Yngst av 11

Friedrich Georg Ahlfort & Helena Christina Ögnelod


  Friedrich Georg ”Giörgen” Ahlfort (24/10 1754 – 17/2 1823)
  Blåvikssläkten [1.2.11]
  Son till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Sergeant, volontör; student


  Helena ”Lena” ChristinaStinaÖgnelodh (16/12 1749 – 7/8 1794) (g. 10/9 1776 på Stora Tirserumicon-map-marker)
icon-home  Dotter till Abraham Ögnelodh & Maria Lindell
icon-location-arrow  Bökelund, Sandvik, Småland
  8 barn – Stamföräldrar åt D-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  07-11-2020


Liljeholmen.

Liljeholmen.

Friedrich växer upp på släktens säteri Liljeholmen vid Sommen i Östergötland som Gabriel Ahlforts yngsta son. Strax innan han fyllt 22 år gifter han sig med sin svågers fem år äldre syster Helena Christina Ögnelod på Stora Tirserum i Tidersrums församling, efter att hon blivit med barn. Hon är född på Bökelund i Småländska Sandvik. Bröllopet ägde rum i Tidersrum, och morgongåvan var inte mindre än 1000 riksdaler kopparmynt. Deras första son Gabriel Abraham var då redan ett halvt år gammal, men av någon anledning räknades han ändå inte som oäkta; förmodligen ”kyrkotogs” Helena Christina som Friedrichs hustru innan den officiella vigseln, som blev uppskjuten.

Han betecknas som student 1773 och volonterar i Ydre Kompagni senast 1776 för att kunna underhålla sin fru och sitt nyfödda barn. D. 15 augusti 1777 entledigas han från tjänsten pga. sjukdom.

På 1790-talet omtalas han som sergeant, samma titel som hans svärfar innehar, fast jag har inte lyckats hitta honom i arméns rullor efter sjukdomen. Möjligen var sergeanttiteln helt enkelt den som han volonterade till och inget som han verkligen uppnådde? Det stämmer med att han ibland kallas volontör och ibland sergeant, under många år. Kanske var han bara aktiv i armén under ett år? Han avskedas dock som fänrik senast 1794, så det är också möjligt att han flyttades till ett annat kompagni. Kanske tränades han i utlandet.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Paret flyttar efter vigseln till granngården Hårdaholmen som han ska ärva. Med Hårdaholmen följer även torpet Häggarp, som han dock säljer till bonden Lars Persson 1797, men 1808 lyckas barnen få försäljningsöverenskommelsen ogiltigförklarad. Lars återfår sin förpantningssumma på 555 riksdaler riksgäldsmynt, men får sedan erlägga årligt arrende med löfte på att få behålla torpet på livstid. Efter Friedrichs död arrenderar Lars även Hårdaholmen.

temp85

Friedrichs namnteckning när hustrun gått bort 1794.

temp86

Friedrichs namnteckning på ett lantmäteridokument från Somvik 1799.

Volontairen Herr Fredric Georg Ahlfort och Wälborna Helena Christina Ögenelod gifte sig 1776. Morgongåfvan var för wigslen utfäst med 1000 Rdr Kopparmt. Tidersrum församling.

Volontairen Herr Fredric Georg Ahlfort och Wälborna Helena Christina Ögenelod gifte sig 1776. Morgongåfvan är för wigslen utfäst med 1000 Rdr Kopparmt. Tidersrum församling.

Paret får 8 barn.

Endast två av dessa fick egna barn: Adolf Fredrik som kom att grunda D1-grenen (Alfort) och Gustaf Magnus, vars barn grundade de övriga D-grenarna (Ahlfort och Alford).

Carl Henrik verkar av någon anledning vara född på Byrum Säteri i Ingatorp, men runt 1778 flyttar familjen till Hemmingstorpicon-map-marker i Åsbo församling norr om Sommen, där de får sonen Adolf Fredrik. Torpet ligger långt ute i skogen mellan Åsbodalen och Boxholm. I mars 1782 kan de äntligen ta Hårdaholmen i besittning, och det är där de tillbringar resten av livet.

Jag har inte lyckats hitta Anna Britas dop, men hon dog 1792 och var då 9 år och 7 månader gammal.

Anna Britas död 1792, 9 år och 7 månader gammal. Torpa församling.

Anna Britas död 1792, 9 år och 7 månader gammal. Torpa församling.

