Kyrkoföreståndaren som hade barn med fyra partners

Andreas Wetterström & Johanna Charlotta Planck + Margareta von Hartmansdorff + Brita Elisabeth Helsing


icon-male  Anders ”Andreas” Georg Wetterström  (24/5 1749 – 17/1 1826)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [W:2.2.4]
icon-home  Son till Gustaf Wetterström & Elisabeth Christina Stråle af Sjöared
icon-wrench  Fältväbel, förare; kyrkoföreståndare i Kisa


icon-heart  1. Stina i Uddesbo
icon-play  1 barn


icon-user  2. Johanna Charlotta Planck  (1741 – 28/8 1788) (g. 1/4 1773 på Bjärhult, Malexander)
icon-play  4 barn


icon-user  3. Margareta ”Greta” Sophia (von) Hartmansdorff  (26/5 1756 – 15/3 1814) (g. 7/10 1790 på N. Liarp, Adelöv)
icon-play  1 barn


icon-user  4. Brita Elisabeth ”Lisa” Helsing  (8/8 1793 – efter 1826) (g. 5/11 1818 på Yxefall, Kisa)
icon-wrench  Amma, lösdrivare
icon-play  4 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  17-06-2021


Anders Georg Wetterström 1800 landmåling

D. 7. juni 1767 föds ett gossebarn i Uddesbo i Malexander församling. Modern heter Stina, och hon talar om för prästen att barnets fader är Anders Wetterström i Bjärhult, eller Andreas, som han själv skriver sitt namn.

 • 1. icon-male  Jean  (f. 7/6 1767)  icon-question

Trotts denna indiskretion lyckas Anders bli fältväbel och senare till och med kyrkoföreståndare i Kisa. Han gifter sig tre gånger.


Första äktenskapet

Först gifter han sig 1773 med Johanna Charlotta Planck från Jönköping, en dotter till hovrättsrådet Josua Planck och Birgitta Christina Bulich. Han är då förare och bor på Bjärhult i Malexander. Fem månader senare får de en första son, som de uppkallar efter sina fäder Josua och Gustaf.

Första dopet är intressant därför att en rad släkter som ska komma att ha nära anknytning till Ahlfortsläkten är representerade bland dopvittnena:

Hr Sergeant Anders Nils Buss, Hr Fältväbel Eric Georg Wetterström, Adjunt. Hr Eric Bergstrand, Hr Matin Gustaf Planck, Fru Elisabet Christina Stråhle, Fru Hedvig Wetterström, Mademioiselle Hedvig Sophia Ahlfort, Mademoiselle Ulrica Christina Uhr, Mademoiselle Brigitta Sophia Ledebur, hustru Chirstin Larsdotter i Högbo

Anders Nils Buss och Hedvig Wetterström är föräldrar till Ingrid Elisabeth Buss, som själv är ungt dopvittne på Adolph Georgs dop, ett år innan hon gifter sig med Eric Anders Ahlfort. Eric Georg Wetterström är Hedvigs bror. Elisabet Christina Stråhle är Andreas’ egen mor. Hedevig Sophia Ahlfort gifter sig senare i familjen Uhr.

De får 4 barn, varav endast två överlever.

 • 2. icon-male  Josua Gustaf Wetterström (27/9 1773 – 6/10 1801) icon-stop
 • 3. icon-female  Albertina Charlotta Wetterström (31/1 1779 – 26/5 1779) icon-times
 • 4. icon-male  Adolph Georg Wetterström (2/5 1784 – 3/8 1784) icon-times
 • 5. icon-male  Adam Fredrik Wetterström (31/10 1785 – 13/1 1863)
  •  icon-user Christina Curman icon-play  ( icon-forward A1-grenen )

Sonen Adolph Georg förqvafs af dess amma på Bjärhult.

De bor på Bjärhult tills 1774, då de flyttar till St. Farsbo. 1779 har de bosatt sig på Bjälnäs, men runt 1783 återvänder de till hans barndomshem Bjärhult.

Bjälnäs Malexander

Bjälnäs. Malexanders Hembygdsförening.

Namnteckningar på fadern Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786. Ydre Häradsrätt.

Namnteckningar på fadern Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786. Ydre Häradsrätt.


