Liljeholmens arvinge

Adèle Bergman & Vilhelm Pontin


  AdelaideAdèle” Carolina Frederika ”Panny” Bergman (3/9 1819 – 18/9 1897)
  A-grenen [1.2.3.3.3]
  Dotter till Anna Ahlfort & Sven Bergman
icon-location-arrow  Boarp, Ekeby, Östergötland


  David Vilhelm Pontin (5/12 1803 – 21/4 1859) (g. 10/1 1840 i Boarpicon-map-marker)
icon-home  Son till Per David Pontin & Catharina Charlotta Weidenhielm
icon-location-arrow  Torpa prästgård, Östergötland
  Löjtnant, kapten; godsägare, patron; Riddare av Svärdsorden
  1 barn – Stamföräldrar åt A1-grenen


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  05-12-2021


21/10 2017: Släktingar sökes! Adèles grav kommer att tas bort mycket snart om inte någon anhörig tar kontakt med Tjärstads Kyrkogård. Det vore mycket tråkigt, särskilt då även hennes pappa Sven Johan Bergman, som var en viktig man i lokalsamhället, ligger i samma grav, och deras grav måste betraktas som ett litet stycke kulturhistoria.

Adèles namnteckning när Vilhelm dött 1859.

Adèles namnteckning när Vilhelm dött 1859.

När Adèle i november 1839 ville gifta sig med löjtnanten vid Kungliga Första Livgrenadjärregementet David Vilhelm Pontin, en son till prosten i Torpa Per David Pontin och hans hustru Catharina Charlotta Weidenhielm, så gav hennes far till en början sitt bifall till äktenskapet. Det var han som var hennes giftoman och som skulle godkänna giftermålet, då ogifta kvinnor var omyndiga.

David Vilhelm Pontin. Foto vänligen inskickat av Martin Giertz. Målningen finns i Torpa prästgård.

David Vilhelm Pontin. Foto vänligen inskickat av Martin Giertz. Målningen finns i Torpa prästgård.

Någonting måste dock ha hänt, för bara två veckor senare ångrade han godkännandet och gick emot äktenskapet, tydligen därför att brudgommen var hård och svår att lefva med. Ändå genomfördes vigseln efter nyår hemma på Boarp. Man kan ju undra vad som ligger bakom den historien.

Vilhelm och Adèles lysning 1839. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms lysning 1839. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms bröllop 1840. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms vigsel 1840. Ekeby församling.

Post och Inrikes Tidningar 24/2 1840.

Vilhelm är född på Torpa prästgård, men sägs ha varit fänrik redan vid tre års ålder! (Källa: Martin Giertz). Sedan blir han löjtnant vid Kungliga Första Livgrenadjärregementet och senare kapten vid Kungliga Andra Livgrenadjärregementet. Han är även godsägare på Sunnanå på andra sidan ån, där paret bosätter sig. Han blir så småningom Riddare av Svärdsorden.

De får en son tillsammans.

1850 flyttar familjen till Linköping. Ett par år senare pensionerar sig hennes far Sven Johan Bergman och köper godset Schedevi (numera Skedevid Slott) i Tjärstad församling, och 1855 flyttar Adèle och Vilhelm dit med sin son. Löjtnant Per Adolf Wallenberg hyr in sig hos dem.

David Vilhelm Pontin. Bilden vänligen inskickad av Anna-Lena Sandberg.

Vilhelm dör under en vistelse i Stockholm 1859, endast 56 år gammal, men Adèle, som har ärvt Schedevi efter sin far, bor kvar där resten av livet tills hon dör i cancer 1897. De är begravda tillsammans på Tjärstads gamla kyrkogård i Rimforsa.


Liljeholmen går ur släkten

Adèle har inga bröder, och hennes äldre systrar har inte gift sig, så Liljeholmen och de underlydande torpen kommer att tillhöra hennes son Esbjörn Pontin. Det mesta säljs av generationen efter till Boxholmsbolaget (Liljeholmen säljs 1907).

Liljeholmens Säteri i Torpa.