Adam dog när han var 9 månader gammal. Amman Ingeborg Jönsdotter som lagt honom hos sig i sängen, hittade honom död kl. 1 på natten mellan d. 29. och 30. oktober. Pastor Pontin berättar om händelsen i sockenprotokollen:

Ingeborg närwarande, gaf till känna en hjärtfrätande sorg, at på så oförmodatt sätt sakna lif, hoos den som hon så ömt har skött och wårdat, då hon likwäl med all warsamhet hade lagt honom brede wid sig på hufwudgärden.

Friedrich Georg försvarade sin amma och förklarade att varken han eller hans hustru hade några skäl alls att klaga på hennes barnavård. Pastorn lägger till att detta barnet, efter allas berättelse, som det sedt hafwa, skall ifrån sin födslostund hafwa warit ganska klent och swagt.

Adams död 1787: Herr Fredric Ahlforts Lilla Son, som war en Twilling, wådl. förqwäfd utaf Amman hustru Ingeborg Jönses dotter i Dalby. Detta barnet, som het Adam, war sin kårtta Lifstid ganska klen och swag ifrån sjelfwa födelsen. Torpa församling.

Adams död 1787: Herr Fredric Ahlforts Lilla Son, som war en Twilling, wådl. förqwäfd utaf Amman hustru Ingeborg Jönses dotter i Dalby. Detta barnet, som het Adam, war sin kårtta Lifstid ganska klen och swag ifrån sjelfwa födelsen. Torpa församling.

 Helena Christina själv dör av apoplexi (slag) 1794, bara 44 år gammal. Prästen skriver:

Död af ett hastigt och häftigt slag, som angrep henne kl. 10 förmid. och ändade hennes lif kl. 11 om aftonen.

Helena Christinas död 1794. Torpa församling.

Helena Christinas död 1794. Torpa församling.

Sedan går det dåligt för Friedrich. Hustruns död har säkert varit svår för honom. I varje fall börjar han snart få en oroväckande hög konsumtion av starka drycker och misshåller därför gården, så hans söner ser till att sätta honom under en förmyndare så att deras arv inte ska gå åt skogen.

Stockholms Post-Tidningar 11/1 1811.

Friedrich hade nog ingen hälsosam livsstil. I tillägg till alkoholen var han flitig piprökare. Han dog av håll, dvs. lungcancer, när han var 68 år gammal.

Friedrich Georgs död 1823. Torpa församling.

Friedrich Georgs död 1823. Torpa församling.

Vid hans bortgång betalades 1333,16 riksdaler till Vadstena adeliga jungfrustifts cassa, enligt teknad refvers af den 13 maij 1811. Det var en form av pensionsfond för adliga ogifta kvinnor, som fortfarande lär existera.

Förutom frälsegården Hårdaholmen, som värderades till 3500 riksdaler, ägde han när han dog inget annat av värde än 3 matskedar i silver. Hans kläder var en fodrad päls och en rad bruna, grå och blå kappor i vadmal och lin, 5 par byxor, 11 västar, 3 halsdukar, 2 nattkjoler, 3 näsdukar, 3 skjortor, 3 par strumpor, 1 par stövlar, 2 hattar och en bomullsmössa.

När hustrun levde hade de haft 4 gamla guldringar av ½ dukats värde, och av silverskedarna hade det funnits ett halvt dusin. Av böcker hade de förutom Bibeln och två psalmböcker haft dansk-norske biskoppen Peder Hertslebs prädikningar, Tom af Bellers Historia och Ekmans epistlar.

Det hade även funnits många djur på Hårdaholmen: 1794 hade de 1 gammalt sto, 1 häst, 9 kor, 2 par oxar, 2 tjurar, 10 kalvar, 3 kvigor, 7 får med lamm, 17 får utan lamm, 2 suggor och 20 grisar. När Friedrich Georg dog, var de ända djuren som fanns kvar på gården 2 st kupor med bij uti

Bouppteckningen efter Friedrich Georg.

Bouppteckningen efter Friedrich Georg.

Bouppteckningen efter Helena Christina.

Bouppteckningen efter Helena Christina.


Dopnotiser

Man kan lära sig mycket om familjernas vänner och bekanta genom att läsa dopnotiserna i kyrkböckerna.

