A1: Pontin & Nordbeck

Liljeholmens arvinge

Adéle Bergman & Vilhelm Pontin


  AdelaideAdèle” Carolina Frederika Bergman (3/9 1819 – 18/9 1897)
  A-grenen [1.2.3.3.3]
  Dotter till Anna Ahlfort & Sven Bergman
icon-location-arrow  Ekeby, Östergötland


  David Vilhelm Pontin (5/12 1803 – 21/4 1859) (g. 10/1 1840 i Boarpicon-map-marker)
icon-home  Son till Per David Pontin & Catharina Charlotta Weidenhielm
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland
  Löjtnant, kapten; godsägare, patron; Riddare av Svärdsorden
  1 barn – Stamföräldrar åt A1-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  06-03-2019


21/10 2017: Släktingar sökes! Adèles grav kommer att tas bort mycket snart om inte någon anhörig tar kontakt med Tjärstads Kyrkogård. Det vore mycket tråkigt, särskilt då även hennes pappa Sven Johan Bergman, som var en viktig man i lokalsamhället, ligger i samma grav, och deras grav måste betraktas som ett litet stycke kulturhistoria.

Adèles namnteckning när Vilhelm dött 1859.

Adèles namnteckning när Vilhelm dött 1859.

När Adèle i november 1839 ville gifta sig med löjtnanten vid Kungliga Första Livgrenadjärregementet David Vilhelm Pontin, en son till prosten i Torpa Per David Pontin och hans hustru Catharina Charlotta Weidenhielm, så gav hennes far till en början sitt bifall till äktenskapet. Det var han som var hennes giftoman och som skulle godkänna giftermålet, då ogifta kvinnor var omyndiga.

Någonting måste dock ha hänt, för bara två veckor senare ångrade han godkännandet och gick emot äktenskapet, tydligen därför att brudgommen var hård och svår att lefva med. Ändå genomfördes vigseln efter nyår hemma på Boarp. Man kan ju undra vad som ligger bakom den historian.

David Vilhelm Pontin. Foto vänligen inskickat av Martin Giertz. Målningen finns i Torpa prästgård.

David Vilhelm Pontin. Foto vänligen inskickat av Martin Giertz. Målningen finns i Torpa prästgård.

Vilhelm och Adèles lysning 1839. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms lysning 1839. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms bröllop 1840. Ekeby församling.

Adèle och Vilhelms vigsel 1840. Ekeby församling.

Post och Inrikes Tidningar 24/2 1840.

Vilhelm är född på Torpa prästgård, men sägs ha varit fänrik redan vid tre års ålder! (Källa: Martin Giertz). Sedan blir han löjtnant vid Kungliga Första Livgrenadjärregementet och senare kapten vid Kungliga Andra Livgrenadjärregementet. Han är även godsägare på Sunnanå på andra sidan ån, där paret bosätter sig. Han blir så småningom Riddare av Svärdsorden.

De får en son tillsammans.

1850 flyttar familjen till Linköping. Ett par år senare pensionerar sig hennes far Sven Johan Bergman och köper godset Schedevi (numera Skedevid Slott) i Tjärstad församling, och 1855 flyttar Adèle och Vilhelm dit med sin son. Löjtnant Per Adolf Wallenberg hyr in sig hos dem.

Vilhelm dör under en vistelse i Stockholm 1859, endast 56 år gammal, men Adèle, som har ärvt Schedevi efter sin far, bor kvar där resten av livet tills hon dör i cancer 1897. De är begravda tillsammans på Tjärstads gamla kyrkogård i Rimforsa.


Liljeholmen går ur släkten

Liljeholmens manbyggnad i dag.

Liljeholmens manbyggnad i dag.

Adèle har inga bröder, och hennes äldre systrar har inte gift sig, så Liljeholmen och de underlydande torpen kommer att tillhöra hennes man Vilhelm Pontin. Det mesta säljs av generationen efter till Boxholmsbolaget (Liljeholmen säljs 1907). Enligt en artikel om Blåviks Gård i en lokaltidning från 1950-talet tvingades Adèles far av ekonomiska skäl sälja Hårdaholmen til Boxholmsbolaget därför att hans förmögenhet hade krympt (Källa: Sven Lantz’ samling). De många byggnaderna var förstås dyra att driva. Alfortsläkten brukade dock fortfarande gården; den sista brukaren i släkten sägs ha varit arrendatorn Per Magnus Karlsson (f. 1852) från D3a-grenen. Han flyttade sedan till Blåviks Gård, där hans son Ture Sigfrid Pettersson fortfarande var arrendator på 1950-talet.