Andra äktenskapet

Två år senare gifter han om sig med adelskvinnan Margareta Sofia von Hartmansdorff, en dotter till major Joakim Christoffer von Hartmansdorff og Johanna Maria Bogeman på Norra Liarp i Adelöv församling.

Anders Georg Wetterström och Margareta Sophia von Hartmansdorffs bröllop 1790. Adelöv församling.

Anders Georg Wetterström och Margareta Sophia von Hartmansdorffs bröllop 1790. Barnen av första äktenskapet fick ut arv när han gifte om sig. Adelöv församling.

De bosätter sig först på Bjärhult, men 1794 flyttar de till Malgeryd, där de får ytterligare ett barn sju år efter vigseln.

 • 6. icon-male  Christoffer Adolph Wettersröm (22/2 1797 – 21/6 1849)
  • icon-user Maria Catharina Joachimsdotter icon-play

Andreas Wetterström 1794Under åren 1790 och 1793-1795 underskriver han sockenstämmoprotokollen i Malexander. Senare (innan 1805) köper de Björksnäs i Kisa, och 1812 flyttar de till Harg i samma församling. I Kisa utnämns  han till kyrkoföreståndare efter en lång karriär i armén. Man kan ju undra om prästen i Kisa visste om att han hade ett oäkta barn i grannförsamlingen.

Margaretas syster Christina Margareta von Hartmansdorff gifter sig för övrigt med Adolf Axel Rosenquist af Åkershult [G:1.6.2.3], som är barnbarn till Anders Georgs farmors syster Märta Gyllenståhl.


Tredje äktenskapet

När Margareta Sophia går bort 1814, flyttar Andreas till Froghult med yngste sonen.

Margaretha Sophia von Hartmansdorffs död 1814. Kisa församling.

Margaretha Sophia von Hartmansdorffs död 1814. Kisa församling.

Andreas G. Wetterström 1814.

Andreas G. Wetterström 1814.

Bouppteckningen efter hustrun förrättas av vice kronolänsman Isak Helsing, vars dotter Brita Elisabeth ”Lisa” Helsing, han träffar på Froghult. Hon föder honom en son 1815, mindre än ett år efter hustruns bortgång. Bouppteckningen visar att de var ganska förmögna och levde ett mycket behagligt liv. Han kommer aldrig att ha det så bra igen.

Hans nya flickväns mor är Catharina Maria Forsberg på Kisa Gästgivaregård. Hennes morfars mormor var Christina Andersdotter Wetterström från Motalagrenen av Wetterströmsläkten, en syster till Eric Gustaf Uhrs morfar.

Andreas flyttar till Kisa Kullagård när hon blir gravid och föder barn hemma på Gästgivaregården, fast han bosätter sig 1817 på Yxefall. Möjligen får hon ytterligare ett barn innan de gifter sig 1818, då hon sägs ha fött 2 oäkta barn, men båda barnen dör tidigt.

Anders Georg Wetterström och Brita Elisabeth Helsings bröllop 1818. Kisa församling.

Anders Georg Wetterström och Brita Elisabeth Helsings bröllop 1818. Kisa församling.

Efter födseln flyttar hon 1816 med sin familj till livgrenadjärtorpet Pinan i V. Eneby församling, men året efter försöker hon livnära sig som amma på Råstorp. 1818 bosätter hon sig slutligen på Yxefall med sin blivande make. Där får hon ytterligare ett barn ett par veckor innan vigseln.

Paret får 4 barn, men olyckligtvis är det bara ett av dem som överlever.

 • 7.  icon-male  Isac Georg ”Göran” Wetterström (30/3 1815 – 30/1 1816) icon-times
 • 8.    Anna Catharina Wetterström (22/11 1818 – 5/8 1822) icon-times
 • 9.  icon-male  Isac Georg ”Göran” Wetterström  (19/5 1821 – 10/2 1853)
  •  icon-user Ingeborg Birgersdotter icon-play
 • 10.icon-male  Germund Viktor Wetterström (31/12 1825 – 4/3 1826) icon-times

Hon beskrivs som lösdrivare när hon anländer till Yxefall.

1821 flyttar han från Kisa till Tuna Rusthåll i Nykil där hans son Adam Fredrik bor med sin familj och svärfamilj. Han har då blivit pensionerad. Hustrun stannar hos sina föräldrar på Krogen under Kölefors i Kisa, återigen med barn, tills han återvänder 1824 och bor hos henne i två år. Familjen har då flyttat till Södra Brokullen.

