Släktingar och grenar

Det läggs ständigt till ny information om släktens medlemmar. Läs alla inläggen här eller använd menyerna för att hitta sådant som du tycker är intressant:


Släktens olika grenar

Alfortnamnets former i Sverige.

Än så länge har det publicerats information från nedanstående grenar:


Släktens många medlemmar

Det läggs ständigt till nya inlägg om släktens medlemmar. Just nu finns det 3271 registrerade ättlingar till den förste Alfort i Sverige. Försläkter och partners är inte inräknade i denna siffra.

De olika grenbeskrivningarna har försetts med kartor där färgerna markerar hur många som är födda inom ett område. Bredvid kartorna finns det en tidslinje, där samma färger markerar hur många som fötts inom varje kvartssekel. Tidslinjerna börjar 1675 längst upp och slutar 2025 längst ner.

Karta 1: Födelseorter i Sverige och födelseår för alla ättlingar till Erik Alfort.

Karta 2: Födelseorter i Sverige och födelseår för alla som burit någon form av släktnamnet.

icon-check  04-12-2022