Grannens dotter

Oscar Alfort & Agnes Lindquist


icon-male  Eric Oscar Alfort  (12/9 1835 – 2/6 1907)
icon-leaf  D1-grenen [1.2.11.3.12]
icon-home  Son till Adolf Fredrik Alfort & Christina Wilhelmina Almroth
icon-location-arrow  Eskilstuna
icon-wrench  Järnhandlare, smideshandlare; handelsbokhållare


icon-user  Agnes Johanna Georgina Lindquist  (20/4 1849 – 24/11 1919) (g. 15/10 1872 i Örebro Nikolai)
icon-home  Dotter till Lars Johan Lindqvist
icon-location-arrow  Värmdö, Stockholm
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  27-03-2021


Oscars namnteckning 1892 när brodern Sven dör.

Oscars namnteckning 1892 när brodern Sven gått bort.

Oscar flyttar hemifrån 1852 och får jobb som bodgosse i handlanden Carl Eric Lennmalms butik i Eskilstuna. När Lennmalm dör, blir Oscar från april 1856 bokhållare i storebror Michaëls järnkramhandel i Örebro, men i november 1861 får han en egen smideshandel på Köpmangatan 5, då Michaël har blivit sjuk och Oscar har blivit hans förmyndare under tiden. Michaël lämnar sedan Örebro 1866 för att öppna ny butik i Stockholm. Oscar driver sedan Alfortska Järnhandeln i Örebro ända till 1895 eller 1896. 1894 är hans firma omtalad som en av Örebros högst beskattade.

Agnes namnteckning när mannen dött 1907.

Agnes namnteckning när mannen gått bort 1907.

Oscar gifter sig 1872 med sin 14 år yngre granne Agnes Johanna Georgina Lindquist, som är född i Värmdö församling. Hon är dotter av kamreraren vid Köping-Hult järnväg Lars Johan Lindqvist (f. 9/1 1816 i Fageröd) och bor på Köpmangatan 4.

Efter vigseln flyttar Oscars bror Sven in hos dem på Köpmangatan 5 som bokhållare i järnhandeln. Paret får inga barn.

Oscar och Agnes Johanna Georginas vigsel 1872. Örebro Nikolai församling.

Ur Örebros adresskalender 1887.

Ur Örebros adresskalender 1887. Källa: ArkivCentrum Örebro Län.

Oscar dör av hjärtförlamning 1907 på Sirishov på Sturegatan 5, som han då ägde. Huset revs på 1980-talet. Som bilaga till bouppteckningen efter honom finns en lista med hela varulagret, och även de kunder som var honom skyldiga betalning för varor och de leverantörer som han var skyldig betalning. Det går sålunda att rekonstruera hans affärsverksamhet ganska bra. Bland många andra kunder från när och fjärran märks t.ex.:

Örebro Läns cellfängelse,

Slöjdskolan, Tekniska skolan, Elementarläroverket, 

kexfabriken, spritbolaget, den kemotekniska fabriken, Tekniska Fabriken AB Universal,

Planteringskommitén, Trädgårdsföreningen, Skytteföreningen, Goodtemplarlogen Linea i Mosås,

målare Elis Elander, riksdagsman Per Ersson, häradshövding Ernst Geijer, journalist Hugo Holmberger, jägmästare C. E. Löwenhjelm, urmakare P. A. Åberg, hovslagare E. J. Hellström, sadelmakare G. A. Lindberg, snickare P. Larsson, plåtslagare G. F. Berg, porslinsmålare E. Possecker, skomakare Carl Ekman, vagnmakare Carl Wikfors, tavelhandlare M. Lindgren, fläskhandlare Hanna Jonsson, cigarrhandlare Ivar Peters…

Sirishof revs på 1980-talet och ersattes med ett modernt äldreboende. Källa: gamlavykort.nu.

Sirishov revs på 1980-talet och ersattes med ett modernt äldreboende. Bilden är från året efter Oscars död. Bakom huset ligger Stadsträdgården. Källa: gamlavykort.nu.

Oscar dör av hjärtförlamning och börjande lunginflammation 1907. Örebro Nikolai församling.

Oscar dör av hjärtförlamning och börjande lunginflammation 1907. Örebro Nikolai församling.

Efter Oscars död flyttar Agnes till Skolgatan 16 (och Fredsgatan 29A) i Örebro Petri församling, men hon är begravd i Örebro Nikolai församling. Bouppteckningen efter henne visar att deras eleganta järnhandlarhem dominerades av mahogny och nysilver.

