Mjölnaren Beckman

Måns Beckman & Cherstin Andersdotter


icon-male  Måns Persson Beckman (1736 – efter 1794)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mfff]
icon-wrench  Mjölnare och sågare; bonde; inhysesman


icon-user  1. Cherstin Andersdotter (1746 – 30/8 1774)
icon-play  Minst 3 barn


icon-user  2. Anna Elisabeth ”Lisa” Jönsdotter (1755 – 6/12 1793) (g. 25/5 1775 i Säby)
icon-location-arrow  Asby, Östergötland
icon-play  Minst 7 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  16-07-2022


Det är oklart var Måns Beckman är född. Runt 1790 bor han i Edhult i Askeryd församling, där han förmodligen jobbar på kvarnen, och där bor det på 1750-talet en Gretha Beckman (f. 1710) med sin man Göran Paradell. Hon skulle evt. kunna vara en släkting.

Edhults Kvarn ägdes för övrigt en gång i tiden av Gabriel Gyllenståhl.

Första gången som Måns dyker upp i källorna är 1771 i Torpa församling i Östergötland som mjölnare, gift med Cherstin Andersdotter. Om hon är född där, så skulle hon kunna vara dotter till Anders i Brostorp.

Lars i Brostorps dotter Kerstin 1746. Vittnen: Lars i Färsbo, Lars i Basarp; hst. Karin i Höglycke, hst. Elisabeth i Basarp. Torpa församling.

De får minst 3 barn ihop.

 • 1.  icon-male  Sven Månsson (5/7 1767? – efter 1774)
 • 2.  icon-female  Catharina Månsdotter (13/10 1771 – efter 1774)
 • 3.  icon-male  Börje Månsson Bäckman (24/2 1774 – 1830) icon-play
  • icon-user Catharina Pehrsdotter  icon-play

Sven kan vara född 1767 på Falla i Torpa, eller i en annan församling runt 1769. Catharina är född på Tranuddenicon-map-marker i Torpa, på gränsen till Säby församling.

1773 flyttar de till Skämma kvarnicon-map-marker under Drumstorp strax söder om Tranås i Säby församling.

Skämma Kvarn 1896. Källa: Eije Fasth: En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till Sommen.

Så här skriver Eije Fasth om Skämma Kvarn i En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till Sommen:

I Skämma bodde mjölnaren och vid ån finns mycket som minner om verksamheten. Dammfästena finns kvar liksom den stensatta kvarnrännan och ovanför den finns ”kvarnbacken” med en väg upp till landsvägen. Där fanns en stallbyggnad med spiltor för böndernas hästar som selades av och utfodrades medan bonden eller drängen väntade på tur vid kvarnen. I stallet fanns också en kammare för kuskarna där de kunde utbyta nyheter med varandra eller sova. Det var inte ovanligt att malningen först kunde göras under nästa dag. Enligt sägnen skulle det säregna namnet ”Skämma” ha tillkommit för att kvarnen hade ett så
gott rykte att övriga kvarnar fick skämmas. Till kvarnen kördes säd från de största gårdarna den långa vägen till Skämma kvarn. Kvarnen köptes av företaget som utförde Svartåregleringen och den revs 1916.

Skämma 1893. Torpet låg vid åkern 80, och finns kvar än idag. Lantmäteriet.

Efter sista barnbörden drabbas mamman av såkallad moderpassion och dör. Det var en diagnos som då kunde användas om olika kvinnosjukdomar, ofta med psykiska följdproblem och sålunda relaterad till den dåtida diagnosen hysteri. Exakt vad som menas i det här fallet går inte att få reda på. Hon var endast 28 år gammal när hon dog.

Barnen ärvde 53 daler silvermynt vardera från mamman, en summa som deras förmyndare Lars Larsson i Ängaryd lyckades höja till 73 daler silvermynt. Måns fick då antagligen betala resten av egen ficka.

Han gifte snart om sig med pigan Anna Lisa Jönsdotter från Asby och fick ytterligare minst 7 barn med henne.

Måns Persson och Anna Lisa Jönsdotters vigsel 1775. Säby församling.