Enligt en artikel om Blåviks Gård i en lokaltidning från 1950-talet tvingades Adèles far av ekonomiska skäl sälja Hårdaholmen til Boxholmsbolaget därför att hans förmögenhet hade krympt (Källa: Sven Lantz’ samling). De många byggnaderna var förstås dyra att driva. Alfortsläkten brukade dock fortfarande gården; den sista brukaren i släkten sägs ha varit arrendatorn Per Magnus Karlsson ”Per i Blåvik” (f. 1852) från D3c-grenen. Han flyttade sedan till Blåviks Gård, där hans son Ture Sigfrid Pettersson fortfarande var arrendator på 1950-talet.

Tavla sydd av Adèle Bergman. Foto vänligen inskickat av Anna-Lena Sandberg.

Adèle ärver ganska många fastigheter, som hon genom föräldrarnas testamente hindras ifrån att sälja. Hon har så många att hennes son glömmer bort en av dem – Baggemålen – när bouppteckningen ska göras; inte förrän 11 år senare upptäcks misstaget och det läggs till ett extra dokument där han bekräftar att hon även ägt Baggemålen.

Per David Pontin underskrev förövrigt bouppteckningen efter Adèles mormor Eric Anders Ahlfort i sin egenskap av ansvarande för fattigkassan.

Adèles död 1897. Tjärstad församling.

Adèles död 1897. Tjärstad församling.

Adèles bouppteckning 1897.

David Vilhelm Pontin 1859

Vilhelm Pontins bouppteckning i Torpa 1859.

Vilhelm Pontins bouppteckning i Tjärstad 1859.

Vilhelms garderob beskrivs så här i bouppteckningen: 1 tulubb, 1 livpäls av kalmuckskinn, 1 d:o av fårskinn, 1 blå surtout, 1 promenadkappa, 2 svarta frackar, 1 svart och 1 blå bonjour, 3 par svarta och 2 par grå benkläder, 3 linnerockar, 3 klädesvästar (2 svarta), 1 svart sammetsväst, 1 kulört väst av halvsiden, 4 kulörta västar, 1 nattrock, 2 par stövlar med galoscher, 1 par utanstövlar, 1 par guttaperkagaloscher, 1 par galoscher med höga kappor, 2 mössor, 2 hattar, 1 käpp. 

När boet efter Adèle gjordes upp ägde hon 14 oxar, 30 kor, 1 tjur, 3 kvigor, 2 stutar, 1 kvigkalv, 18 får, 1 sugga, 1 sogris, 1 galt, 2 grisar och 18 höns, de flesta på Boarp.


Dopvittnen

Lars Esbjörn Vilhelms dop 1841. Vittnen: Medicinal-Rådet M. af Pontin, Fältkamrer Bergman, Fru Bergman i Boarp, Prostinnan C. Veidenhjelm i Stockholm Kongl. Secreter L. C. Pontin i Stockholm, Löjtnant M. A. Pontin och dess fru född Durling, kyrkoherde Holmberger och Demoiselle Mathilda Bergman i Boarp. Torpa församling.

Lars Esbjörn Vilhelms dop 1841. Vittnen: Medicinal-Rådet M. af Pontin, Fältkamrer Bergman, Fru Bergman i Boarp, Prostinnan C. Veidenhjelm i Stockholm Kongl. Secreter L. C. Pontin i Stockholm, Löjtnant M. A. Pontin och dess fru född Durling, kyrkoherde Holmberger och Demoiselle Mathilda Bergman i Boarp. Torpa församling.

M. M. af Pontin. Riksarkivet.

M. M. af Pontin. Riksarkivet.

Det kungliga medicinalrådet Magnus Mårten af Pontin (1781-1858) var Vilhelms adlade farbror, och protokollsekreteraren Lars Constans (1800-1891) och majoren Magnus Adolf (1806-1887) var hans bröder. Prostinnan Catharina Charlotta Weidenhielm var deras mamma. Även Adèles syster och föräldrar var där.