Förutom Sirishov hade Oscar ett sommarställe Ånäsicon-map-marker vid Svartån utanför Örebro. Numera har det blivit Ånäsparken, men ursprungligen var Ånäs ett bryggeri.


Oscar Alforts bouppteckning 1907 del 1.

Oscar Alforts bouppteckning 1907 del 2, inkl. inbördes testamente mellan äkta makarna. Dessutom finns det 61 dubelsidor med en förteckning på varulagret.

Agnes Georgina Lindqvists syster Jenny Matilda Augusta (1853-1940) gifte sig 10/10 1874 i Örebro med Johan Otto Mauritz Serrander (1848-1897).

Agnes syster Jenny Matilda Augusta (1853-1940) gifte sig 10/10 1874 i Örebro med redaktör Johan Otto Mauritz Serrander (1848-1897) i Gävle. Några av Oscars kunder är med på bilden, men inte han själv, enligt bildens ägare.

Läs om denna bild här icon-external-link.

Agnes Georginas död 1919. Örebro Olai församling.

Agnes död 1919. Örebro Olai församling.

Agnes’ bouppteckning 1920.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Oscar Alfort (1892); Eric Oscar Alfort (1893, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Erik Oscar (1835-1839); Eric Oscar (1839-1855); Bodg. Eric Oscar Alfort (1852-1856); Handelsbokhållaren Eric Oscar Ahlfort (1856); Bokh. Eric Oscar Alfort (1856-1860); Bokh. Erik Oskar Alfort (1861); SmidesHandl. Erik Oskar Alfort (1861-1865); Oscar Alfort (1865-1893); SmidesKramHandl. Erik Oskar Alfort (1866-1870); Handl. Erik Oskar Alfort (1871-1895); Erik Oskar Alfort (1872-1907); Handl. Erik Oscar Alfort (1876-1890); O. Alfort (1887); Oskar Alforth (1892); Handlanden Eric Oscar Alfort (1893-1907); Järnhandlaren Oskar Alfort (1895); Järnhandlaren Erik Oscar Alfort (1907)
 •  namnteckningar: Agnes Johanna Georgina Alfort, född Lindquist (1893, avskr.); Agnes Alfort född Lindqvist (1907)
 •  namn (andras stavsätt): Agnes Johanna Georg. Lindquist (1872); Agnes Joh. Georgina Lindquist (1872-1875); Agnes Joh:a Georgina Lindqvist (1876-1880); Agnes Joh:a Georgina f. Lindqvist (1881-1890); Agnes Johanna Georgina Alfort, f. Lindquist (1891-1895); Agnes Johanna Georgina Alfort, f. Lindquist (1893-1919); Agnes Johanna Georgina Lindquist (1896-1907); Agnes Johanna Georgina Lindqvist Alfort (1907-1912); Fru Agnes Johanna Georgina Alfort (1907); Agnes Johanna Georgina Alfort, f. Lindqvist (1913-1919); Enkefru Agnes Johanna Georgina Alfort, född Lindquist (1920)
 •  f. Eskilstuna 1835: v54896.b87.s84
 •  g. Örebro 1872: v52807.b96
 •  d. Örebro 1907: v146909.b1410.s133 (hjärtförlamning; börjande lunginflamm.)
 •  d. Örebro Ol. 1919: v198400.b1630.s159 (myocardit. chron. + embolia cerebri et pulmonum)
 •  bou. Örebro 1907: v793603.b3520
 •  bou. Örebro 1920: v793615.b2570
 •  husf. 1835-1907 Eskilstuna: v54759.b76.s66(1836-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844-1848); v54762.b121.s109(1849-1852); v54762.b130.s118(1852-1853); v54763.b116.s105(1854-1856); Örebro Nik.: v52739.b219.s204(1856-1860); v52744.b305.s294(1861); v52743.b105.s99(1861-1865); v52749.b98.s89c(1866-1870); v52754.b93.s87(1871-1875); v52759.b91.s85(1876-1880); v52765.b99.s88(1881-1885); v52770.b361.s351(1886-1890); v52776.b345.s331(1891-1895); v52781.b416.s408(1891-1895); v52782.b327.s317(1896-1900); v146856.b2090.s1697(1901-1907)
 •  husf. 1872-1919 Örebro Olaus Petri: v198330.b4190.s415(1913-1919)
 •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v147988.b3820.s377(1865); v150445a.b12230.s1192(1892); v150445a.b12240.s1193(1892)
 •  testamente: v793603.b3670
 •  testamente: v793603.b3670