Andreas dör i lungsoten 1826 och lämnar sin hustru i yttersta fattigdom.

Anders Georg Wetterströms död 1826. Kisa församling.

Anders Georg Wetterströms död 1826. Kisa församling.

Fördetta Fältväbel från S. Brokullen. Född i Malexander Församling 24/3 1749. Son af Jägmästaren Gustaf  Wetterström och Dess Fru Elisabet Christina Stråles. Gift 1mo år 1771 med dåvarande Hofrättsrådet Planks dotter Johanna Charlotta Plank, död 1789, efterlämnande 5 Barn af hvilka det yngsta, Sonen, nuvarande tjenstgörande Capitenen vid 1sta Lifgrenadier-regementet Herr Adam Fredric Wetterström på Tuna i Nykihls Sochn ännu lefver med 2ne Dess Barn. 2do år 1791 med Fröken Margaretha Sophia von Hartmansdorff, död 1814, efterlämnande en Son, nuvarande Sergeanten vid Lifgrenadiererne Christopher Wetterström och 3tio år 1818 med vice Kronolänsmannen Isac Hellsings Dotter Brita Lisa Hellsing, som med 2 Söner honom efterlefva i yttersta Fattigdom. I ungdomen en kort tid tjent såsom Sergeant vid detta Läns Infanteri-regemente och i välmagten varit ägare af Björksnäs Säterie då han tillika var kyrko-föreståndare i Kisa. Begrofs d. 29. Januarii.


Inledningen till Margaretha Sophia von Hartmansdorffs bouppteckning.

Inledningen till Margaretha Sophia von Hartmansdorffs bouppteckning.

Inledningen till Anders Georg Wetterströms bouppteckning.

Inledningen till Anders Georg Wetterströms bouppteckning.


Dopnotiser

Jeans dop 1767. Vittnen: Nils Lindblad i Aspenäs, Carl i Landsnäs, drängar Eric ibid., Magnus i Idebo; hust. Ingrid i Landsnäs, hust. Maja på Sanden, pigor Sara i Aspenäs, Maja i Landsnäs. Malexander församling.

Jeans dop 1767. Vittnen: Nils Lindblad i Aspenäs, Carl i Landsnäs, drängar Eric ibid., Magnus i Idebo; hust. Ingrid i Landsnäs, hust. Maja på Sanden, pigor Sara i Aspenäs, Maja i Landsnäs. Malexander församling.

Josua Gustafs dop 1773. Vittnen: Hr Sergeant Anders Nils Buss, Hr Fältväbel Eric Georg Wetterström, Adjunt. Hr Eric Bergstrand, Hr Matin Gustaf Planck, Fru Elisabet Christina Stråhle, Fru Hedvig Wetterström, Mademioiselle Hedvig Sophia Ahlfort, Mademoiselle Ulrica Christina Uhr, Mademoiselle Brigitta Sophia Ledebur, hustru Chirstin Larsdotter i Högbo. Malexander församling.

Josua Gustafs dop 1773. Vittnen: Hr Sergeant Anders Nils Buss, Hr Fältväbel Eric Georg Wetterström, Adjunt. Hr Eric Bergstrand, Hr Matin Gustaf Planck, Fru Elisabet Christina Stråhle, Fru Hedvig Wetterström, Mademioiselle Hedvig Sophia Ahlfort, Mademoiselle Ulrica Christina Uhr, Mademoiselle Brigitta Sophia Ledebur, hustru Chirstin Larsdotter i Högbo. Malexander församling.

Albertina Charlottas dop 1779. Vittnen: Gustaf Wetterström, Anders Joelsson, Leutnanten Joachim Hartmansdorff i Grafsjöhult och Marbäck, Axell Vetterström; Fru Elisabeth Stralhe, hustru Stina Wetterström, pigorna Lisa Andersdotter och Annik Jaensdotter, vilka ifrån Biälnäs. Malexander församling.

Albertina Charlottas dop 1779. Vittnen: Gustaf Wetterström, Anders Joelsson, Leutnanten Joachim Hartmansdorff i Grafsjöhult och Marbäck, Axell Vetterström; Fru Elisabeth Stralhe [Stråhle], hustru Stina Wetterström, pigorna Lisa Andersdotter och Annik Jaensdotter, vilka ifrån Biälnäs. Malexander församling.