Magnus Adolf Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Magnus Adolf Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Sven Zacharias Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Sven Zacharias Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Adèle Pontin (1859-1894); Adéle Pontin (1859-1894); Adele Pontin (1861, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Adlette Fredrike Caroline (1819); Adelaide Fredr. Carol. (1819-1826); Adelaide Fredr. Carolina (1826-1839); Demoiselle Adèle Fredrique Caroline Bergman (1840); Adéle Fredrique Caroline Bergman (1840); Mademoiselle Adele Fredr. Carolina Bergman (1840); Fru Adele Fredrique Carol. Pontin (1839-1844); Fru Adele Fredr. Carol. Bergman (1845-1850); Adéle Fredr. Carol. Bergman (1850-1855); Fru Adele Fredr. Carolina Bergman (1855); Fru Adéle Fredr. Karol. Bergman (1856-1859); Fru Adèle Pontin, född Bergman (1859); Enkefru Adéle Fredr. Karol. Bergman (1859-1861); Adeel Carolina Fredrika (1861); Enkefru Kaptenskan Adeel Carolina Fredrika Pontin (1861); Enkefru Kaptenskan Adele Fredr. Carol. Pontin f. Bergman (1861-1866); Enkefru Kaptenskan Adèle Fredr. Carol. Pontin, f. Bergman (1866-1872); Kaptenskan Fru Adèle Fredr. Carol. Pontin, f. Bergman (1873-1883); Kaptenskan Fru Adele Fredr. Carol. Pontin, f. Bergman (1884-1888); Fru Kaptenskan Adèle Fredrika Carol. Pontin, f. Bergman (1889-1893); Fru Kaptenskan Adèle Fredr. Karol. Pontin f. Bergman (1894-1897); Enkefru-Kaptenskan Adéle Carolina Fredrika Pontin född Bergman (1897)
 •  namn (andras stavsätt): Herr Leutnant D. W. Pontin (1838-1844); Lieutnanten vid 1sta Lifgrenad. Regementet David Vilhelm Pontin (1840); David Vilhelm Pontin (1840); Löjtnanten D. Wilh. Pontin (1840); Herr Löjtn. D. W. Pontin (1845); Herr Kapt. D. W. Pontin (1845?-1850); Hr Kaptén D. V. Pontin (1850); Kapten vid 1:sta LifGr. Reg:t David Wilh. Pontin (1850-1855); Kapiten R.S.O. David Wilhelm Pontin (1855); Hr Kapitainen R.S.O. David Wilhelm Pontin (1856-1859); Herr Kapitenen och Riddaren D. W. Pontin (1859)
 •  f. Ekeby 1819: v37217.b216.s425
 •  g. Ekeby 1840: v37223.b10.s13 (v37218.b56.s5); v37224.b5
 •  d. Tjärstad 1897: v179611.b175.s9 (kräfta)
 •  bou. Tjärstad 1897: v77017.b5.s3;Tjärstad 1908: v77027.b1160.s225
 •  bou. Torpa 1859: v77468.b337.s665;Tjärstad 1859: v76983.b687.s1359
 •  husf. 1819-1897 Ekeby: v25378.b99.s179(1819-1826); v25378.b412.s805(1826-1832); v25380.b103.s92(1833-1839); v29523.b172.s331(1839-1844); v29525.b172.s333(1845-1850); v29526.b347.s669(1850); Linköpings domk.: v25617.b65.s125(1850-1855); Tjärstad: v29480.b131.s245(1855); v29482.b136.s255(1855-1861); v29484.b218.s477(1861-1866); v29486.b181.s443(1866-1872); v29488.b164.s394(1873-1878); v29490.b161.s378(1878-1883); v29492.b156.s348(1884-1888); v29494.b96.s336(1889-1893); v29496.b96.s336(1894-1897)
 •  husf. 1838-1859
 •  arv. v76712.b78.s141(1866); v76712.b105.s195(1866); v76712.b106.s196(1866); v76712.b578.s1125(1868); v76720.b126.s223(1894); v76720.b147.s265(1894); v76720.b148.s267(1894)
 •  barn f. Torpa: v41301.b206.s399(1841)