Per i Blåvik

Per Carlson & Sofia Karlsdotter


  PetterPer i Blåvik” Magnus Carlson (4/7 1852 – 23/6 1946)
  D3-grenen [1.2.11.8.2.4]
  Son till Vilhelmina Ahlfort & Carl Andersson
icon-location-arrow  Hårdaholmen, Ekeby/Blåvik, Östergötland
  Hemmansägare, brukare, arrendator


  Hedda Sofia Karlsdotter (30/5 1859 – 26/4 1918) (g. 31/3 1878 i Malexandericon-map-marker)
icon-location-arrow  Hökshult, Malexander, Östergötland
  16 barn – Stamföräldrar åt D3c-grenen


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  13-03-2022


Per Magnus Carlsson på sin 80-årsdag 4/7 1932. Foto vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

Per gifter sig med hemmansägardottern Hedda Sofia Karlsdotter från Gökshult i Malexander efter det att hon blivit med barn ett halvår tidigare.

Per Magnus och Hedda Sofia vigdes av kapellpredikant Wågman i Blåvik 1878 då Blåvik kyrka fortfarande höll på att byggas. Malexander församling.

Per och Sofia vigdes av kapellpredikant Wågman i Blåvik 1878 då Blåvik kyrka fortfarande höll på att byggas. Malexander församling.

Per har kasserats från militärtjänst, så de kan etablera sig som jordbrukare hos hans föräldrar hemma på Hårdaholmen, där han arrenderar en tredjedel av gården.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

1880 blir han ensam arrendator då föräldrarna flyttat till Blåviks gård.

1896 verkar Per plötsligt ha vräkt familjen som bott i torpet Berget på Hårdaholmens ägor sedan 1891. Enligt Per-Anders Lundh (Mellan Liljeholmen och Somvik, 1998) började man med en gång montera ner den relativt nya och fina stugan för att flytta den från platsen till soldattorpet Stensjön, där det sedan byggdes upp igen. Man väntade inte ens på att familjen flyttat ut, utan började nermonteringen en tidig morgon vid juletid. Per-Anders Lundh föreslår att orsaken till flytten skulle kunna vara att de militära myndigheterna krävt bättre bostad för soldaten i Stensjön, men sättet det gjordes på verkar onekligen mycket konstigt.

1904 övergår brukandet av Blåvik till Pers storebror, men 1909 lämnar han gården, och arrendatorsansvaret går tillbaka på Per, som dock från 1915 börjar överlämna det till sina söner Sven David och Ture.

Blåviks gård 2016. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.

1918 var ett mycket svårt år för Per då han miste både sin far och sin hustru inom få månader. Sofia dog av diabetes.

De hann dock med att få inte mindre än 16 barn, och grundade därmed den största släkten av jordbrukare som stannat kvar i släktens ursprungstrakt. Enligt ett barnbarn kunde det vara mer än tjugo personer runt matbordet i deras hem.

Dessutom tog de minst 4 oäkta barnbarn som fosterbarn, så trots historien med vräkningen från Berget känns det ju som de måste ha varit kärleksfulla människor.

Barnen på 1940-talet, kanske när pappan gick bort 1946. På bakre raden John, Josef, Gustaf, Ottilia, Karin, Gerda och David. På främre raden Hulda, Johan, Ture och Simon. Bilden vänligen inskickad av Margareta Sigbladh.

Det är Pers storebrors svärson Axel Thorn som är förmyndare åt de omyndiga barnen när bouppteckningen efter deras mammas död görs upp. Vid den tiden hade de 5 hästar, 9 kor, 4 ungnöt, 1 tjur, 7 får med lamm, 4 grisar, 20 höns och 1 tupp på Blåviks Gård.

Pers namnteckning 1918 när hustrun gått bort.

Per bodde kvar på Blåvik till sin död 1946.

Per Magnus och Hedda Sofia Carlssons familjegrav. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.

Per och Sofias familjegrav i Blåvik. Fotot vänligen inskickat av Mari Fredberg.


Per Magnus bouppteckning 1946.

Sofias bouppteckning och inbördes testamente 1918.


Dopnotiser

Karl Johan Selims dop 1878 noteras både i Blåvik och Malexander. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Hårdaholmen af Torpa förs. och Hun Troi Ahlfort. Blåvik församling.

