En levande symbol för försoning

Eric Gabriel Edman & Dorothea Örnberg


  Eric Gabriel Jonasson Edman (3/3 1739 – 16/11 1827)
  Gunnarstorpssläkten [1.1.7]
  Son till Maria Catharina Alfort & Jonas Ekstrand/Edman
  Gunnarstorp, Säby, Småland
  Extra besökare, stadstjänare; frälseman, rustmästare, rusthållare; skatteman, bonde


  Dorothea Magdalena Örnberg (4/2 1746 – 17/1 1829) (g. 21/9 1763 i Högby)
  Högby, Östergötland
  Minst 10 barn – Stamföräldrar åt I-grenen


  Primärkällor
  27-10-2023
icon-book  Läs även krönikans kap. 6


Erics namnteckning 1777. Lantmäteriet.

Eric Gabriel Edman & Dorothea Magdalena Örnbergs vigsel 1763. Högby församling.

När Eric Gabriel uppkallas efter sin avlidne morfar Erik Alfort och sin morbror Gabriel Ahlfort är det kanske ett tecken på att hans föräldrar vill återknyta banden till familjen som förvisat dem efter deras giftermål. Även Gabriel har bidragit till en försoning mellan sin mor och syster och har sett till att de skulle få ärva släktgården Gunnarstorp trots att systern gjorts arvlös, och lille Eric ska också så småningom komma att dra nytta av Gabriels positiva inställning.

Efter att ha vuxit upp på Gunnarstorp och sedan Lövingsborg vid Skänninge bosätter sig Eric på sistnämnda torpet 1761-1763. Sedan flyttar han till Axstad i Högby församling, där han gifter sig med pigan Dorothea Magdalena Örnberg, som förmodligen var dotter till juveleraren Anders Öhrnberg i Axstad (1695-1765). Det är ett bra parti för honom, så morgongåvan är 30 lod silver och 2 dukater – en ganska ansenlig summa. Då är det bara att skaffa sig ett jobb så han kan försörja en familj.

Han lyckas få en anställning som skattevisitör i Skänninge, där de till en början bor hos färgare Linquists änka i Sprättebrunnskvarteret nr. 28. Det är där som de får sitt första barn 1764. Under denna tid kallas han ibland stadstjänare och ibland extra Besökare. Det var ett högt respekterat yrke.

1766 har de flyttat till Follingekvarteret, och 1768 återvänder de till Axstad, där han blir rusthållare för Skänninge kompani på Södergårdenicon-map-marker, som är kronorusthåll. Gården ägs till hälften av hans morbror Gabriel Ahlfort, och man kan ju tänka sig att han kanske återigen har hjälpt familjen att få råd med en ordentlig bostad.

Infarten till Axstad Södergård i dag. Källa: Google.

Axstad genomgår storskifte 1771-1773. Alla ägarna möts en oktoberdag 1771 för att besiktiga åkrarna och komma överens om hur de ska dela på dem framöver. Det är bråttom på grund av den sena årstiden, så de skyndar sig att mäta upp marken. När de träffas igen efter en vecka för att dela åkrarna mellan sig, är inte Eric nöjd med fördelningen och vill ändra på alla lotterna. Detta skapar en lång dispyt som gör att hela dagen går åt, så han far hem och tänker ut ett bättre sätt att dela upp området. Denna idén lägger han fram nästa dag, och förslaget godtas, så antagligen är det Erics kvällstankar den dagen som är anledningen till att Axstads gårdar ligger som de gör i dag.

Eric äger endast hälften av Axstad Södergård, och från ca. 1777 och fram till 1788 är det hans kusin Brita Fredrica Ahlfort och hennes man Esaias Ögnelodh som brukar andra hälften.

Esaias Ögnelodh och Eric Edman på Axstad 1780. Lantmäteriet.

1775-1796 underskriver Eric regelbundet Högby kyrkas räkenskaper, ibland tillsammans med Esaias Ögnelodh.

Erics namnteckning på Högby kyrkas räkenskaper 1775.

Paret får minst 10 barn ihop.

Från år 1800 är han skatteman på Skrukeby Berggårdicon-map-marker i dåvarande Västra Skrukeby församling, vilket innebär att gården som han ägde till hälften var en skattegård.

Skrukeby Berggård ligger numera vid en motorväg. Källa: Google.

Sonen Anders Peter gifter sig med en dotter till en livgrenadjär som bor på gården och tar 1817 pappans gård. Föräldrarna hyr då in sig på Skrukeby Östergårdicon-map-marker i stället.

