Vilka grenar är släkt?

Hur är det egentligen med de olika varianterna av familjenamnet? Är vi alla besläktade?

I de tidiga generationerna träffade man inom vår släkt både Allfort, Ahlfort, Ahlfordt, Alhfort och Alfort m.fl., ofta om samma person (även när de själva skrev sina namn), och familjerna Ahlfort och Alfort är relativt nära besläktade inom Sverige. Det finns än i dag en rad varianter av släktnamnet, och inte alla är besläktade, även om de flesta svenska familjer med dessa namn är släkt. I utgångsläget är t.ex. de engelska (och amerikanska) släkterna Alford och Alfort helt obesläktade. Dock var det en gren av vår släkt som emigrerade till USA på 1800-talet och tog namnet Alford. En annan emigrantgren kallade sig Ahlforth.

Även Alforn/Ahlforn är en gren av vår släkt där namnet ”återupptagits” i en annan form. Namnet Alforn togs av Arvid Adolfsson d. 4. mars 1913. Anledningen till att han inte kallade sig Alfort, var en ny namnlag som gjorde att man inte fick ta ett namn som redan var i bruk som släktnamn. Just då fanns det endast tre familjer som hette Alfort eller Ahlfort, nämligen John Alfort med familj i Stockholm, prosten i Jokkmokk David Ahlfort, som själv återtagit namnet genom sin mamma, och lantbrukaren Karl Gustaf Ahlfort på Ryckelsby i Ekeby hemma i Östergötland, som var född Ahlfort. John hade nyligen grundat företaget Alfort & Cronholm och tyckte antagligen inte att det var lämpligt att ha en annan Alfortfamilj utan direkt koppling (senaste gemensamma förfadern var Gabriel Ahlfort, Arvids mormors morfars far). Arvid löste det problemet genom att helt enkelt ändra slutbokstaven. I en gren ändrades Alforn till Ahlforn, därför att familjen var trötta på att hos Alforns uttalades fel så det lät som de hette Alfons.

Genom en slump råkar det ha blivit så att ingen namnform har överlevt i mer än en gren. Tack vare fem flaskhalsar finns det fem olika överlevande grenar med var sin variant av namnet: Alfort, Ahlfort, Alforn/Ahlforn, Alford och Ahlforth, varav de två sistnämnda enbart finns i Amerika.

Alfortnamnets former i Sverige.

Läs om hur släktnamnet utvecklats till de fem olika formerna som överlevt i kapitel 1 av släktkrönikan.


Övriga släkter

Det finns flera släkter med dessa namn som (ännu?) inte har kunnat kopplas till släkten.

Släkten Ahlford verkar (trots påståenden om det motsatta) vara helt obesläktad, även om namnet utan tvekan har övertagits från vår släkt av Ahlfordsläktens stamfader, vice häradshövding Anders Theodor Ahlford, f. Pettersson. Ahlfordsläktens historia börjar med hans pappa, bonden (Samuel) August Pettersson (1827-1898) på Klosterås i Säby, som blev riksdagsman. Sonen tog namnet Ahlford 1889 när han flyttade till Uppsala för at studera. Han var en ambitiös man som blev både rådman i Uppsala, polischef och brottmålsman. Dessutom grundade han Uppsala Advokatbyrå som numera heter Ahlford Advokatbyrå. Det är ingen tvekan om att Säby var för litet för honom och att namnet Pettersson inte var tillräckligt präktigt. Han verkar sålunda ha inspirerats av namnet Ahlfort som han måste ha hört hemma i Säby och troligen associerat med framgång och välstånd. Även på Klosterås hade det bott ättlingar till Ahlfortsläkten, fast de inte hetat så.

Han verkar inte själv ha varit ättling till någon Ahlfort (Se detta släktträd som jag tagit fram). Det närmsta man kommer en förbindelse mellan de två familjerna – utöver ursprunget på Klosterås – är att hans farmors far Johannes Larsson på Högstorp Rusthåll 1795 var doppvittne åt Johannes Samuelsson, som senare skulle komma att gifta sig med Lovisa Alfort i hennes andra gifte. Dessutom gifte sig hans mors faster Eva Charlotta Andersdotter (som hade samma namn som hon själv) med en sonson till Maria Catharina AhlfortCarl Gustaf Fredriksson, i hans andra gifte. Detta gör förstås inte Anders Theodor till ättling.

Johannes Samuelssons dop på Högstorp 1795. Säby församling.
Johannes Samuelssons dop på Högstorp 1795. Säby församling.

Svenska släkten Ahlforth verkar vara obesläktad, och den härrör med säkerhet inte från den amerikanska Ahlforth-grenen, som är yngre. Svenska släkten går att spåra till Anna Stina Andersdotter på Solbacken i Vist söder om Linköping (f. 13/2 1790), som var piga på det präktiga Säby Slott i samma församling. Där tycks hon ha träffat en ung man med vem hon får en oäkta dotter hemma på gården Skorpa. De gifter sig inte; i stället får hon ytterligare två oäkta barn och hamnar på Källsätter fattighus. Hennes son kallar sig Johansson, och det är möjligt att pappan kan ha hetat Johan Ahlforth. Hans dotter tar nämligen namnet Ahlforth. En möjlighet är att pappan var samma Johannes Samuelsson (även kallad Johan) som omtalades ovan. Han var född 1795 och gifte sig med Lovisa Ahlfort 1829, och då skulle hans oäkta barn kunna tänkas ha ändrat namn från Johansson till Ahlforth. Flera av hans inomäktenskapliga dotters barn återupptog själva namnet Ahlfort på 1890-talet.

Det finns även en nulevande släkter Ahlfordt, vars ursprung jag inte känner till. Är det någon som vet?

icon-check  29-03-2021