Anna Lisas kläder beskrivs såhär när hon dör: 1 svart vadmalströja, 1 gl. kjortel av presstyg, 3 randiga kjortlar och 1 förkläde av kardun.

 • 4.   icon-female  Stina Månsdotter (6/10 1775 – före 1783) icon-times
 • 5.   icon-male  Jöns Månsson (4/10 1778 – 4/11 1778) icon-times
 • 6.   icon-male  Jöns Månsson (28/10 1780 – efter 1794)
 • 7.   icon-female  Stina Månsdotter (31/7 1783 – efter 1794)
 • 8.   icon-female  Greta Cathrina Månsdotter (21/10 1786 – efter 1794)
 • 9.   icon-female  Maria ”Maja” Månsdotter (28/4 1790 – efter 1794)
 • 10. icon-male  Carl Fredrik Månsson (10/3 1793 – efter 1794)

1776-1779 bor de i Vriggebo kvarn och såg under Åsvallehult, där han även sköter sågandet.

Det följande året verkar de ha tillbringat på Kvarngården, men då flyttar de tydligen till Linderås. Samtidigt flyttar emellertid en trädgårdsmästare Sven Westerberg till Trehörna församling, och honom håller de kontakten med när de i stället bosätter sig där, i torpet Höganskog långt ute i skogen i södra delen av den församlingen. Numera finns bara en glänta kvar i skogen. För en gångs skull verkar det inte finnas någon kvarn i närheten.

Efter ett par år flyttar de till Västra Oroenicon-map-marker i Askeryds Församling, där Stina föds. Han verkar inte ha varit mjölnare här trotts att det fanns en såg i anknytning till torpet; det brukades nämligen till gården.

1786 har de flyttat till Vantarps Kvarnicon-map-marker i Eksjö landsförsamling.

Nästa bostad verkar ha varit i Marbäck församling, där de bor till 1789. Det har tyvärr inte varit möjligt att spåra dem där.

Sedan tillbringar de ett år i backstugan Hultastugan under Edhult i norra delen av Askeryd församling. Det är mycket knappa förhållanden, särskilt som de fortfarande har 5 barn hemma. Det är okänt exakt var Hultastugan låg, men 1790 verkar de bo i Edhult Kvarn, och backstugan skulle ju kunna ligga i anknytning till den.

Det året flyttar de emellertid till Ekeby församling.

1793 har de hyrt in sig på Lilla Kongshult hemma i Säby församling. Det året dör andra hustrun i en ålder av 38 år, och Måns blir återigen änkling med småbarn.

Tyvärr vet vi inte vad som hände sedan. Familjen bodde sällan på samma plats rätt länge åt gången, och ofta har de inte ens hunnit registreras i husförhörsböckerna på de platserna där de sades bo.


Anna Lisa Jönsdotters bouppteckning 1796.


Dopnotiser

Catharinas dop 1771. Vittnen: Suen Mårtensson i Carlstorp, Peter Pehrsson i Mostugan, Mademoiselle Lena Stina Folcher i Hofwetorp, Hr(?!) Catharina Larsdotter i Mostugan. Torpa församling.

Börjes dop 1774. Vittnen: Bonden Jon … i Drumstorp, drängen Lars Larsson uti Hubbarp, hustru Karin … uti Drumstorp, pigan Maja Larsdr i Hubbarp. Säby församling.

Stinas dop 1775. Vittnen: Bonden Jan Jonsson i Åswalehult, dräng Erland Andersson ibid., hust. Cathr. Jönsdr ibid., Piga Cherstin Carlsdr i Skämman. Säby församling.

Jöns dop 1778. Vittnen: Bonden Per Svensson i Åsvalehult, dr. Olof Nilsson Ibm, hustru Lisa Larsdr i Åsvalehult, Pigan Lisa Larsdr Ibm. Säby församling.

Jöns dop 1780. Vittnen: Trägårdsmästaren Sven Westerberg i Wadbronn, Sven Hægg i Höganskog, dr. Jonas Persson i Hult; hust. Stina Johansdtr i Wadbronn, hust. Elin Persdr i Höganskog och pig. Elin Jonsdtr i Hult. Trehörna församling.

