Bonden på Gunnarstorp som blev sockenman

Fredrich Jonsson Edman & Catharina Andersdotter


  Carl Fredrich Jonasson/Jonsson (Edman) (28/10 1731 – 1/10 1809)
  Gunnarstorpssläkten [1.1.4]
  Son till Maria Catharina Alfort & Jonas Ekstrand
icon-location-arrow  Mosstugan, Askeryd, Småland
  Bonde, sockenman


  CathrinaKarin” Andersdotter (22/10 1743 – 19/8 1810) (g. 8/11 1763 i Säbyicon-map-marker)
icon-location-arrow  Gissnabo, Säby, Småland
  Minst 7 barn – Stamföräldrar åt G-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  29-04-2024
icon-book  Läs även krönikans kap. 6


Soldattorpet Mosstugan. Foto: Esben Alfort 2017.

Fredrich föds i soldattorpet Mosstugan under Skyttlingebäck i Askeryd församling och växer upp på gården Gunnarstorp i Säby församling dit föräldrarna flyttat 1738.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Fredrich tjänar hemma på Gunnarstorp 1750, och så småningom tar han över gården som äldste son. 1760 är han dopvittne åt sin storasysters barn i Skänninge, och då kallar han sig Carl Fredrich Edman, men detta efternamn som familjen nyligen anammat använder han tydligen aldrig hemma. Han gifter sig 1763 med bonddottern Catharina ”Carin” Andersdotter från granngården Gissnabo.

Fredrich och Catharinas bröllop 1763. Säby församling.

Fredrich och Catharinas vigsel 1763. Säby församling.

Gunnarstorp och Gissnabo.

Gunnarstorp och Gissnabo.

Fredrich och Carin bor kvar på Gunnarstorp resten av livet och får 7 barn.

Åker på Gunnarstorp. Foto: Esben Alfort 2017.

Det var förstås ett mycket annat liv de levde än om hans mamma hade gift sig med en som hennes föräldrar hade kunnat godkänna och de sålunda inte hade gjort henne arvlös. Men familjen gav inte upp för det, och de hade fortfarande en stolthet som de förde vidare genom släkten. Fredrich var sålunda inte bara bonde utan även sockenman ansvarig för Björka rote där de bodde, och hans äldsta son blev till och med riksdagsman, medan en annan blev nämndeman och kyrkvakt, och två döttrar gifte sig med nämndemän, en av dem även kyrkvakt, och en av dem gifte sedan om sig med en rusthållare.

De var inte förmögna, men inte fattiga heller. När Fredrich dör i bröstfeber 1809, lämnar han 182 riksdaler i arv till sina barn. Carin dör i vattusot året efter.

Fredrich Jonssons bouppteckning 1809.

Fredrich Jonssons bouppteckning 1809: Bouppteckning ock wärdering hålen den 9. ocktober 1809 efter Bonden ock sockenmannan Fredrich Jonson i Gunnarstorp som med döden afled den 1sta i samma månad ock Lemnade efter sig des hustru Catarina Andersdoter med wilcken han under deras sammanlefnad sammanaflat sju Barn 4 söner ock 3 dötrar. Sönerna äro Eric : Renhålt : Gustaf : Jakop ock Dötrar Ewa : Stina : Catrina alla myndiga utom den sistnämda wilcken är 30 år gammal.

Fredrik Jonssons död 1809. Säby församling.

Fredrik Jonssons död 1809. Säby församling.

Catrina Andersdotters död 1810. Säby församling.

Catrina Andersdotters död 1810. Säby församling.

Bland deras ättlingar finns Greta Garbo.


Dopnotiser

Eric Anders' dop 1764. Säby församling.

Eric Anders’ dop 1764. Säby församling.

Eva Majas dop 1767. Säby församling.

Eva Majas dop 1767. Vittnen: Måns Nilsson i Klosterås, dr. Carl Jonsson i Gunnerstorp, hust. Ulrica Jonsdotter i Klåsterås, pig. Annika Jonsdotter uti Dagstorp Säby församling.

Anders Reinholds dop 1771. Säby församling.

Anders Reinholds dop 1771. Vittnen: Bonden Ulric Jonsson, ib., dräng Carl Henr. Jonsson, ib., hustru Cherstin Larsdr ib., Pigan Catharina Svensdr ibid. Säby församling.

Carl Gustafs dop 1774. Vittnen: Bonden Måns Nilsson i Gånarstorp, Drängen Anders Andersson i Omedstorp, hust. Ulrica Jonsdr i Gånarstorp, Pig. Ana Jönsdr i Uddarp. Säby församling.

Carl Gustafs dop 1774. Vittnen: Bonden Måns Nilsson i Gånarstorp, Drängen Anders Andersson i Omedstorp, hust. Ulrica Jonsdr i Gånarstorp, Pig. Ana Jönsdr i Uddarp. Säby församling.

Anna Stinas dop 1777. Vittnen: Bonden Måns Nilsson i Gunnarstorp, Sven Gustafsson i Långaryd, hustr. Ulrica Jonsdotter i Gunnarstorp, pig. Stina Svensdr i Börka. Säby församling.

Anna Stinas dop 1777. Vittnen: Bonden Måns Nilsson i Gunnarstorp, Sven Gustafsson i Långaryd, hustr. Ulrica Jonsdotter i Gunnarstorp, pig. Stina Svensdr i Börka. Säby församling.