Adolph Georgs dop 1784. Vittnen: Lieutenanten Wälborne Herr Henric Gideon Fock på Maljeryd, Herr Sergeant Peter Dahlin i Holmtorpet, Adjunct. Minist. S. Herr Joan Arneij, Volontairen Herr Axel Wetterström i Bjälnäs, Past. hustru Anna Margaretha Jaringius, Fru Elisabeth Scherling i Holmtorpet, Mademoisellerne Ingrid Elisabeth och Anna Maria Buss i Lyckö. Malexander församling.

Adolph Georgs dop 1784. Vittnen: Lieutenanten Wälborne Herr Henric Gideon Fock på Maljeryd, Herr Sergeant Peter Dahlin i Holmtorpet, Adjunct. Minist. S. Herr Joan Arneij, Volontairen Herr Axel Wetterström i Bjälnäs, Past. hustru Anna Margaretha Jaringius, Fru Elisabeth Scherling i Holmtorpet, Mademoisellerne Ingrid Elisabeth och Anna Maria Buss i Lyckö. Malexander församling.

Adam Fredriks dop 1785. Vittnen: Landtkamreraren Herr Carl Fridric Plank på Kapperstad i Gammalkil Sn, Past. Loci Pet. Persson, stud. Herr Anders Selander i Holmtorpet, Landtkamrerskan Fru Eva Christina Plank, född Lidbeck på Kopperstad, Fru Hedvig Plank, född Rundberg i St. Farsbo, Mademoiselle Ottiliana Fridr. Bortei i Bellö. Malexander församling.

Adam Fredriks dop 1785. Vittnen: Landtkamreraren Herr Carl Fridric Plank på Kapperstad i Gammalkil Sn, Past. Loci Pet. Persson, stud. Herr Anders Selander i Holmtorpet, Landtkamrerskan Fru Eva Christina Plank, född Lidbeck på Kopperstad, Fru Hedvig Plank, född Rundberg i St. Farsbo, Mademoiselle Ottiliana Fridr. Bortei i Bellö. Malexander församling.

Christopher Adolphs dop 1797. Vittnen: Capitain Wälborne Herr Jacob von Hartmandorff, Capitain Wälborne Herr Bogeman, Fendrichen Herr And. Urling, Volontairen Hr Axel Vetterström; Lagmanskan Wälb. Fru Eva Xstina Gripenschjöld på Aspenäs, Majorskan Wälb. Fru Ronsenqviss, Wälb. Fröken Gustava von Hartmandorff, Wälb. Fröken Charlotta von Hartmandorff, Mademoisell Eva Rundberg i Ulricæ Pgd. Malexander församling.

Christopher Adolphs dop 1797. Vittnen: Capitain Wälborne Herr Jacob von Hartmandorff, Capitain Wälborne Herr Bogeman, Fendrichen Herr And. Urling, Volontairen Hr Axel Vetterström; Lagmanskan Wälb. Fru Eva Xstina Gripenschjöld på Aspenäs, Majorskan Wälb. Fru Ronsenqviss, Wälb. Fröken Gustava von Hartmandorff, Wälb. Fröken Charlotta von Hartmandorff, Mademoisell Eva Rundberg i Ulricæ Pgd. Malexander församling.

Isac Georgs dop 1815. Vittnen: Hr Magister Cl. P. Dahlström i Eneby, Gästg. Arvid Svensson i Kisa, Hr. v. Häradsh. A. Lagergren i Råstorp, Hustru Carin Månsdotter i Kisa Gästgifvaregård, Barnmorskan Fru Rydberg i Kulla, Jungfru Catharina Charlotta Helsing i Kisa Gästgifvaregård. Kisa församling.

Isac Georgs dop 1815. Vittnen: Hr Magister Cl. P. Dahlström i Eneby, Gästg. Arvid Svensson i Kisa, Hr. v. Häradsh. A. Lagergren i Råstorp, Hustru Carin Månsdotter i Kisa Gästgifvaregård, Barnmorskan Fru Rydberg i Kulla, Jungfru Catharina Charlotta Helsing i Kisa Gästgifvaregård. Kisa församling.