När deras förste son Gabriel Abraham föddes 1776 ett halvår innan Friedrich Georg och Helena Christina gifte sig, samlades släkten på Stora Tirserum i Tidersrum församling sydöster om Sommen: Friedrich Georgs far Gabriel, storebror Eric Anders och storasyster Hedvig Ahlfort från Liljeholmen och Eva Catharina Durietz från Stora Tirserum (en dotter till hans farmors syster) var dopvittnen.

Gabriel Abrahams dop 1776. Vittnen: Capit. Herr Gabriel Ahlfordt på Lilljeholmen i Torpa Sn, Auscult. Herr Eric Ahlfordt ib., Fru Eva Catharina Durietz på St. Tirsrum, Mademoiselle Hedvig Ahlfort på Lilljeholmen. Tidersrum församling.

Gabriel Abrahams dop 1776. Vittnen: Capit. Herr Gabriel Ahlfordt på Lilljeholmen i Torpa Sn, Auscult. Herr Eric Ahlfordt ib., Fru Eva Catharina Durietz på St. Tirsrum, Mademoiselle Hedvig Ahlfort på Lilljeholmen. Tidersrum församling.

Vid senare dop är det områdets rika och respekterade familjer de umgås. De flesta av dessa var även släkt därför att de helst gifte sig med någon från samma krets.

Carl Henriks dop 1777. Vittnen: Enkepastorskan Fru Bruzelia i Ingarp, Hofsecreterskan Fru Bruze, Fendrichen Hr. Johan Wallentin Scharf, Hofsecret. Sam. Bruze, Herr Candidaten Johan Phalén. Ingatorp församling.

Carl Henriks dop 1777. Vittnen: Enkepastorskan Fru Bruzelia i Ingarp, Hofsecreterskan Fru Bruze, Fendrichen Hr. Johan Wallentin Scharf, Hofsecret. Sam. Bruze, Herr Candidaten Johan Phalén. Ingatorp församling.

Adolf Fredriks dop är barnets farbror Gustaf Adolfs svärföräldrar på Östanå, löjtnant Axel Reinhold von Gertten och Anna Hedewig Gripensköld och hans fru Catarina Lovisa von Gertten själv dopvittnen. Dessutom är mormor Anna Maria Ögnelod (f. Lindell) där.

Bland de övriga märker man komminister Gabriel Atterbom, far till den blivande författaren Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855), som blev lärare åt blivande kungen Oscar I, och som tydligen var kär i Lovisa Alfort på Östanå.

Adolf Fredriks dop 1779. Vittnen: Hr Lieutn. v. Gierdt i Östanå, Fru Hedewig Gripenskiöld i Östanå, Hr Comminister Gabr. Atterbom, Fru Anna Maria Ögnelod, Hr Volonteuren Lindstedt i Östanå, Frök. Cathar. L. von Gierdt i Östanå. Åsbo församling.

Adolf Fredriks dop 1779. Vittnen: Hr Lieutn. v. Gierdt i Östanå, Fru Hedewig Gripenskiöld i Östanå, Hr Comminister Gabr. Atterbom, Fru Anna Maria Ögnelod, Hr Volonteuren Lindstedt i Östanå, Frök. Cathar. L. von Gierdt i Östanå. Åsbo församling.

Eva Catharinas dop har prästen noterat att herr archliemästaren Carl Gustaf Ahlfort är vittne. Det verkar osannolikt att detta är hennes 14-årige kusin Carl Gustaf. Det är snarare så att prästen blandat ihop namnen så det i själva verket var hennes farbror, artillerimästaren Carl Magnus, som var vittne. Detta fel upprepas i 1762 i flottans arkiv, där han annars brukar omtalas som Carl Gustaf Ahlfort.

Även Torpas prästfamilj är vittnen. Deras ättlingar skulle komma att ärva Liljeholmen genom äktenskapet mellan David Vilhelm Pontin och Adéle Bergman, en dotter till Anna Maria Ahlfort och Sven Johan Bergman.

Eva Catarinas dop 1784. Vittnen: Herr Fredrik Johan Valentin Scharff, Herr Commissarien Gabriel Ramfelt på Hofwetorp, och dess Fru Lena Stina Folker, Hr. Archliemästaren Carl Gustaf Ahlfort, Fru Probstinnan Pontin och Jungfru Christina Rebecca Pontin i Prästgården. Torpa församling.

