Livet i Säby i början på 1800-talet

Den 12. mars 1873 satte prästen i Säby sig vid sitt bord och började skriva en liten krönika i kyrkboken där han beskrev levnadssättet i församlingen som det hade varit sedan början av århundradet. Det som han inte själv mindes, frågade han sina föräldrar om. Och han fortsatte skriva under årens lopp. Resultatet är en unik och mycket framsynt liten berättelse om allmogekulturen på landet på den tiden då Gunnarstorpssläkten höll till på traktens gårdar.

Läs mer

När Maria Catharina Ahlforts föräldrar släpades i rätten för brutet äktenskapslöfte

1724 anhåller bokhållaren Georg Ramberg om Maria Catharina Ahlforts hand, och hennes föräldrar säger ja, förutsatt att han säger upp sitt jobb hos Faktor Mårten Reef i Norrköping, möjligen på gevärsfaktoriet. Maja själv säger sig emellertid eij wara inclinerad till något giftermåhl, så bokhållaren får vänta. Hennes mamma är mycket entusiastisk över honom och uppmanar honom genom åtskilliga brev att bevara hoppet och säga upp jobbet, vilket han slutligen gör. Hon gör även allt för att avvisa en kapten som har kommit på besök och blivit kär i Maja, för att bokhållaren ska kunna gifta sig med henne. Pappa Erik tycker att kaptenen är den rätta, men på den punkten – som på så många andra – är de oense. Hon har redan fått mer än rikligt av sin egen kapten…

Läs mer