D-grenen: Alfort/Ahlfort på Hårdaholmen

Konstnärlighet och affärssnille


icon-leaf  Blåvikssläkten > D-grenen > D1-grenen / D2-grenen / D3-grenen / D4-grenen
icon-home  Förfäderna till D-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.11] Friedrich Georg Ahlfort & Helena Christina Ögnelod 

icon-book  Det finns många inlägg som rör D-grenen
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  46 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  08-02-2023


Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

D-grenen grundades av Friedrich Georg Ahlfort och hans hustru Helena Christina ÖgnelodHårdaholmen bredvid släktgården Liljeholmen i nuvarande Blåvik (då en del av Torpa församling). De verkar ha levt ett ganska tillbakadraget liv som lantbrukare där. Friedrich kallas sergeant hela livet, fast i själva verket hade han en väldigt kort officerskarriär, och den kan knappast ha varit vidare framgångsrik. Vi vet väldigt lite om honom i förhållande till hans syskon, förutom att hans barn var rädda att han skulle supa bort arvet, så de gav honom en förmyndare på hans äldre dagar.

Om man ska försöka säga något gemensamt om alla grenar som härrör från Friedrich och Helena Christina så får det bli att de generellt sett verkar präglas av stor kreativitet och nyfikenhet, en stark framåtanda och samtidigt stor känslosamhet och kärlek till naturen. Denna kombination visar sig ibland som konstnärlighet och ibland som affärssnille.

Paret fick 8 barn, men endast två av dem fick egna barn. En var läkaren Adolf Fredrik Alfort, som grundade D1-grenen (Alfort i Eskilstuna). Blåvik var alldeles för litet för honom. Efter en tids tjänst som fältskär i Stralsund under Napoleons belägring och skeppsläkare i flottan blev han en mycket framgångsrik kirurg och vetenskapsman som umgicks Sveriges kulturelit när han inte var ute och reste i stora världen. När han hade ledigt från lasarettet i Eskilstuna, spelade han flöjt, njöt av naturen med sina vänner och ägnade sig åt språkliga diskussioner. Han avspeglar sålunda till fullo den generaliserade personkaraktäristiken.

Köpmangatan i Eskilstuna på 1860-talet, med lasarettet i mitten. Källa: Eskilstuna.se.

Adolf Fredrik skrev sitt namn Alfort, förmodligen påverkad av den latiniserade formen av namnet som han använde på sin avhandling, Adolphus Fridericus Alfort, och alla hans ättlingar har behållit detta stavsätt.

Adolf Fredrik Alforts vetenskapliga avhandling med den latiniserade varianten av hans namn som hans ättlingar behöll.

Det blev en framgångsrik och framåtdrivande familj med många uppfinningsrika affärsmän, i början främst inom järnhandeln, men så småningom också genom grundandet av familjeföretaget Alfort & Cronholm.

John Alforts första färghandel på Norrlandsgatan 14.

Den andre sonen som fick egna barn var fänriken Gustaf Magnus, vars barn grundade alla de övriga D-grenarna: D2-grenen (Alford i Missouri), D3-grenen (Ahlfort på Häggarp) och D4-grenen (Ahlfort/Ahlfordt i Ekeby). De är sålunda förskjutna med en generation jämfört med D1-grenen.

Dessa grenar är i utgångspunkten lantbrukssläkter, men det blev snabbt en mycket stor familj, alldeles för stor för att kunna rymmas i Blåvik, och det tvingade dem att tänka nytt. Vissa utvandrade till Amerika och etablerade sig där under namnen Alford och Ahlforth, medan andra försökte sig med hantverk och handel i Tranås och hade framgång med detta. David Ahlfort blev pastor i Jokkmokk under många år och fick stor betydelse för trakten, och inte minst för samerna.

David Ahlfort 1922. Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

Hemma i Blåvik var det ingen kvar som kallade sig Ahlfort längre, utan de flesta kom så småningom att heta Pettersson och Axelsson, medan Ahlfort och Ahlforth enbart var namn som återtogs av dem som utvandrade och var i behov av ett stiligt namn. Ändå finns det fortfarande en känsla av samband med Ahlfortsläktet i den stora Blåvikssläkten.


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 9 generationer med 891 ättlingar födda 1776-2021. Av dessa är åtminstone 454 (50%) män och 409 (45%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 57,5 år (191 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 3,8% (34 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 1,0 st. (857 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 1,9 st. (481 par)