Rubban

Rubbanicon-map-marker är en gammal stuga långt ute i Gransbos skogar på gränsen mellan Säby och Torpa församlingar.

Rubban ryggåsstuga ligger vid Häradsbäcken ett par kilometer söder om Gransbo i ett ”vilt och storslaget område”. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand.

Rubban kommer in i släkten när Ulric Jonsson gifter sig med en piga från Rubban 1766.

Rubban ligger långt ute i ett vilt skogsområde. Foto: Esben Alfort 2019.

icon-check  03-05-2020