Cathrinas dop 1780. Vittnen: Bonden Gustaf Jeansson i Uddarp, B. Olaf Swensson i Börka, Hustr. Maria Nilsdr i Uddarp, Pig. Cherstin Swensdr i Långery. Säby församling.

Cathrinas dop 1780. Vittnen: Bonden Gustaf Jeansson i Uddarp, B. Olaf Swensson i Börka, Hustr. Maria Nilsdr i Uddarp, Pig. Cherstin Swensdr i Långery. Säby församling.

Jacobs dop 1784. Vittnen: B. Carl Jonsson ibm., Hustr. Sara Ericsdr ibm, P. Stina Svensdr i Björka. Säby församling.

Jacobs dop 1784. Vittnen: B. Carl Jonsson ibm., Hustr. Sara Ericsdr ibm, P. Stina Svensdr i Björka. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Fredrich (1731-1793); Gossen Friedrich (1749); Dr. Friedrih (1750); Carl (1753-1759); Carl Friedrich (1754-1763); Carl Fredric (1755-1764); Fridrich Jonsson (1756-1764); Carl Fred. Edman (1760); Dr. Fridrich Jonsson (1763); Karl (1766-1767); Fredric Jonsson (1767-1808); Fredrik Jonsson (1769-1777); Fredrick (1770-1771); Carl Fredr. Jonsson (1771); Friedric (1772-1803); Friedrich (1774-1777); Fredric Jonasson (1777-1809); Fredric Jonsson (1778-1802); Friedrik (1779); Friedr. Jonsson (1780); Friedric Jonasson (1784); Fredric (1785-1805); Fredrik (1796-1799); Fred. Jonsson (1803-1809); Fredrich Jonson (1809); Fredrich Jonsson (1810)
 •  namn (andras stavsätt): Catherrina (1743); P. Catharina Andersdr (1763); Karin (1764); Karin Andersdotter (1767); Karin Andersdr (1769-1777); CatHerrina Andersdotter (1771-1777); Catharina Andersdotter (1774); CatHerrina And:dr (1778-1788); Carin And:dr (1780); Catrina And:dr (1784); Catharina Andersdr (1789-1808); Catrina Andersdr (1799-1802); Catrina AndersDotter (1810)
 •  f. Askeryd 1731: v31818.b138.s267
 •  f. Säby 1743: v36239.b173.s169
 •  g. Säby 1763: v36240.b134.s265
 •  d. Säby 1809: v36242.b242.s518 (bröstfeber)
 •  d. Säby 1810: v36242.b245.s524 (vattusot)
 •  bou. Säby 1809: v77708.b227.s421
 •  husf. 1759-1808 Säby: v22030.b78.s126(1759-1768); v22031.b88.s148(1769-1777); v22031.b199.s406(1778-1788); v22033.b95.s84(1789-1798); v22034.b103.s91(1799-1802); v48937a.b2200.s206(1803-1808)
 •  husf. 1769-1808
 •  mant. 1749-1750;1753-1755;1759-1764;1766-1767;1770-1809 Gunnarstorp: v400720a.b2250.s219(1749); v400721.b2040.s195(1750); v400724a.b2100.s202(1753); v400725.b1990.s191(1754); v400726a.b2030.s195(1755); v400729.b1720.s164(1759); v400730b.b1720.s163(1760); v400731.b1800.s171(1761); v400732.b1660.s161(1762); v400733.b3040.s299(1763); v400734a.b1420.s158(1764); v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767); v400740.b310.s55(1770); v400741b.b1600.s307(1771); v400742.b2470.s483(1772); v400743a.b2670.s523(1773); v400743a.b6390.s1253(1774); v400744a.b2440.s475(1775); v400745a.b1680.s323(1776); v400746.b1040.s193(1777); v400746.b4030.s807(1778); v400747.b1130.s207(1779); v400747.b3710.s721(1780); v400748.b1030.s193(1781); v400748.b3750.s747(1782); v400749a.b1080.s194(1783); v400749a.b3560.s193(1784); v400750a.b960.s180(1785); v400750a.b3280.s182(1786); v400751b.b99.s183(1787); v400751b.b331.s182(1788); v400752a.b990.s184(1789); v400752a.b3640.s223(1790); v400753b.b114.s215(1791); v400753b.b379.s221(1792); v400754a.b1170.s218(1793); v400754a.b3870.s198(1794); v400754a.b6550.s198(1795); v400754a.b9090.s159(1796); v400754a.b11480.s636(1797); v400755b.b89.s81(1798); v400755b.b339.s157(1799); v400755b.b586.s169(1800); v400756a.b890.s169(1801); v400759a.b960.s177(1802); v400759a.b4900.s213(1803); v400759a.b9250.s1082(1804); v400760a.b1700.s160(1805); v400760a.b11880.s1172(1806); v400762a.b179.s175(1807); v400762a.b1119.s1111(1808); v400764b.b221.s428(1809)
 •  mant. 1763-1764;1766-1767;1770-1809
 •  dopv. v36239.b202.s198(1756); v40304.b93.s175(1760)
 •  sock. 1783-1799 Säby: v48926.b5.s21(1783); v48926.b7.s25(1783); v48926.b106.s214(1796); v48926.b128.s257(1799)
 •  barn f. Säby: v36240.b175.s347(1764); v36240.b182.s361(1767); v36240.b198.s395(1771); v36240.b209.s417(1774); v36240.b224.s447(1777); v36240.b237.s471(1780); v36241.b68.s146(1784)