Hyckle

Hyckleicon-map-marker eller Höckle var en gård som låg vid nuvarande Jönköpingsvägen. Före laga skiftet låg byggnaderna något annorlunda än idag, som synes på denna karta från 1850.

Byggnaderna på Hyckle vid laga skiftet 1850. Källa: Lantmäteriet.
Hyckle. Foto: Esben Alfort 2019.

De nuvarande ekonomibyggnaderna norr om vägen fanns inte då, men däremot en rad mindre byggnader. Manbyggnaden på C-stycket finns kvar (foto längst upp), medan de övriga tycks vara av nyare datum.

Hyckle. Källa: Google.

Gården kom i släktens ägo 1785 när Fredric Månsson från H-grenen gifte sig med en dotter på gården, Anna Persdotter. 1798 flyttade även hans bror Måns Månsson dit när han gifte sig.

Måns barn ärvde hans hälft av gården när han dog. Sonen Anders Månsson flyttade så småningom till stugan Anderstorp på gårdens ägor 1848 och bodde kvar där resten av livet. Anna Khrestina Johansdotter utvandrade till Amerika runt 1870, men Anders Månssons ättlingar bodde kvar i Anderstorp enda in på 1900-talet.


Forskningsdata

  • husf. v22031.b156.s320(1769-1788); v22032.b84.s74(1789-1798); v48937b.b620.s50(1803-1808); v22037.b89.s161(1812-1815); v22039.b118.s106(1816-1820); v22041.b123.s110(1820-1826); v22043.b125.s115(1826-1836); v22045.b132.s123(1836-1841); v22047.b132.s123(1841-1845); v22049.b134.s123(1846-1849); v22051.b129.s119(1850-1854); v22053.b141.s119(!855-1860); v22055.b145.s132(1861-1866); v22058.b176.s162(1867-1871); v22060.b129.s119(1872-1879); v22064.b109.s99(1880-1885); v22066.b133.s120(!885-1891); v22069.b135.s120(1892-1894)