Kvärk på Söderåsen

Kvärk på Söderåsen

Kronholmsläkten verkar ha sitt ursprung på Söderåsen, där det låg en betydelsefull gård, Kvärk, i Kvärkaskogen uppe på åsen. Ägarna var dansksinnade snapphaneförare. Under en orolig tid grävde en av dem, Jöns Nilsson, tydligen ner sina värdesaker, och man har sedan hittat en samling silvermynt under en sten på en av åkrarna. Det finns fortfarande många husruiner och gamla stengärdesgårdar i området, som förmodligen alla har ägts av Kvärk gård, som finns kvar.

Söderåsen med Kvärk.

Här är först några bilder på en av ruinerna, och sedan bilder på Kvärk gård som den såg ut 1924.

Kvärk 2014

Kvärk 1924

Fotografen Mårten Sjöbeck har tagit bilder på Kvärk 1924 (Källa: Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet). Materialet finns tillgängligt på europeana.