Storsuparn

Carolina Ersdotter & Olof Bergstedt


icon-male  Sara Carolina Ersdotter (20/7 1796 – 9/12 1871)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_fmmm]
icon-home  Dotter till Justina Wollenia & Eric Dahlbom
icon-location-arrow  Ore Prostgård, Ore, Dalarna


icon-user  Olof Olsson Bergstedt (24/8 1799 – 10/4 1846) (g. 27/10 1822 i V. Vingåker)
icon-home  Son till Olof Pehrsson Bergstedt & Brita Andersdotter
icon-location-arrow  Berga Norr Mg., V. Vingåker, Södermanland
icon-wrench  Torpare
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor (osäkert faderskap)
icon-check  15-07-2020


Carolina föddes på Ore Prostgård i Dalarna som dotter av Eric Olsson och Justina Ulrica Wollenia. Hennes mamma tjänade på prostgården när hon blev gravid och gifte sig. Prostinnan Wallerius var ifrån Stora Mellösa i Närke, och hon skaffade paret en tjänsteplats hos sin syster på Torp i grannförsamlingen Asker. De åkte dit med en gång. Efter två år flyttade de till Långsäters ägor i grannförsamlingen Lännäs.

Ore Kyrka är mycket vackert belägen vid Oresjön. Källa: Google.

De är i fint sällskap, och fadern tar därför namnet Dahlbom för att bättre smälta in i omgivningarna. De lever dock själva ett mycket fattigt liv.

Det verkar som Carolina växer upp någon annanstans än hemma hos föräldrarna. Första gången som hon noteras hemma är när hon fyllt 5 år.

1812-1813 tjänar hon på Ystorp, och året efter tillbringar hon på granngården St. Berg. Sedan flyttar hon över församlingsgränsen till det närbelägna Högsjö gård i V. Vingåkers församling. Året efter är hon på Kikuren vid nuvarande Tomsängens naturreservat, och sedan på det numera försvunna Ålöicon-map-marker 1818-1821.

Medan hon är där, blir hon gravid och föder en dotter.

 • 1.  icon-female  Ingrid Olsdotter (4/6 1819 – 29/12 1901)
  •  icon-user Lars Larsson icon-play

Fadern är då okänd, men året efter tjänar hon på Lunda Norrgård, och medan hon är där, gifter hon sig med Olof Bergstedt, vars syster verkar vara fosterdotter på gården. Han tjänar då i Kärrstugan, men är född i Berga Norr Mellangård.

Carolina Ersdotter och Olof Bergstedts vigsel 1822. V. Vingåkers församling.

Även han tjänade på Ålö 1818-1821 – exakt samma år som hon – så det är väl sannolikt att det är han som är fadern. Det bekräftas dock aldrig att Ingrid är hans dotter, så det kan lika gärna vara en annan som är fadern. Hursomhelst så får de ytterligare fem barn i hushållningen.

 • 2.  icon-female  Brita Stina Olsdotter (19/4 1824 – efter 1839)
 • 3.  icon-male  Olof Peter ”Petter” Olsson Bergstedt (23/9 1826 – efter 1856)
  •  icon-user Brita Ersdotter  icon-play
 • 4.  icon-male  Carl Eric Olsson (9/3 1829 – efter 1862)
  •  icon-user Anna Jonsdotter  icon-play
 • 5.  icon-female  Carolina (27/1 1831 – 3/10 1838)  icon-times
 • 6.  icon-male  Anders (15/9 1834 – 7/10 1838)  icon-times

De livnär sig till en början som gifta tjänstefolk på gården, men efter ett år bosätter de sig i Stenstugan, som verkar ha funnits i denna skogsdungaicon-map-marker. I mars 1832 bygger de ett nytt torp på Lunda ägor, förmodligen bredvid Stenstugan, som de av någon anledning kallar Carlslund. Stugan har förmodligen försvunnit.

Då har prästerskapet sedan länge varit misstänksamma om deras leverne. Paret varnas på husförhöret 1829 att de måste bättra sig. Så här skriver den ansvarige prästen:

Lefva illa. Han super. Bägge makarna brottsliga, hafva på husförhöret 1829 fått varningar, samt äfven åtskilliga andra gånger af presterskapet.

1833 uppges de ha bättrat sig lite efter varningarna. Prästen verkar emellertid inte vara helt övertygad.

Stor supare. Har förut lefvat illa tillsammans med Hustrun, men efter åtskilliga varningar af presterskapet bättrat sig (1833) ???

Även sonen Olof Petter visar sig vara brottslig – han pliktas 1851 för lönnkrögeri.

Under en rödsotsepidemi 1838 dör deras två yngsta barn Carolina och Anders inom fyra dagar. Äldste sonen Olof Petter är handikappad.

