C2-grenen: Rudebeck

Rudebecksläkten


icon-leaf  Blåvikssläkten > C-grenen > C2-grenen icon-stop
icon-home  Förfäderna till C2-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.10] Gustaf Adolf Alfort & Catharina Lovisa von Gertten
  4. [1.2.10.2] Eva Christina Alfort & Adam Rudebeck

icon-book  Det finns många inlägg som rör C2-grenen
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-check  10-07-2021


Mörby Kronogård 1972. Stockholms Läns Museum.

I denna gren, vars namn uttalas Rubeck, sökte sig folk bort ifrån landet och in till städerna för att livnära sig med handel, kyrka och skola. Ytterst få fick egna barn, så grenen dog ut med tredje generationen.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 3 generationer med 9 ättlingar födda 1814-1879. Av dessa är 3 (33%) män och 6 (66%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 52,1 år (8 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 11,1% (1 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 0,6 st. (8 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 0,8 st. (6 par)