Adèle ärver ganska många fastigheter, som hon genom föräldrarnas testamente hindras ifrån att sälja. Hon har så många att hennes son glömmer bort en av dem – Baggemålen – när bouppteckningen ska göras; inte förrän 11 år senare upptäcks misstaget och det läggs till ett extra dokument där han bekräftar att hon även ägt Baggemålen.

Per David Pontin underskrev förövrigt bouppteckningen efter Adèles mormor Eric Anders Ahlfort i sin egenskap av ansvarande för fattigkassan.


Dopvittnen

Lars Esbjörn Vilhelms dop 1841. Vittnen: Medicinal-Rådet M. af Pontin, Fältkamrer Bergman, Fru Bergman i Boarp, Prostinnan C. Veidenhjelm i Stockholm Kongl. Secreter L. C. Pontin i Stockholm, Löjtnant M. A. Pontin och dess fru född Durling, kyrkoherde Holmberger och Demoiselle Mathilda Bergman i Boarp. Torpa församling.

Lars Esbjörn Vilhelms dop 1841. Vittnen: Medicinal-Rådet M. af Pontin, Fältkamrer Bergman, Fru Bergman i Boarp, Prostinnan C. Veidenhjelm i Stockholm Kongl. Secreter L. C. Pontin i Stockholm, Löjtnant M. A. Pontin och dess fru född Durling, kyrkoherde Holmberger och Demoiselle Mathilda Bergman i Boarp. Torpa församling.

M. M. af Pontin. Riksarkivet.

M. M. af Pontin. Riksarkivet.

Det kungliga medicinalrådet Magnus Mårten af Pontin (1781-1858) var Vilhelms adlade farbror, och protokollsekreteraren Lars Constans (1800-1891) och majoren Magnus Adolf (1806-1887) var hans bröder. Prostinnan Catharina Charlotta Weidenhielm var deras mamma. Även Adèles syster och föräldrar var där.

Magnus Adolf Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Magnus Adolf Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Sven Zacharias Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.

Sven Zacharias Pontin, Vilhelms bror. Krigsarkivet.


Dödsnotis och bouppteckning

Adèles död 1897. Tjärstad församling.

Adèles död 1897. Tjärstad församling.

David Vilhelm Pontin 1859

Bouppteckningen efter Vilhelm i Torpa. Ydre Häradsrätt.

Inledningen till bouppteckningen efter Vilhelm i Tjärstad. Kinda Häradsrätt.

Inledningen till bouppteckningen efter Vilhelm i Tjärstad. Dokumentet är ganska omfattande, men kan läsas på ArkivDigital eller Riksarkivet. Kinda Häradsrätt.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Adèle Pontin (1859-1894); Adéle Pontin (1859-1894); Adele Pontin (1861, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Adlette Fredrike Caroline (1819); Demoiselle Adèle Fredrique Caroline Bergman (1840); Adéle Fredrique Caroline Bergman (1840); Mademoiselle Adele Fredr. Carolina Bergman (1840); Adeel Carolina Fredrika (1861); Enkefru Kaptenskan Adeel Carolina Fredrika Pontin (1861)
 •  namn (andras stavsätt): Lieutnanten vid 1sta Lifgrenad. Regementet David Vilhelm Pontin (1840); David Vilhelm Pontin (1840); Löjtnanten D. Wilh. Pontin (1840)
 •  f. Ekeby 1819: v37217.b216.s425
 •  g. Ekeby 1840: v37223.b10.s13 (v37218.b56.s5); v37224.b5
 •  d. Tjärstad 1897: v179611.b175.s9 (kräfta)
 •  bou. Tjärstad 1897??(ikke fundet);Tjärstad 1908: v77027.b1160.s225
 •  bou. Torpa 1859: v77468.b337.s665;Tjärstad 1859: v76983.b687.s1359
 •  husf. 1819-1850;1855-1897: v29523.b172.s331(1839-1844); v29525.b172.s333(1845-1850); v29526.b347.s669(1850); v29480.b131.s245(1855); v29482.b136.s255(1855-1861); v29484.b218.s477(1861-1866); v29486.b181.s443(1866-1872); v29488.b164.s394(1873-1878); v29490.b161.s378(1878-1883); v29492.b156.s348(1884-1888); v29494.b96.s336(1889-1893); v29496.b96.s336(1894-1897)
 •  husf. 1840-1859
 •  arv. v76712.b78.s141(1866); v76712.b105.s195(1866); v76712.b106.s196(1866); v76712.b578.s1125(1868); v76720.b126.s223(1894); v76720.b147.s265(1894); v76720.b148.s267(1894)
 •  barn f. Torpa: v41301.b206.s399(1841)

Arkiv

 •  icon-camera  Vilhelm okänt år. Orig. på Torpa Prästgård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *