Älgaberget

Älgaberget är ett gammalt torp under Lyckö i Malexanders församling. Det ligger i en glänta vid det 224m höga Älgaberget långt inne i skogen. Förr i tiden kallades det Elgeberget.

Älgaberget. Foto: Esben Alfort 2019.

När Gustaf Magnus Ahlforts änka Johanna Lindecrantz’ andra man Anders Jonsson i Lyckö blir änkling så flyttar han 1859 till Älgaberget med sin son Fredrik Oskar. Året efter flyttar styvsonen Frans Ahlfort in med sin familj från Knippe, till en början som inhyses, men från 1863 som ägare av torpet. Anders Jonsson själv flyttar då tillbaka till Lyckö. Det blir en tuff tid med nödår och en växande barnaskara, så redan 1866 emigrerar familjen till Amerika med de barn som överlevt. Då får deras piga Stina Sofia Andersdotter flytta in med sin man i stället.

icon-check  22-04-2021