Mystik och missförstånd kring skeppsbyggmästaren Alfort

Att Alfortsläkten kom till Sverige med den engelske skeppsbyggmästaren Alfort som invandrade i mitten av 1600-talet det vet vi ganska säkert tack vare prästen i Ekeby församling, som skrev ner hela Anna Maria Ahlforts släkthistoria i dödboken när hon dog 1865. Detta är emellertid det enda vi säkerligen vet om honom.

(…) Dotter af vice Häradshöfdingen Erik Anders Ahlfort och hans Fru Ingrid Elisabeth Busser från Lyckö; Sonsons sondotter af Skeppsbyggmästaren Ahlfort, som i midtet af 1600-talet ankom från England till Sverige (…)

Anna Maria Ahlforts död 1865. Ekeby församling.
Anna Maria Ahlforts död 1865. Ekeby församling.

Många nutida källor påstår att han hette Hindric Alfort och att han förutom sonen Erik skulle haft en dotter Ingrid. Båda dessa uppgifter tycks vara felaktiga. Missförståndet verkar härröra från Gustaf Elgenstiernas gamla bok Den introducerade svenska adelns ättartavlor från 1926-1935, som många citerar okritiskt, trotts att det ofta har påpekats att den innehåller felaktiga informationer om olika släkter.

Läs mer