Romanäs Sanatorium

Romanäs Sanatorium. Foto: Esben Alfort 2019.

Romanäs Sanatorium byggdes för vård av välbärgade tuberkulospatienter. När tuberkulosen sedan minskade i Sverige gjordes sanatoriet 1960 om till vårdinrättning för alkoholister. 1983 togs anläggningen över av Göteborgs kommun.