Anna Catharina Wetterströms dop 1818. Vittnen: Hr Ingenieur Paul Rosin, B. Elias Larsson i Yxefall, Dr. Lars Eliesson Ibm, H. Catharina Maria Helsing i Kjöleforss, Pig. Maja Eliesdotter i Yxefall, Pig. Sophia Aronsdotter Ibidem.. Kisa församling.

Anna Catharinas dop 1818. Vittnen: Hr Ingenieur Paul Rosin, B. Elias Larsson i Yxefall, Dr. Lars Eliesson Ibm, H. Catharina Maria Helsing i Kjöleforss, Pig. Maja Eliesdotter i Yxefall, Pig. Sophia Aronsdotter Ibidem. Kisa församling.

Isac Görans dop 1821. Vittnen: Kammartjenaren Henric Helsing i Stockholm, Mjölnaren Schillerström i Kjöleforss, Dr. Magnus Abrahamsson Ibm, Fru Christina Helsing född Nordström i Stockholm, Jungfru Lona Helsing, Pig. Inga Lisa Birgersdotter i Kjöleforss. Kisa församling.

Isac Görans dop 1821. Vittnen: Kammartjenaren Henric Helsing i Stockholm, Mjölnaren Schillerström i Kjöleforss, Dr. Magnus Abrahamsson Ibm, Fru Christina Helsing född Nordström i Stockholm, Jungfru Lona Helsing, Pig. Inga Lisa Birgersdotter i Kjöleforss. Kisa församling.

Germund Victors dop 1825. Vittnen: B. Lars Nilsson i Wärgården, B. Lars Pelander i Kulla, Dr. Leonhard Helsing i Brokullen, Enkefru A. Maria Hultström i Mjellerum, H. Anna Greta Thomesdotter Ibidem, Pig. Ulrica Helsing i Brokullen. Kisa församling.

Germund Victors dop 1825. Vittnen: B. Lars Nilsson i Wärgården, B. Lars Pelander i Kulla, Dr. Leonhard Helsing i Brokullen, Enkefru A. Maria Hultström i Mjellerum, H. Anna Greta Thomesdotter Ibidem, Pig. Ulrica Helsing i Brokullen. Kisa församling.


Forskningsdata

 • Andreas sägs i husförhörsböckerna vara född 24/5 1749 i Malexander, fast hans dop återfinns inte i dopböckerna.
 • g. Malexander 1773: v39086.b108.s207
 • g. Adelöv 1790: v31167.b7.s5
 • g. Kisa 1818: v38139.b200.s395
 • d. Kisa 1826: v38140.b129.s253
 • d. Malexander 1788: v39086.b136.s261
 • d. Kisa 1814: v38139.b256.s507
 • bou. Kinda 1814: v76938.b344.s575
 • bou. Kisa 1826: v76954.b287.s559
 • husf. 1805-1815;1817-1826: v26280.b257.s495(1805-1810); v26281.b205.s196(1811-1812); v26281.b212.s203(1812-1814); v26281.b218.s209(1814-1815); v26282.b207.s196(1817-1820); v28331.b42.s31(1821-1824); v26283.b390.s382(1824-1826)
 • husf. 1789-1790;1805-1814: v18734.b76.s139(1789-1790)
 • husf. 1811-1826: v26281.b362.s352a(1811-1814); v26281.b218.s209(1814-1815); v26281.b362.s352a(1815); v27155.b158.s149(1816-1817); v26282.b265.s254(1817); v26282.b290.s279(1817-1818)
 • barn: Malexander 1767: v39086.b51.s95; Malexander 1773: v39086.b61.s115; Malexander 1779: v39086.b69.s131; Malexander 1784: v39086.b76.s145; Malexander 1785: v39086.b78.s149; Malexander 1797: v39087.b7.s7; Kisa 1815: v38139.b78.s151; Kisa 1818: v38139.b106.s207; Kisa 1821: v38139.b125.s245; Kisa 1825: v38140.b21.s37
 • dopv.: Malexander: v39086.b48.s89(1766); v39086.b49.s91(1766); v39086.b61.s115(1774); v39086.b64.s121(1775); v39086.b67.s127(1778); v39086.b71.s135(1780); v39086.b82.s157(1788); v39086.b89.s171(1791); v39086.b93.s179(1793); v39086.b95.s183(1794); v39086.b95.s183(1795); v39086.b96.s185(1795)
 • sonens död Malexander 1784: v39086.b134.s257