Olof själv dör 1846, 47 år gammal. Carolina bor kvar i Carlslund resten av livet, och hennes söner bor hos henne med sina familjer under vissa perioder.


Dopnotiser

Ingrids dop 1819. Vittnen: Bond. Ol. Jansson i Åhle, Hustru Anna Nilsdr i Knutstorp Sold.Torp. Dräng. Son Eric Persson och Pig. Brit. Nilsdr – den förra fr. Mene, den sednare fr. Åhle. Vingåkers församling.

Brita Stinas dop 1824. Vittnen: Bruk. Lars Larss. och dess H. Brita Olsdtr, Dräng Anders Olsson och Pig. Carolina Olsdtr, alla i Lunda. V. Vingåkers församling.

Olof Petters dop 1826. Vittnen: Dr. Eric Ersson och dess H. Christina Olsdr fr. Ystorp Lännäs S:n, Dr. Olof Olsson fr. Löfhällsstugan och Pig. Cath. Ersdr ifr. Emtorp, Lännäs S:n. V. Vingåkers församling.

Carl Erics dop 1829. Vittnen: G. Dr. Anders Olsson och dess H. Ingrid Jonsdr i Malmberg, Son Olof Jonsson i Åtorp och D:ren Ingeborg Nilsdr i Jansberg. V. Vingåkers församling.

Carolinas dop 1831. Vittnen: Bond. Eric Larsson och dess Hustru Kerstin Andersdtr fr. W. Nordankärr, Son Lars Jonsson fr. Göransberg, Dottr. Brita Nilsdtr fr. Jansberg. V. Vingåkers församling.

Anders’ dop 1834. Vittnen: Bonden Pär Jonsson i Lunda och dess hustru Anna Jonsdotter samt Sonen Pär Ersson i Hellalund och Dottren Anna Brita Olsdotter i Skogstorp. V. Vingåkers församling.


Forskningsdata

 •  icon-female namn (andras stavsätt): Sara Carolina (1796); Sara Carol. (1798); Carolina (1805-1809); Flick. Carolina (1809-1812); Pig. Sara Carolina Ersdotter/Ersdtr/Ersdr (1812-1822); Pigan Sara Charol. Ersd. (1814-1815); Carolina Ersdotter/Ersdttr/Ersdtr/Ersdr/Ersd./Ers. (1819-1871); Pigan Carolina Ersdotter (1822); Carolina Olsdtr (1824); Enk. Carolina Ers. (1846); Torp.Enk./Torp.Enkan Carolina Ersdtr/Ersdr (1846-1871)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Olof (1799-1816); Olof Olsson (Bergstedt) (1816-1819); Dr. Olof Olsson Bergstedt (1819-1822); Drängen Olof Bergstedt (1822); Gift Dr. O. Bergstedt (1822); Torp. Olof Bergstedt (1823-1846); Torp. Ol. Olsson (1824); Torp. Ol. Bergstedt (1829)
 •  icon-female f. Ore 1796: v131387.b100.s96
 •  icon-female d. V. Vingåker 1871: v63067.b40 (blodstörtning)
 •  icon-male d. V. Vingåker 1846: v63060.b297.s290
 •  icon-female husf. 1798;1805-1871 Lännäs: v51932.b50.s45(1812-1813); v51932.b38.s33(1813-1814); V. Vingåker: v62954.b228.s221(1814-1815); v62954.b233.s226(1815-1818); v62954.b238.s231(1818-1821); v62955.b25.s267(1821-1822); v62955.b244.s486(1822); v62958.b29.s23(1823); v62958.b29.s23(1823-1828); v62962.b29.s23(1829-1833); v62966.b26.s23(1833-1835); v62971.b164.s455(1836-1840); v62976.b206.s200(1841-1846); v62978.b205.s199(1846-1850); v62986.b195.s184(1851-1855); v62991.b179.s172(1856-1860); v62996.b151.s148(1861-1865); v63001.b122.s113(1866-1870); v63007.b175.s171(1871)
 •  icon-male husf. 1813-1846 V. Vingåker: v62955.b61.s303(1816-1817); v62955.b70.s312(1817-1818); v62954.b239.s232(1818-1819); v62954.b238.s231(1819-1821); v62955.b34.s276(1821-1822)
 •  icon-user barn f. V. Vingåker: v63046.b90.s85(1819); v63046.b203.s198a(1824); v63046.b252.s246(1826); v63046.b295.s289(1829); v63047.b22.s18(1831); v63047.b96.s92(1834)
 •  icon-user barn d. V. Vingåker: v63060.b243.s235(1838); v63060.b243.s235(1838)