Hushållerska för livet

Olivia Alfort


  Olivia Alfort (14/10 1826 – 7/1 1869)
  D1-grenen [1.2.11.3.6]
  Dotter till Adolf Fredrik Alfort & Wilhelmina Almroth
  Eskilstuna
  Hushållerska
  Ogift


  Primärkällor
  13-03-2019


Olivia växer upp i Eskilstuna och tjänar som 20-åring hos borgmästaren Sven August Hallström i Eskilstuna Fristad 1846-1847. 1852 får hon bli hushållerska åt ekonomidirektör Adam Lindbergers änka Beata Gustava Myréen, som varit dopvittne åt systerdottern Sigrid Maria 1859. De trivs bra ihop, och hon stannar kvar hos änkan på gård nr. 38 i Eskilstuna resten av livet, ända tills hon själv dör i cancer 1869, 43 år gammal.

Olivia dör 1869 av cancer i magsäcken. Eskilstuna församling.

Olivia dör 1869 av cancer i magsäcken. Eskilstuna församling.

Enligt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3/8 1853 var hon den sommaren badgäst i Marstrand.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Olivia (1826-1855); Demoiselle/Demois. Olivia Alfort (1846-1869); m:lle O. Ahlfort (1853); Olivia Ahlfort (1856); Olivia Alfort (1865); Mamsell Olivia Alfort (1869)
  •  f. Eskilstuna Kloster 1826: v54895.b114.s217
  •  d. Eskilstuna 1869: v54907.b166.s321 (kräfta i magsäcken)
  •  husf. 1826-1869 Eskilstuna Kloster: v54756.b67.s55(1826-1828); v54757.b66.s57(1829-1831); (v54758.b70.s56(1832-1835); v54758.b6(1833)); v54759.b76.s66(1836-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844); v54761.b172.s161(1844-1846); v54811.b127.s121(1846-1847); v54761.b172.s161(1847-1848); v54762.b121.s109(1849-1852); v54762.b96.s84(1852-1853); v54763.b88.s77(1854-1858); v54764.b97.s89(1859-1863); v54765.b111.s104(1864-1869)
  •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v147988.b3820.s377(1865)