Karl Johan Selims dop 1878 noteras både i Blåvik och Malexander. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Hårdaholmen af Torpa förs. och H:un Troi Ahlfort. Blåvik församling.

Karl Johan Selims dop 1878 noteras både i Blåvik och Malexander. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Hårdaholmen af Torpa förs. och Hun Troi Ahlfort. Malexander församling.

Karl Johan Selims dop 1878 noteras både i Blåvik och Malexander. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Hårdaholmen af Torpa förs. och H:un Troi Ahlfort. Malexander församling.

Per Davids dop 1879. Vittnen: Pastor O. Wågman och hans hustru Anna Blomberg i Kopparhult; Dr. Axel Karlsson i Håreholmen och Jungfru Ida Gustafsson från Hvarf. Torpa församling.

Per Davids dop 1879. Vittnen: Pastor O. Wågman och hans hustru Anna Blomberg i Kopparhult; Dr. Axel Karlsson i Håreholmen och Jungfru Ida Gustafsson från Hvarf. Torpa församling.

Gustaf Enoks dop 1880. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Håreholmen och hans hustru Troe Wilhelm. Ahlfort. Blåvik församling.

Gustaf Enoks dop 1880. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson i Håreholmen och hans hustru Troe Wilhelm. Ahlfort. Blåvik församling.

Elin Augustas dop 1881. Vittnen: Pastor O. Wågman, Fru Anna Wågman, Blåvik, Arr. Per Andersson Liljeholmen, Hanna Andersd. Boarp, Ekeby S:n. Blåvik församling.

Elin Augustas dop 1881. Vittnen: Pastor O. Wågman, Fru Anna Wågman, Blåvik, Arr. Per Andersson Liljeholmen, Hanna Andersd. Boarp, Ekeby S:n. Blåvik församling.

Marias dop 1883. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson och h. h. Troi Ahlfort, Blåvik. Blåvik församling.

Marias dop 1883. Vittnen: Kyrkovärden Karl Andersson och h. h. Troi Ahlfort, Blåvik. Blåvik församling.

Hanna Matildas dop 1884. Vittnen: Kapellpred. O. Wågman, Kopparhult och h. h. Anna Blomberg. Blåvik församling.

Hanna Matildas dop 1884. Vittnen: Kapellpred. O. Wågman, Kopparhult och h. h. Anna Blomberg. Blåvik församling.

John Petrus' dop 1886. Vittnen: Karl Andersson och h. h. Troi Ahlfort, Blåvik. Blåvik församling.

John Petrus’ dop 1886. Vittnen: Karl Andersson och h. h. Troi Ahlfort, Blåvik. Blåvik församling.

Nils Eriks dop 1887. Vittnen: Komminister O. Wågman och h. h. Anna Fredrika Blomberg, Wreta Kloster. Blåvik församling.

Nils Eriks dop 1887. Vittnen: Komminister O. Wågman och h. h. Anna Fredrika Blomberg, Wreta Kloster. Blåvik församling.

Hulda Sofias dop 1889. Vittnen: Karl Johansson och hans hustru Hedda Johansson samt dottern Hulda fr. Uglebo i Malx. Blåvik församling.

Hulda Sofias dop 1889. Vittnen: Karl Johansson och hans hustru Hedda Johansson samt dottern Hulda fr. Uglebo i Malx. Blåvik församling.

Sven Davids dop 1890. Vittnen: Skogvaktaren Aron Petersson, Häggarp med fru Karolina Matilda Adolfsdotter. Blåvik församling.

Sven Davids dop 1890. Vittnen: Skogvaktaren Aron Petersson, Häggarp med fru Karolina Matilda Adolfsdotter. Blåvik församling.

Simon Gunnars dop 1891. Vittnen: Föräldrarna jämte Piga Charlotta Cecilia Karlsson i Håreholmen. Blåvik församling.

Simon Gunnars dop 1891. Vittnen: Föräldrarna jämte Piga Charlotta Cecilia Karlsson i Håreholmen. Blåvik församling.

Ernst Josefs dop 1893. Vittnen: Fadern och Enkan Karolina Mathilda Adolfsdotter från London under Blåvik. Blåvik församling.

