hilmer Leonard Asperén & Amalia Margareta Melander
  • 1855-1858  icon-home Anna Lovisa Charlotta Alfort

Forskningsdata

  • husf. v59823.b28.s23(1826-1831); v59824.b16.s5(1831-1835); v59825.b15.s7(1836-1840); v59825.b15.s7(1841-1845); v59827.b14.s9(1846-1850); v59828.b17.s8(1851-1855); v59829a.b160.s9(1856-1860); v59830.b12.s8(1861-1865); v59831.b19.s8(1866-1870); v59832.b17.s8(1871-1875); v59833.b16.s7(1876-1880)

icon-check  17-10-2020