Eva Catharinas dop 1784. Vittnen: Herr Fredrik Johan Valentin Scharff, Herr Commissarien Gabriel Ramfelt på Hofwetorp, och dess Fru Lena Stina Folker, Hr. Archliemästaren Carl Gustaf Ahlfort, Fru Probstinnan Pontin och Jungfru Christina Rebecca Pontin i Prästgården. Torpa församling.

När tvillingarna döps 1787 är både morfar Jacob Abraham och mormor Anna Maria Ögnelod vittnen. Fredrik Otto Wilhelm Boursie var den som farbror Erik Anders Ahlforts hustru Ingrid Elisabet kom att gifta sig med efter hans död; Anna Sophia Boursie var hans lillasyster.

Johan Apelberger kom att bli prost senare i livet. Grossisten Magnus Ekman var gift med moster Eva Sophia Ögnelod.

Tvillingarna Adam och Helena Marias dop 1787. Vittnen: Åt sonen: Fältwäbelen Hr. Jacob Abr. Ögnelod, Adjuncten Hr. Joh. Apelberger, Fru Anna Maria Ögnelodh, Mademoiselle Boursie. Åt dottern: Grosseur Magnus Ekman i Norrköping, dess Fru Eva Sophia Ögnelodh, Hr. Fändrik Fredr. Boursie, Mademoiselle Anna Sophia Boursie. Torpa församling.

Tvillingarna Adam och Helena Marias dop 1787. Vittnen: Åt sonen: Fältwäbelen Hr. Jacob Abr. Ögnelod, Adjuncten Hr. Joh. Apelberger, Fru Anna Maria Ögnelodh, Mademoiselle Boursie. Åt dottern: Grosseur Magnus Ekman i Norrköping, dess Fru Eva Sophia Ögnelodh, Hr. Fändrik Fredr. Boursie, Mademoiselle Anna Sophia Boursie. Torpa församling.

Gustaf Magnus' dop 1789. Vittnen: Hr. Archeliemästaren Gustaf Ahlfordt i Liljeholmen och dess Fru Catarina Lovisa von Gerdten, Hr. Commissarien Ramsell i Hofwetorp och dess Fru, Herr Adjuncten Holmenberg, Mademoiselle Catar. Magdal. Scharff. Torpa församling.

Gustaf Magnus’ dop 1789. Vittnen: Hr. Archeliemästaren Gustaf Ahlfordt i Liljeholmen och dess Fru Catarina Lovisa von Gerdten, Hr. Commissarien Ramsell i Hofwetorp och dess Fru, Herr Adjuncten Holmenberg, Mademoiselle Catar. Magdal. Scharff. Torpa församling.

1779 är Friedrich Georg själv dopvittne åt en flicka tillsammans med familjen Kernell, 100 år innan de två familjerna förenas i A2-grenen.

1779 är Friedrich dopvittne åt en flicka tillsammans med prästfrugan Kernell, 100 år innan dessa två familjer förenades i A2-grenen. Själv bodde han på Hemmingstorp. Åsbo församling.

1779 är Friedrich dopvittne åt en flicka tillsammans med prästfrugan Kernell, 100 år innan dessa två familjer förenades i A2-grenen. Själv bodde han på Hemmingstorp. Åsbo församling.


Döda barn

Anna Brittas död 1792. Torpa församling.

Anna Brittas död 1792. Torpa församling.

Adams död 1787. Torpa församling.