Ernst Josefs dop 1893. Vittnen: Fadern och Enkan Karolina Mathilda Adolfsdotter från London under Blåvik. Blåvik församling.

Ture Sigfrids dop 1895. Vittnen: Barnets fader jemte enkan Karolina Mathilda Adolfsdotter från London under Blåvik. Blåvik församling.

Ture Sigfrids dop 1895. Vittnen: Barnets fader jemte enkan Karolina Mathilda Adolfsdotter från London under Blåvik. Blåvik församling.

Karin Ingeborgs dop 1897. Vittnen: Per Gustaf Karlsson, Fiskare fr. Blåvik och h. h. Karolina Charlotta Johansdotter. Blåviks församling.

Gerdas dop 1899. Vittnen: Kantor August Albert Rydin, Skolhuset, och h. h. Blåviks församling.

Troi Ottilias dop 1900. Vittnen: f. Arr. Axel Vilhelm Karlsson och h. h. Hanna Kristina Andersson fr. qvart. Plogen nr. 7 i Tranås Köping. Säby församling.

Troi Ottilias dop 1900. Vittnen: f. Arr. Axel Vilhelm Karlsson och h. h. Hanna Kristina Andersson fr. qvart. Plogen nr. 7 i Tranås Köping. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckning: Per Carlson (1898-1918)
 •  namn (andras stavsätt): Peter Magnus (1852-1875); Petter Magnus (1876-1878); Peter Magnus Karlsson (1878); Petter Magnus Karlsson (1878-1884); Per Magnus Karlsson (1885-1926); Per Carlsson (1894); Peter Carlsen (1902); Arr. Per Magnus Karlsson (1918); Änkomannen Landtbrukaren Per Magnus Carlsson (1918); f. arrend. Per Magnus Karlsson (1941); förre lantbrukaren Per Magnus Carlsson (1946)
 • icon-female namnteckning: Sofia Carlson (1918, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Hedda Sofia Gustafsdotter (1878); Hedda Sofia Karlsdotter/Karlsdr (1878-1915); Hedda Sofia Karlsson, f. Karlsdr (1916-1918); Hedda Sofia Karlsson (1918); Fru Hedda Sofia Carlsson, född Carlsson (1918); Hedda Sofia Carlsson (1946)
 •  f. Ekeby 1852: v37219.b52.s96
 •  g. Malexander 1878: v39090.b240.s235
 •  d. Blåvik 1918: v175689.b2370.s25 (diabetes mellitus)
 • icon-male bou. Blåvik 1946: v514123.b2360.s54
 • icon-female bou. Blåvik 1918: v514171.b4070.s29
 •  husf. 1852-1926;1941 Ekeby: v25382.b104.s92(1852); v25386.b134.s112(1852-1853); Torpa: v29526.b126.s227(1853-1854); v29526.b157.s289(1854-1855); v29527.b161.s297(1856-1860); v29528.b147.s137(1861-1865); v29529.b118.s107(1866); v29529.b116.s105(1866-1871); v29530.b130.s120(1871-1875); v29531.b125.s116(1876-1878); v29531.b125.s116(1878-1880); Blåvik: v25060.b124.s118(1880-1884); v25061.b131.s118(1885-1894); v175685.b133.s119(1895-1904); v175685.b45.s31(1904-1915); v175686.b38.s23(1916-1926); v327251.b100(1941)
 •  husf. 1878-1918: v29531.b125.s116(1878-1880)
 • icon-male mant. 1940 Blåvik: v884709.b4490.s4(1940)
 •  arv. v76720.b147.s265(1894); v76722.b150.s293(1898); v514171.b2850.s36(1918); v514171.b2860(1918)
 • icon-female arv. v514123.b2380(1946)
 •  barn f. Blåvik: v37048.b6; Malexander 1878(1878); Torpa: v41305.b39.s69(1879); Blåvik: v37048.b10(1880); v37048.b13(1881); v37048.b15(1883); v37048.b17(1884); v37048.b20(1886); v37048.b21(1887); v37048.b25(1889); v37048.b27(1890); v37048.b31(1891); v37048.b34(1893); v37048.b36(1895); v175689.b160.s8(1897); v175689.b200.s12(1899); Säby: v172369.b45(1900)
 •  barn d. Blåvik: v37048.b44(1882)