Skrukeby Östergård i dag. Källa: Google.

Sin ålderdom tillbringar paret emellertid i fattigstugan i Skrukeby.

När barnbarnet Magdalena gifter sig kallas hon frälsemannadotter, vilket vittnar om att Eric Gabriels mamma hade lyckats med projektet att försöka bevara släkten inom frälseståndet trots att hon gift sig med en dräng mot sina föräldrars vilja.


Dopnotiser

Carl Petters dop och begravning 1764. Dopvittnen: Tullst. Dalström, Insp. Solander, Mad. Schenberg. Skänninge församling.

Carl Fredrichs dop 1766. Vittnen: Herr Insp. Reuser, Adj. Herr Hult, Madame Kraft, Mademois. Cath. Hel. Livin. Skänninge församling.

Ullricas dop 1769. Vittnen: Anders Bengtsson och Hans Andersson i Axstad, dr. Anders Andersson och Carl JAcobsson ibm; Hustru Karin Pehrsdr, h. Anna Larsdr i Axstad, Pigan Brita Månsdr ibm, Pig. Stina Pehrsdr ibm. Högby församling.

Anders Peters dop 1771. Vittnen: Pehr Börjesson i Norrby, Pehr Jansson i Axstad, dr. Anders Pehrsson i Norrby, dr. Lars i Axstad; h. Maria i Norrby, h. Maria i Norrby, pig. Stina Pehrsdotter i Axstad. Högby församling.

Gustaf Reinholds dop 1773. Vittnen: Peter Nilsson och Anders Larsson i Axstad, dr. Pehr Samuelsson och Pehr Andersson ibm; h. Maria Johansdr, h. Catharina Johansdr i Axstad, pig. Stina Greta Örnberg i Bocketorp, pig. Lisa Samuelsdr i Axstad. Högby församling.

Johannes’ dop 1775. Vittnen: Hans Andersson och Peter Andersson, dr. Nils Hansson, Måns i Axstad; h. Anna Larsdotter, h. Catharina Joachimsdotter i Axstad, pigor Brita och Maria ibm. Högby församling.

Eric Gabriels dop 1777. Vittnen: Hr Sergeant Ögnelou, Pastori Son Joh. Gab. Zerl, Peter Andersson och Hans Andersson i Axstad; Fru Brita Fredr. Ahlfort, Jfr. Brita Cathar. Kjernander, h. Catharina Joachimsdotter och Anna Larsdotter i Axstad. Högby församling.

Magdalenas dop 1779. Vittnen: Herr Sergeanten Ögnelod, Peter Nilsson i Axstad, drr. Jonas och Anders ibm; Fru Anna Maria Ögnelod, h. Maria Johansdr i Axstad, pigg. Lisa Samuelsdotter och Stina ibm. Högby församling.