Adams död 1787: Herr Fredric Ahlforts Lilla Son, som war en Twilling, wådl. förqwäfd utaf Amman hustru Ingeborg Jönses dotter i Dalby. Detta barnet, som het Adam, war sin kårtta Lifstid ganska klen och swag ifrån sjelfwa födelsen. Torpa församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Friedrich G: Ahlfort (1794); Fried: G: Ahlfort (1799)
 •  namn (andras stavsätt): Friedrich Giörgen (1754); Studenten Fredric (1773); Volonteuren Fredric (1776); Volontairen Herr Fredric Georg Ahlfort (1776); Volontairen Herr Fridric Georg Ahlfordt (1776); Vollonteur Fried. Georg Ahlfort (1777); Sergeanten Herr Friedr. Georg Alforth (1777); Herr Volonteuren Fredrich G. Ahlfort (1779); Herr Fredrich Ahlfot (1779); Herr Fredric G. Ahlfort (1783); Herr Vollont. Fried. Ahlfort (1783-1784); Herr Sergeant/Sergeanten Fredric Ahlfort (1784-1792); Herr Fredric Ahlfort (1785-1800); Volont. Herr Fr. G. Alfort (1785-1790); Herr Fredric Georg Ahlfort (1787); Herr Fr. Ahlfort (1791); Herr Sergeant/Sergeanten Fred. Ahlfort (1791-1804); Sergeanten, Wälädle Herr Fredric Georg Ahlfort (1794); Herr Serg. Fred. Georg Ahlfort (1794); Afskjedd. Fändricen Herr Ahlfort (1794); Herr Fredric Alfort (1795); Herr Fred. Ahlfort (1796-1801); Herr Fredric Ahlforth (1798); Herr Fredrich Ahlfort (1799); Herr Fredr. Ahlfort (1802); Sergeant Ahlfort (1803-1811); Herr Sergeant Fredrik Alfort (1805-1812); Fredrik Ahlfort (1806-1809); Sergeanten Fredric Georg Ahlfort (1811); Herr Sergeant/Sergant Alfort (1812-1820); Herr Sergant Fr. Alfort (1816-1818); Sergeant Alfort (1821-1823); Fredrik G. Alfort (1823); Segerhanten Herr Fr. Georg Alfortt (1823)
 •  namn (andras stavsätt): Wälborna Helena Christina Ögenelod (1776); Fru Helena Christina Ögnelod (1776-1787); Fru Helena Christina Ögnelo (1777); Fru Helena Christ. Ögnelod (1779-1794); Fru _ Ögnelod (1783-1784); Fru Hel. Chr. Ögnelod (1785-1790); Fru Helena Christina Ögnelodh (1789); Fru Hel. Stina Ögnelod (1791-1799); Wälborna Fru Helena Christina Ögnelodh (1792-1794)
 •  f. Torpa 1754: v41300.b320.s623
 •  g. Tidersrum 1776: v41199.b65.s109
 •  d. Torpa 1823: v41301.b248.s481 (håll)
 •  d. Torpa 1794: v41301.b222.s429 (slag)
 •  bou. Torpa 1823: v77446.b60.s113
 •  bou. Torpa 1794: v77432.b230.s200
 •  husf. 1783-1823 Torpa: v29515.b12.s5(1783-1784); v29515.b42.s65(1785-1790); v29516.b20.s25(1791-1799); v29517.b55.s93(1800-1804); v29518.b75.s135(1805-1809); v29518.b160.s305(1810-1812); v29518.b234.s453(1812-1815); v29519.b9.s1(1816-1818); v29519.b51.s81(1819-1820); v29519.b75.s125(1821-1823)
 •  husf. 1756-1757;1783-1794
 •  mant. 1773;1776;1783;1785-1809;1811 Liljeholmen: v400941.b450.s76(1773); v400944.b250.s18(1776); Håraholmen: v400945.b160.s19(1783); v400946.b990.s185(1785); v400947a.b147.s281(1786); v400948.b1140.s215(1787); v400949.b1310.s249(1788); v400950.b900.s167(1789); v400951.b890.s165(1790); v400952.b1130.s213(1791); v400953.b1530.s293(1792); v400954.b1450.s277(1793); v400955.b550.s97(1794); v400956.b1190.s225(1795); v400957.b1140.s215(1796); v400958.b790.s145(1797); v400959a.b172.s331(1798); v400960a.b189.s363(1799); v297581a.b170.s53(1799); v400961a.b224.s435(1800); v400962a.b2280.s224(1801); v400963.b130.s9(1802); v400964.b1740.s169(1803); v400965b.b138.s134(1804); v400966.b1540.s279(1805); v400967.b470.s38(1806); v400968.b470.s44(1807); v400969a.b1820.s179(1808); v400970a.b155.s151(1809); v400973a.b158.s154(1811)
 •  mant. 1776;1783;1785-1794
 •  dopv. Åsbo: 1779; v42491.b134.s229(1781)
 •  dopv. Åsbo: v42491.b134.s229(1781)
 • icon-male milit. v65388.b487(1777)
 •  arv. v77453.b105.s203(1830)
 •  arv. v180486.b159(1758)
 •  barn f. Tidersrum: v41199.b73.s123(1776); Ingatorp: v34449.b169.s329(1777); Åsbo: v42491.b131.s223(1779); Torpa: v41300.b377.s737(1784); v41300.b383.s749(1787); v41300.b383.s749(1787); v41300.b388.s759(1789)
 •  barn d. Torpa: v41301.b220.s425(1792); v41309.b146.s269(1787)