Näs Säteri

Näs Säteriicon-map-marker i Torpa är en mycket gammal sätesgård i norra änden av sjön Raklången.

Näs hade under 1400-talet indragits och kommit i kyrkans ägo, men 1585 upplät Johan III gården till Per Jonsson Kempe, som arrenderade klosterhemmanet som såkallad kyrkobonde. Pers son Jöns Persson Kempe fick 1627 säteriet i förläning för sig och sin son så länge som de förmådde göra rusttjänst. Jöns son Peder Jönsson Kempe, adlad Fahnehielm, fick efter sin adling säteriet i donation för sig och sina ättlingar och bodde sedan där med sin hustru Brita Armsköld. Hon hade ärvt Ekäng säteri på spetsen av Asby Udde från sin pappa, som även ägde Bålnäs Säteri i Malexander. De bosatte sig dock på Näs. När mannen gick bort och barnen övertog Näs, så hade inte Brita någon egen sätesgård längre. Det hade hon rätt till som adelskvinna, så hon byggde helt enkelt om sin frälsegård Linnekullaicon-map-marker till säteri och bad sedan häradsrätten tillerkänna henne säteristatus för Linnekulla (och därmed skattefrihet). Det beviljades omedelbart, då häradsrätten kunde konstatera att hon byggt en ståtlig byggnad som var minst lika fin som övriga säterier i trakten.

Näs köptes tillbaka till släkten av den sista medlemmen av adelssläkten Fahnehielm och hennes man, som återköpt den gamla släktgården efter att den varit i andra släkters ägo sedan mitten av 1700-talet. Jag träffade denna underbara människa i samband med mina föreläsningar i trakten och har mycket goda minnen både från vårt trevliga besök på Näs 2017 och från hennes deltagande i en släktträff i Torpa. Tyvärr gick hon bort 2021.


icon-check  24-03-2021