Sandstugan / Knappla

Sandstugan eller Knappla är en liten stuga på Blåviks ägor.

Knappla. Foto vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.
Sandstugan (Knappla). Foto 2017 vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.
Sandstugan (Knappla). Foto 2017 vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.
Sandstugan (Knappla). Foto 2017 vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.