Margaretas dop 1781. Vittnen: Rusthållaren Peter Andersson och Jacob Jacobsson i Axstad, drr. Magnus Erlandsson och Jacob Jacobsson ibm; h. Catharina Joachimsdotter, h. Anna Maria Nilsdr, pig. Inga, alla i Axstad. Högby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Eric Edman (1774); Eric G. Edman (1775-1813)
 •  namn (andras stavsätt): Erik Gabriel (1739); Eric (1757-1763); Erik (1758); Erich (1759-1763); Åboen Erich Gab. Jonasson (1761-1763); Drängen Eric Gabriel Edman (1763); Stadstjänaren Eric Edman (1763); Extra Besöka. Erich G. Edman (1764); Extra Besökaren Erich Gabri. Edman (1764); Stadstiäna. Erich Gab. Edman (1765); Stadstiän. Erich Edman (1766); Eric Gabr./Gab. Edman (1766-1816); Erich Gab. Edman (1767); Rusthållaren/Rusth. Eric Gabriel Edman (1769-1781); Eric Edman (1770-1809); Rusthållaren Edman (1770-1779); Rusthåll. Gabriel Edman (1771); Rusthållaren/Rusth. Eric Edman (1772-1775); Eric G. Edman (1784); Rusthållaren Hedman (1789); Bonden Gabriel/Gabr. Edman (1794-1801); Rusth. Eric Gabr. Edman (1795); Skattem. Eric Edman (1804); Skattem. Gabriel/Gabr. Edman (1804-1808); Sk:m. Eric Gab. Edman (1806-1810); Skattemannen Eric Gabriel Edman (1807); Eric Gustaf Edman (1807); Skm. E. G. Edman (1811); Skattemanen Erik Gabriel Edman (1813); Erik G. Edman (1813); Inhys. Erik Gabriel Edman (1817-1820); Inhyses/Inhys. Gabriel Edman (1821-1825); f.d. Bonden Gabr. Edman (1826-1827); Gabriel Edman (1827); förra Bonden och Fattighjonet Gabriel Edman (1829)
 •  namn (andras stavsätt): Pigan Dorothea Magdalena Öhrnberg (1763); Dorothea Örnberg (1763-1801); Dorothea (1766); Dorothea/Doroth. Magdalena/Magdale./Magdal./Magd. Örnberg (1767-1825); Magdalena Örnberg (1775); Dorothea Edman (1776); Dor. M. Edman (1801-1805); Dorothea/Doroth. M. Örnberg (1806-1816); Dorothea Magdalena Öhrnberg (1807); Doroth. Marg. Örnberg (1826-1829); Dorothea Margareth Örnberg (1829)
 •  f. Säby 1739: v36239.b162.s158
 •  g. Högby 1763: v37969.b99.s193
 •  d. V. Skrukeby 1827: v55673.b116.s215 (ålderdom)
 •  d. V. Skrukeby 1829: v55673.b116.s215 (ålderdomsbräckl.)
 •  husf. 1762-1767;1794-1827 Allhelgona: v24001.b102.s193(?-1762?); Skänninge: v29070.b43.s73(1763-1766); v29069.b50.s87(1766); v29069.b54.s95(1767); Högby: v26129.b17.s21(1794-1797); v26129.b63.s113(1798-1801); V. Skrukeby: v26999.b90.s170(1801-1805); v27000.b63.s106(1806-1810); v27000.b93.s166(1811-1816); v27000.b198.s322(1817-1820); v27001.b51.s44(1821); v27001.b36.s29(1821-1825); v27002.b57.s48(1826-1829)
 •  husf. 1763-1767;1794-1829
 •  mant. 1757-1763;1768-1799 Lövingsborg: v400927a.b527.s1049(1757); v400928.b4870.s944(1758); Gunnarstorp: v400729.b1720.s164(1759); v400730b.b1720.s163(1760); Lövingsborg: v400931a.b5610.s1097(1761); v400932.b4940.s975(1762); v400933.b5380.s1047(1763); Axstad: v400938.b7470.s1357(1768); v400939.b9150.s906(1771); v400940.b8600.s1703(1772); v400943.b1000.s2029(1773); v400944.b8930.s885(1776); v400945.b8800.s1012(1783); v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786); v400948.b8650.s1717(1787); v400949.b9270.s1841(1788); v400950.b9550.s1997(1789); v400951.b9810.s1947(1790); v400952.b10120.s2011(1791); v400953.b10360.s2059(1792); v400954.b10680.s2123(1793); v400955.b10620.s2121(1794); v400956.b10880.s2163(1795); v400957.b10520.s2087(1796); v400958.b10610.s2103(1797); v400959a.b981.s1945(1798); v400960a.b1049.s2083(1799)
 •  mant. 1768-1799
 •  dopv. v37972.b94.s307(1770); v37972.b100.s319(1783); v37972.b101.s321(1784); v37972.b101.s321(1785); v55672.b107.s351(1804); v55672.b111.s359(1807); v55672.b111.s359(1808); v55672.b113.s363(1809); v55672.b117.s371(1811)
 •  dopv. v37972.b97.s313(1776); v37972.b100.s319(1783); v37972.b101.s321(1784); v37972.b101.s321(1785); v55672.b111.s359(1808)
 •  sock. v37972b.b270.s33(1775); v37972b.b300.s39(1778); v37972b.b320.s43(1780); v37972b.b330.s45(1781); v37972b.b370.s53(1785); v37972b.b380.s55(1786); v37972b.b430.s66(1790); v37972b.b480.s76(1796)
 •  arv. v76692.b176.s345(1813); v76692.b179.s351(1813)
 •  lantm. 1774; 1784
 •  barn f. Skänninge: v40304.b113.s215(1764); v40304.b119.s227(1765); v40304.b123.s235(1766); Högby: v37972b.b950.s301(1769); v37972.b94.s307(1771); v37972.b95.s309(1773); v37972.b96.s311(1775); v37972b.b990.s309(1777); v37972.b98.s315(1779); v37972.b99.s317(1781)
 •  barn d. Skänninge: v40304.b113.s215(1764); v40304.b119.s227(1765); Högby: v37972.b170.s501(1779)