Stinas dop 1783. Vittnen: Sven Carlsson i Redeby, Johannes Göransson i Borgen, hust. Ingeborg Andersdr i Redeby och hust. Stina Gustafsdr i Borgen. Askeryd församling.

Greta Cathrinas dop 1786. Vittnen: Smeden Daniel Burman, Torp. Nils Pehrsson i Åsen, dr. Nils Olofsson, dr. Lars Danielsson; hustru Cathrina Olofsdotter, hustru Anika Larsdotter, pig. Cathrina Jönsdotter, pig. Helena Samuelsdotter. Eksjö Stadsförsamling.

Marias dop 1790. Vittnen: Bonden Anders Svensson i Edhult, drängen Anders Andersson därstädes, hustru Kjerstin Nilsdotter i Löfstad, pigan Maria Andersdotter i Edhult. Askeryd församling.

Carl Fredrics dop 1793. Vittnen: Eric Lundberg i Magesiö, dr. Gustaf Jönsson ibm, hust. Brita Lundberg ibm, P. Majia Jönsdr ibm. Säby församling.


Forskningsdata

1751 får stadstjänare Petter Beckman under ett besök i Jönköping en son Carl Fredrik. Det skulle mycket väl kunna vara Måns’ pappa, med tanke på båda dessa förnamn. Han får även andra barn där, och då verkar han inte vara besökare: v34660.b44.s83(1740); v34660.b58.s111(1742); v34660.b130.s255(1751); v34661.b34.s61(1758).

1794 bodde det en betjänt Carl Beckman (f. 1775) på Drumstorp: v400754a.b3850.s194(1794). Det är oklart vem detta var.

 •  icon-male  namnteckning: M.P.S. (1794)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Måns Pehrsson Beckman (1771); Mölnaren Måns Beckman (1773); Måns Beckman (1773); Mjöllnaren/Möllnaren/Mjöl. Måns (1773-1790); Mölnaren Måns Persson (1774-1778); Torparen, Enkling Måns Persson (1775); Mjöl. och Sågaren/Såg:n Måns (1776-1779); Måns Persson (1780-1794); Bonden Måns (1783); Måns (1784); Måns Pehrsson (1784); Mjölnaren Måns Pehrsson (1786-1790); Inh. Måns Beckman (1793); Inhys.mannen Måns Persson (1793)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Cherstin (1773); Cherstin Andersdotter/Andersdr/And:dr (1773-1774)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Pigan Anna Lisa Jönsdr (1775); Anna Lisa Jönsdotter/Jönsdr (1778-1796); Lisa Jönsdr (1780); Anna Lisa (1783-1784); Anna Elis. Jönsdotter (1786)
 •  icon-female  f. ?Torpa 1746: ?v41300.b308.s599
 •  icon-user  g. Säby 1775: v36240.b141.s279
 •  icon-female  d. Säby 1774: v36240.b256.s507 (moderpassion)
 •  icon-female  d. Säby 1793: v36241.b207.s424 (slag)
 •  icon-female  bou. Säby 1794: v77693.b107.s209
 •  icon-male  husf./fl.: 1773;1784;1793 Säby: v36240.b107.s211[1773]; Askeryd: v18850.b15.s17(1784-?); Säby: v22032.b160.s150(1793)
 •  icon-female  husf./fl.: 1773
 •  icon-male  mant. 1773-1779;1784 Drumstorp: v400743a.b2620.s513(1773); v400743a.b6340.s1243(1774); v400744a.b2400.s467(1775); Åsvallehult: v400745a.b1670.s321(1776); v400746.b1030.s191(1777); v400746.b4020.s805(1778); v400747.b1110.s203(1779); V. Oroen: v400749a.b3480.s177(1784); Edhult: v400752a.b3520.s199(1790)
 •  icon-user  barn f. Säby: ?v41300.b339.s661(1767); Torpa: v41300.b348.s679(1771); Säby: v36240.b208.s415(1774); v36240.b216.s431(1775); v36240.b232.s463(1778); Trehörna: v36381.b48.s87(1780); Askeryd: v31819.b55.s103(1783); Eksjö Lf. v33603.b189.s1041(1786); v31819.b74.s141(1790); Säby: v36241.b135.s280(1793)
 •  icon-user  barn d. Säby: v36240.b260.s517(1778)