G-grenen: Fredrichsson på Rås

Riksdagsmannasläkten (inkl. Greta Garbo)


icon-leaf  Gunnarstorpssläkten > G-grenen > G1-grenen / G2-grenen / G3-grenen / G4-grenen / G5-grenen
icon-home  Förfäderna till G-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.1] Maria Catharina Alfort & Jonas Ekstrand
  3. [1.1.4] Fredrich Jonasson & Catharina Andersdotter

icon-book  Det finns många inlägg som rör G-grenen. Läs även krönikans kap. 6.
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  6 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  20-12-2021


Rås gård i Säby. Foto: Esben Alfort 2018.

G-grenen verkar ha varit en betydelsefull bondesläkt med politiska ambitioner. Grenens mest kända medlem är utan tvekan Greta Garbo, men det fanns även flera riksdagsmän som representerade bönderna vid landets riksdagar. Från början fanns det dessutom gott om sockenmän, kyrkorådsledamöter och nämndemän i familjen.

Flera av medlemmerna emigrerade till Nordamerika, och en familj (G3a-grenen) till Sydafrika.

Smålandssläktens kärnområde i Säby församling.

Gunnarstorpssläktens kärnområde i Säby församling.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 10 generationer med 815 ättlingar födda 1764-2004. Av de kända är 345 (42%) män och 361 (44%) kvinnor. Det finns ingen inom denna gren som ärvt släktnamnet.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 41,3 år (223 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 9,8% (80 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 1,1 st. (735 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 2,5 st. (323 par)